Zapošljavanje u Fond za obnovu provodi se isključivo putem raspisanog javnog natječaja sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022). Natječaj za zapošljavanje objavljuje se putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranica Fonda za obnovu, a može se objaviti i na drugim portalima na kojima se objavljuju natječaji za zapošljavanje.

Zakonom o državnim službenicima propisana je mogućnost premještaja državnog službenika u javnu službu koji se temelji na prethodno pisanom sporazumu čelnika državnog tijela i ravnatelja Fonda za obnovu.

Svi kandidati u procesu zapošljavanja, odnosno premještaja u Fond za obnovu prolaze selekcijski postupak utvrđen općim aktom Fonda za obnovu.

NATJEČAJI: