Vlada Republike Hrvatske je 28. srpnja 2022. usvojila novi Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom.

Vlada Republike Hrvatske je 28. srpnja 2022. usvojila novi Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, kao podzakonski akt Zakona o obnovi, radi uvođenja boljih i novih rješenja koja građanima i provedbenim tijelima olakšavaju postupanje i poduzimanje pojedinih radnji u obnovi, a sve sa ciljem ubrzanja cjelokupnog procesa obnove. Program mjera dostupan je na poveznici.