Uvijeti korištenja

 

Svi sadržaji i objavljeni na webu Fonda za obnovu vlasništvo suFonda za obnovu. Pri objavi i prezentiranju materijala preuzetih s ovog weba obavezno je navesti izvor i objaviti link na web Fond za obnovu obrazovanje (pr. preuzeto s www.fzo.hr).

Bilo kakvo reproduciranje ili distribucija slika i tekstova sadržanih na ovim web stranicama u komercijalne svrhe dozvoljeno je samo uz prethodno pismeno odobrenje vlasnika autorskih prava.

Fond za obnovu nastoji informacije na ovim stranicama održavati točnim i potpunim, ali ne preuzima odgovornost za istinitost i potpunost istih kao niti za sadržaj stranica vanjskih linkova.

Fond za obnovu ne snosi odgovornost za eventualnu štetu na računalu nastalu preuzimanjem datoteka s ovog weba ili s internetskih stranica do kojih čitatelji dođu putem linka s ovog weba.

Fond za obnovuzadržava pravo izmjene sadržaja web stranice te uvjeta korištenja bez prethodne najave u bilo kojem trenutku.