Pravo na nekonstrukcijsku obnovu ostvaruje se za kuće koje imaju zelenu U2 oznaku oštećenja. Ako preliminarni pregled nije obavljen potrebno je angažirati ovlaštenog građevinskog inženjera za izradu nalaza o oštećenju s fotodokumentacijom.

  • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (dalje u tekstu: Ministarstvo) nadležno je za obradu zahtjeva za obnovu i donošenje odluka koje se dostavljaju u Fond za obnovu
  • Po zaprimanju akta Fond za obnovu započinje proces pripreme i provedbe obnove
  • Fond za obnovu izvršava isplate sukladno ugovoru ili rješenju
  • Po završetku isplata novčanih pomoći dokumentacija se dostavlja u Ministarstvo

Novčana sredstva za obnovu nekonstrukcijskih elemenata isplaćuje se nakon izvršenih radova. Fond za obnovu isplaćuje prihvatljive troškove za izvedene radove koji su dokumentirani ili specificirani, u maksimalnom iznosu od 22.500 kuna (2.986,50 EUR) po posebnom dijelu obiteljske kuće, odnosno 35.500 kuna (4.712,00 EUR) po obiteljskoj kući ako nema više posebnih dijelova. Izvođač mora biti registriran za radove koje obavlja i mora ih izvesti po pravilima struke.

Ovlašteni nadzorni inženjer pregledom i ovjerom izvršenih usluga i izvedenih radova potvrđuje da su usluge i radovi izvedeni po pravilima struke.