Pravo na konstrukcijsku obnovu ostvaruje se za obiteljske kuće i zgrade stradale u potresu koje imaju zelenu oznaku oštećenja.

  • Fond za obnovu kontinuirano zaprima zahtjeve za nekonstrukcijsku obnovu
  • Po zaprimanju zahtjeva Fond za obnovu započinje proces pripreme i provedbe obnove
  • Fond sa podnositeljima zahtjeva potpisuje ugovor o nekonstrukcijskoj obnovi
  • Fond za obnovu ugovara usluge operativnoga koordinatora i projektanta.
  • Ako projektant utvrdi da oštećenje nije nastalo od potresa postupak se obustavlja i Ugovor o nekonstrukcijskoj obnovi se raskida
  • Kad projektant izradi elaborat Fond za obnovu ugovara usluge stručnog nadzora i izvođenje radova

 

Obrazac Prijave za provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata zgrade