Tijela Fonda su Upravno vijeće i ravnatelj Fonda. 
Upravno vijeće upravlja Fondom, a ravnatelj zastupa i predstavlja Fond.
Ravnatelj vodi poslovanje Fonda te obavlja druge poslove propisane Zakonom, a djelokrug ovlaštenja i odgovornosti ravnatelja utvrđeni su Statutom Fonda.

Osnivači:

Vlada Republike Hrvatske
Grad Zagreb
Krapinsko-zagorska županije
Zagrebačka županija

 

Organizacijska shema

organizacijska shema

 

Broj zaposlenih u Fondu za obnovu

Opis 01.01.2023
Predviđeni broj zaposlenih prema sistematizaciji  101
Broj zaposlenih 78

 

broj zaposlenih 2023 01