Fond za obnovu je u namjeri da standardizira i ubrza izradu projektne dokumentacije za gradnju zamjenskih obiteljskih kuća te ubrza  postupak ugovaranja izvedbe radova ugovara  naručio izradu generičkih troškovnika za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuće.

Generički troškovnici su troškovnici iz kojih se mogu generirati troškovnici koji će se koristiti za ugovaranje radova  na izgradnji zamjenskih kuća prema Zakonu o obnovi i Programu mjera, odnosno svojevrstan katalog svih stavki radova koje se mogu pojaviti prilikom projektiranje i izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća .

Svaka vrsta radova sadržava i opće uvjete koji se odnose na sve stavke te grupe te procjenu količine za jednu zamjensku obiteljsku kuću.  Svaka sadržava glavni opis rada, vrstu materijala ili opreme, način ugradnje, način obračuna i jedinicu mjere. Stavke su razložene na materijal i rad kako bi se generički troškovnik mogao koristiti prilikom ugovaranja promjenjivih cijena.

Stavke generičkog troškovnika  su grupirane u 4 osnovne grupe radova:

  1. Građevinski radovi,
  2. Završni ili obrtnički radovi
  3.  Instalaterski radovi
  4. Geotehnički radovi

Zahvati su definirani Zakonom o obnovi i Programom mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-Zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije , Tehničkim propisom te Zakonom o gradnji i ostalim primjenjivim propisima u graditeljstvu.

Generički troškovnik (xls)

Generički troškovnik (pdf)