Nakon što Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (dalje u tekstu: Ministarstvo) dostavi akt kojim se Fondu nalaže priprema i provedba obnove Fond pristupa procesu pripreme i provedbe obnove.

 • Fond za obnovu ugovara
  1. Izradu geodetske situacije od strane ovlaštenoga inženjera geodezije
  2. geotehničke istražne radove i ispitivanja s geotehničkim elaboratom
 • Ako je utvrđeno da zemljište nije povoljno za izgradnju izvještaj se dostavlja u Ministarstvo
 • Ako je utvrđeno da je zemljište povoljno za izgradnju zamjenske obiteljske kuće, Fond za obnovu ugovara usluge operativnoga koordinatora, projektiranja i stručnog nadzora te izvođača radova.
 • Po izradi idejnog rješenja potpisuje se Ugovor o gradnji zamjenske obiteljske kuće s podnositeljima zahtjeva
 • Po izradi projekta izgradnje zamjenske obiteljske kuće pristupa se izvođenju radova
 • Vlasnici/suvlasnici koji ostvaruju pravo na gradnju zamjenske obiteljske kuće ostvaruju i pravo na novčanu pomoć za opremanje u iznosu od 46.000 do 71.000 kuna (6.105,25 do 9.423,32 EUR), ovisno o broju članova obitelji.
 • Po završetku radova dokumentacija se dostavlja u Ministarstvo