Model samoobnove (novčana pomoć) omogućuje vam bržu realizaciju obnove jer samostalno odlučujete o ključnim koracima provedbenog procesa. Odabirom modela samoobnove sami koordinirate provedbeni dio obnove tako što samostalno birate projektanta, izvođača radova i nadzor, kao i razdoblje početka i završetka radova.

  • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (dalje u tekstu: Ministarstvo) nadležno je za zaprimanje i obradu zahtjeva za obnovu te donošenje odluka koje se dostavljaju u Fond za obnovu
  • Po zaprimanju akta Fond za obnovu započinje proces pripreme i provedbe obnove
  • Fond za obnovu zaprima elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije (osim za projekte izrađene prije srpnja 2021. godine) i projekt obnove konstrukcije zgrade, odnosno projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade
  • Fond za obnovu ugovara usluge operativnoga koordinatora, tehničko-financijske kontrole i po potrebi uslugu kontrole projekta i ovlaštenoga inženjera
  • Ukoliko je potrebno, tehničko-financijska kontrola u sklopu izvješća izrađuje i preporuke za dopune i/ili izmjene projektne dokumentacije, a koja je izrađena od strane projektanata i ugovornih tvrtki koje izrađuju projektnu dokumentaciju za obnovu konstrukcije zgrade
  • Nakon provedene tehničko financijske kontrole projekta izvještaj se dostavlja u Ministarstvo
  • Fond za obnovu izvršava isplate sukladno ugovoru ili rješenju
  • Po završetku isplata novčanih pomoći dokumentacija se dostavlja u Ministarstvo