Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana Fonda za obnovu za razdoblje 2024. – 2026.

Financijski plan za razdoblje 2024. - 2026. izrađuje se na temelju financijskog plana za 2023. - 2025. kojeg je usvojio Hrvatski sabor, odnosno Upravno vijeće Fonda za obnovu.


neobavezno polje, komentari i prijedlozi mogu se uputiti i anonimno
neobavezno polje, komentari i prijedlozi mogu se uputiti i anonimno