Kuće koje su izgubile svoju mehaničku otpornost i stabilnost tako što su urušene ili ih nije moguće obnoviti, se uklanjaju. Uklanjanje koje provodi država u potpunosti se financira iz državnog proračuna.

 • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (dalje u tekstu: Ministarstvo) nadležno je za obradu zahtjeva za obnovu i donošenje odluka koje se dostavljaju u Fond za obnovu
 • Po zaprimanju akta Fond za obnovu započinje proces pripreme i provedbe obnove
 • Ovlašteni inženjer građevinarstva izrađuje Nalaz
  1. Ako je nalazom utvrđeno da je obiteljska kuća za uklanjanje nalaz se dostavlja u Ministarstvo te Fond za obnovu ugovara usluge operativnoga koordinatora i stručnog nadzora te izvođača radova, a ako obiteljska kuća nije samostojeća ugovara se i usluga kontrole projekta uklanjanja
  2. Ako je utvrđeno da šteta nije nastala od potresa nalaz se dostavlja u Ministarstvo koje nastavlja upravni postupak
  3. Ako je utvrđeno da razina oštećenja zahtjeva konstrukcijsku ili nekonstrukcijsku obnovu Nalaz se dostavlja u Ministarstvo koje nastavlja upravni postupak
 • Po isključenju sve komunalne infrastrukture (struja, voda, plin i sl.) pristupa se uklanjanju
 • Po uklanjanju dokumentacija o provedenom postupku uklanjanja dostavlja se u Ministarstvo

Ako akt definira i gradnju zamjenske obiteljske kuće proces se automatski nastavlja.