Fond za obnovu objavio je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupcima obnove na području Grada Zagreba i Krapinsko - zagorske županije.

Javnim pozivom za iskazom interesa pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti: projektanti, izvođači radova, operativni koordinatori, ovlaštene osobe za provođenje tehničko - financijske kontrole i stručnog nadzora, revidenti, ovlašteni inženjeri građevine, geodeti, geotehničari da dostave svoje prijave za sudjelovanje u budućim postupcima obnove, dostavljanjem u tu svrhu traženih podataka. Javni poziv za iskaz interesa i Obrazac iskaza interesa nalazi se na mrežnoj stranici Fonda.