• Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/2010/21117/21
  • Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 119/20, 99/21, 137/2021 88/2022
  • Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije ("Narodne novine" broj  127/20)
  • Tehnički propis za građevinske konstrukcije („Narodne novine" broj 17/1775/207/22
  • Pravilnikom o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove ("Narodne novine" broj 126/2119/22132/22