Pregled plaćenih računa i troškova Fonda za obnovu

Dobljavač OIB Iznos Br. računa Datum plaćanja Br. ugovora Br. narudžbenice Opis troška
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 3.865,68 kn 2534/2022 07.01.2022 5844842 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT T.H.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 4.526,48 kn 2526/2022 07.01.2022 5840221 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT J.V.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 4.328,24 kn 2524/2022 07.01.2022 5840223 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT J.M.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 3.700,48 kn 2516/2022 07.01.2022 5840832 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT K.M.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 3.403,12 kn 2513/2022 07.01.2022 5845444 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT P.D.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 5.451,60 kn 2506/2022 07.01.2022 5840203 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT V.L.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 4.460,40 kn 2503/2022 07.01.2022 5845206 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT B.I.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 4.922,96 kn 2492/2022 07.01.2022 5840947 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT K.T.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 3.039,68 kn 2536/2022 07.01.2022 570-21/21-01/01 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT T.N.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR 10831379912 4.823,84 kn 22000069 07.01.2022 20000693/21-2 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT T.L.
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 82031999604 1.450,00 kn 120410-022-00218 12.01.2022 UG 3578/2021 GODIŠNJA KARTA ZET 1/2022
ŽIDOVSKA OPĆINA ZAGREB 79730915138 51.181,90 kn 2022-001 18.01.2022 OV-15319/2021 NAJAM DEŽMANOVA 1/2022
BOŽENA BUBNJEVIĆ 92637966558 20.920,57 kn 1/1/1 17.01.2022 OV-15318/2021 ZAKUP ZA 01/2022 (FRANKOPANSKA)
TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 99944170669 1.600,00 kn 1853-1-77 25.01.2022 170/2021 GODIŠNJA PRETPLATA 2022 TISKANO I INTERNET IZDANJE
E-AQUA d.o.o. 82255542057 1.000,00 kn 22/P1/1 19.01.2022 1001-000001/2022 ISPORUKA VODE I PLASTIČNIH ČAŠA
HRVATSKA ZAJ. RAČUNOVOĐA I FIN. DJELATN 75508100288 1.400,00 kn 331 14.01.2022 3/2022 EDUKACIJA ZAPOSLENIKA FONDA
RRIF PLUS d.o.o. 18376805890 1.951,00 kn 475-2-33 19.01.2022 169/2021 GODIŠNJA PRETPLATA RRIF (TISKANO I WEB IZDANJE)
BOŽENA BUBNJEVIĆ 92637966558 1.928,96 kn 10/1/1 27.01.2022 OV-15318/2021 PLIN, EL.ENERGIJA (FRANKOPANSKA) - 12/2021
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 2.050,00 kn 003052006649 14.02.2022 UG 33/2021/632-42/05-21 UREDSKI MATERIJAL - FOTOKOPIRNI PAPIR
GRIZLI KOMUNIKACIJE d.o.o. 99697768495 20.000,00 kn 2/UR1/1-2022 07.02.2022 UG-9/2021 KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 05.12.21-05.01.22
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 435,00 kn 01 11 220101 07.02.2022 UG 214/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, BRANOVEČKA CESTA 344
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 272,63 kn 02-11-220102 07.02.2022 UG 214/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, BEĐIĆEV ODVOJAK 20
VIATOR d.o.o. 64731717121 375,00 kn 73/BCL/1 02.02.2022 SL.BILJEŠKA 25.01.2022. TROŠAK KEMIJSKOG ČIŠĆENJA
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20003903 08.02.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BU-00087
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20006015 08.02.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BU-00158
TITAN CONSTRUCTA d.o.o. 89116114911 1.762,50 kn 52/1/21 01.03.2022 UG 126/2021 UKLANJANJE, ZAGREB, REBAR 52B
VJEŠTAK BAN d.o.o. 71959900435 42.999,94 kn 2AA-PJ1-01 04.02.2022 UG 119/2021 SUDSKI VJEŠTAK, ZAGREB,15 ADRESA
VJEŠTAK BAN d.o.o. 71959900435 34.399,95 kn 2AB-PJ1-01 04.02.2022 UG 119/2021 SUDSKI VJEŠTAK, ZAGREB,12 ADRESA
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 82031999604 1.450,00 kn 120410-022-01351 08.02.2022 UG 3578/2021 GODIŠNJA ZET KARTA 2/2022
MAKROMIKRO GRUPA d. o. o. 50467974870 900,00 kn 4811-VP01-91 17.02.2022 1001-000005/2022 UREDSKI MATERIJAL (TERMO ETIKETE)
BOŽENA BUBNJEVIĆ 92637966558 20.946,19 kn 11/1/1 15.02.2022 OV-15318/2021 ZAKUP ZA 02/2022 (FRANKOPANSKA)
ŽIDOVSKA OPĆINA ZAGREB 79730915138 51.240,58 kn 2022-009 16.02.2022 OV-15319/2021 NAJAM DEŽMANOVA 2/2022
HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 304,69 kn 5031382801-269-1 21.02.2022 BR. UGOVORA 171/2021 MJESEČNA NAKNADA ZA INTERNET 1/2022 (FRANKOPANSKA)
INFO AM USLUGE d.o.o. 96694026025 10.000,00 kn 146/V1/1/2022 07.03.2022 UG 222/2021 NAJAM RAČUNALNE OPREME 01/2022
FORSET d.o.o. 78226361004 3.913,60 kn 019/PJ1/1 28.02.2022 UG 221/2021 USLUGE ČIŠĆENJA (FRANKOPANSKA) - 01/2022
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR SISAK 10831379912 5.097,60 kn 22000500 15.02.2022 20400044/22-4 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT L.T.
HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 7.369,15 kn 01829287815000220201 14.03.2022 308/2021 USLUGE MOBILNE TELEFONIJE 01/2022
HRVATSKA POŠTA d.d. 87311810356 137,75 kn 355-24084-3 10.03.2022 406-07/21-01/178 U POŠTARINA 01/2022
HRVATSKA POŠTA d.d. 87311810356 194,70 kn 1724-10014-2 09.03.2022 406-07/21-01/177 U POŠTARINA 01/2022
STORM COMPUTERS d.o.o. 20142998436 131.625,00 kn 180-01-1 22.02.2022 UG 37/2022 Ugovor br. 37/2022 NABAVA PRIJENOSNIH RAČUNALA - 20 KOM
CENTAR ZA URBANIZAM I PROJEKTIRANJE j.d.o.o. 16303620708 1.625,00 kn 5 1 1 18.02.2022 UG 149/2021 RADOVI UKLANJANJA, ZAGREB, ČUČERSKA CESTA 17
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 2.017,80 kn 23038/2022 11.02.2022 570-21/22-01/01 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT P.D.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 4.212,60 kn 23041/2022 11.02.2022 570-21/21-01/01 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT K.T.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 2.725,80 kn 23006/2022 11.02.2022 570-21/22-01/01 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT T.N.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 5.664,00 kn 23028/2022 11.02.2022 570-21/21-01/01 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT V.L.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 3.292,20 kn 23045/2022 11.02.2022 570-21/22-01/01 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT K.J.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 1.062,00 kn 23052/2022 11.02.2022 570-21/21-01/01 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT J.M.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 1.982,40 kn 23056/2022 11.02.2022 570-21/22-01/01 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT B.I.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 4.318,80 kn 23054/2022 11.02.2022 570-21/22-01/01 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT K.M.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 3.150,60 kn 23087/2022 11.02.2022 570-21/22-01/01 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT M.D.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 2.619,60 kn 23090/2022 11.02.2022 570-21/22-01/01 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT T.H.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 3.540,00 kn 23096/2022 11.02.2022 570-21/22-01/01 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT J.V.
A1 HRVATSKA d.o.o. 29524210204 6.602,50 kn 0000280033022022 02.03.2022 12/2021 MJESEČNA NAKNADA ZA NAJAM 19X LENOVO 01/2022
A1 HRVATSKA d.o.o. 29524210204 2.500,00 kn 0000280034022022 02.03.2022 23/2021 MJESEČNA NAKNADA ZA BIZ INTERNET PRO 01/2022 (DEŽMANOVA)
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 83416546499 134,14 kn 40412763 28.02.2022 KLASA:406-01/21-01/4 VODNE USLUGE 01/2022 (FRANKOPANSKA)
PEVEX d.d. 73660371074 238,45 kn 275/0013/9410 11.03.2022 000008/2022 OSTALI MATERIJAL (USB , PRODUŽNI KABEL)
MICROLINE d.o.o. 79072311177 1.056,11 kn 007048aj 11.03.2022 000010/2022 REZERVNI DIJELOVI ZA FOTOKOPIRNI UREĐAJ
HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 931,27 kn 2300098447-220120-5 23.02.2022 OV-15318/2021 ELEKTRIČNA ENERGIJA (FRANKOPANSKA) 01/2022
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 622,96 kn 337/22-X00004 18.02.2022 1001-000011/2022 GODIŠNJA PRETPLATA ZA UVID U JRR
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 77,50 kn 08-0122-0018538 24.02.2022 E-PAKET FINA 1/2022 E-PAKET FINA 1/2022
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 12,50 kn 25-0122-0061790 28.02.2022 106-01/21-03/1 NAKNADA ZA E-RAČUN ZA 01/2022
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 2.593,01 kn 003052019945 10.03.2022 UG 18/2021 HIGIJENSKI MATERIJAL (PAPIRNATI RUČNICI)
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 301,65 kn 003052019953 10.03.2022 UG 33/2021 UREDSKI MATERIJAL
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 2.988,14 kn 003052019970 07.03.2022 UG 33/2021 UREDSKI MATERIJAL
BOŽENA BUBNJEVIĆ 92637966558 2.982,01 kn 20/1/1 23.02.2022 OV-15318/2021 PLIN, EL. ENERGIJA (FRANKOPANSKA) - 01/2022
E-AQUA d.o.o. 82255542057 800,00 kn 506/P1/1 21.02.2022 000006/2022 ISPORUKA VODE I PLASTIČNIH ČAŠA
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 521,28 kn 003052021567 04.03.2022 UG 18/2021 HIGIJENSKI MATERIJAL
GDi d.o.o. 95032181708 15.625,00 kn 22-10-0043 11.03.2022 6-2021 USLUGA ODRŽAVANJA POSTOJEĆE WEB STRANICE 01/2022
KONTO d.o.o. 59143170280 5.676,50 kn 182/3/3 02.03.2022 000002/2022 ODRŽAVANJE KONTO PROGRAMA 01/2022
APICURA d.o.o. 79549560823 118.750,00 kn RN APC 2-375-1 16.03.2022 125/2021 SAVJETODAVNE USLUGE ZA IMPLEMENTACIJU SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM IZ PODRUČJA ANTIKORUPCIJE
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20009081 24.02.2022 001/2022-535835 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00294
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20014824 07.03.2022 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00274
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20012643 14.03.2022 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00346
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20012619 14.03.2022 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00350
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20012589 14.03.2022 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00353
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20012600 14.03.2022 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00351
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20012570 14.03.2022 44562 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00354
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20012902 16.03.2022 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00364
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20015545 17.03.2022 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00391
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20015553 17.03.2022 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00390
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20016495 21.03.2022 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00427
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20017491 21.03.2022 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00459
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20017483 21.03.2022 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00460
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20017475 21.03.2022 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00461
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20017467 21.03.2022 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00462
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20017459 21.03.2022 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00463
LANTANA, TRGOVINSKI OBRT 47826959848 320,00 kn 100/108/1 07.03.2022 00007/22 POGREBNI VIJENAC
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 562,06 kn 003052023268 17.03.2022 UG 33/2021 UREDSKI MATERIJAL
ARHITEKTONSKI STUDIO DAAD d.o.o. 18994860600 1.310,25 kn 4 1 2 09.03.2022 UG 45/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, PRIGORSKA ULICA 46 A
VOI d.o.o. 23512166742 13.200,00 kn 1 1 1 09.03.2022 UG 74/2021 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, PRIGORSKA 46 A
PRESSCUT d.o.o. 34672089688 9.640,16 kn 347/07/1 07.03.2022 UG 18/2022 PRAĆENJE,SELEKCIJA, PREGLED OBJAVA 01/2022
TITAN CONSTRUCTA d.o.o. 89116114911 15.862,50 kn 4/1/21 29.03.2022 UG 126/2021 UKLANJANJE, ZAGREB, REBAR 52B
IVNE GRAĐEVINA d.o.o. 98095915259 2.437,50 kn 11-L1-1 15.03.2022 UG 172/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, ČUČERSKA CESTA 16
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 335,00 kn 002-1-1-2022 11.03.2022 UG 192/2021 OPERATIVNI KORDINATOR, ZAGREB, PODSUSEDSKO DOLJE 1
RASPON j.d.o.o. 69570695143 7.650,00 kn 9/1/22 25.03.2022 UG 170/2021 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MARKUŠEVEČKI POPOVEC 89
GEOKON-ZAGREB d.d. 61600467614 12.500,00 kn R-036/GP1/1-22 24.03.2022 1001-000004/2022 GEOTEHNIČKE USLUGE, ZAGREB, CESARI 38
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 1.880,00 kn 001-1-1-222 11.03.2022 UG 173/2021 OPERATIVNI KOOPRDINATOR, ZAGREB, KORITAČA 21, MARKUŠEVEČKI POPOVEC 89, FULJATKOV BRIJEG 30B
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 793,75 kn 003-1-1-2022 28.03.2022 UG 54/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, KRALJEVEC 13
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 1.125,00 kn 04-11-22031 01.04.2022 UG 69/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, PODSUSEDSKO DOLJE 1
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 431,25 kn 004-1-1-2022 28.03.2022 UG 65/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, DONJI PREČAC 18
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 870,00 kn 05-11-220302 17.03.2022 UG 214/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, BRANOVEČKA CESTA 344
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 1.082,25 kn 07-11-220304 17.03.2022 UG 27/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, MEDUCIN 17
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 545,25 kn 06-11-220303 17.03.2022 UG 214/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, BEĐIĆEV ODVOJAK 20
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 849,60 kn 37831/2022 14.03.2022 5908527 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT L.L.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 3.929,40 kn 37821/2022 14.03.2022 5889147 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT K.M.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 3.504,60 kn 37828/2022 14.03.2022 5888154 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT K.J.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 4.920,60 kn 37823/2022 14.03.2022 5888156 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT D.P.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 5.416,20 kn 37818/2022 14.03.2022 5889681 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT I.B.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 2.725,80 kn 37815/2022 14.03.2022 5906244 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT M.J.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 4.425,00 kn 37812/2022 14.03.2022 5892701 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT V.J.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 4.141,80 kn 37810/2022 14.03.2022 5888166 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT T.K.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 5.664,00 kn 37807/2022 14.03.2022 5889785 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT L.V.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 3.044,40 kn 37805/2022 14.03.2022 5889806 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT H.T.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 1.876,20 kn 37804/2022 14.03.2022 5889845 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT K.T.
HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 557,19 kn 2300098447-220220-1 24.03.2022 OV-15318/2021 ELEKTRIČNA ENERGIJA FRANKOPANSKA 02/2022
E-AQUA d.o.o. 82255542057 825,00 kn 826/P1/1 16.03.2022 1001-000017/2022 ISPORUKA VODE I PLASTIČNIH ČAŠA
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 2.050,00 kn 003052029746 30.03.2022 UG 33/2021 FOTOKOPIRNI PAPIR
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 82031999604 1.450,00 kn 120410-022-02415 15.03.2022 UG 3578/2021 GODIŠNJA ZET KARTA 03/2022
ENIO d.o.o. 14230278923 837,50 kn 367-P1-1 15.03.2022 1001-000014/2022 VODOINSTALATERSKE USLUGE
FORSET d.o.o. 78226361004 3.913,60 kn 035/PJ1/1 30.03.2022 UG 221/2021 USLUGA REDOVNOG ČIŠĆENJA 02/2022 (FRANKOPANSKA)
GRIZLI KOMUNIKACIJE d.o.o. 99697768495 20.000,00 kn 42/UR1/1 - 2022 25.03.2022 UG 31/2022 KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 25.01. - 25.02.2022.
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20017963 23.03.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00487
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20018773 24.03.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BU-00490
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20021405 30.03.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00545
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20021391 30.03.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00546
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20021383 30.03.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00547
ŽIDOVSKA OPĆINA ZAGREB 79730915138 51.510,20 kn 2022-019 21.03.2022 OV-15319/2021 ZAKUP ZA 03/2022 (DEŽMANOVA)
BOŽENA BUBNJEVIĆ 92637966558 21.051,38 kn 21/1/1 15.03.2022 OV-15318/2021 ZAKUP ZA 03/2022 (FRANKOPANSKA)
HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 7.242,60 kn 01829287815000220301 11.04.2022 UG-3/2021 USLUGE MOBILNE TELEFONIJE- 02/2022
KONČAR ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d. 18545665005 82.950,00 kn 220218 28.03.2022 UG 211/2021 LICENCE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD
HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 304,69 kn 5031382801-270-5 21.03.2022 UG 171/2021 MJESEČNA NAKNADA INTERNET 02/2022 (FRANKOPANSKA)
A1 HRVATSKA d.o.o. 29524210204 2.500,00 kn 0000294923032022 30.03.2022 23/2021 MJESEČNA NAKNADA ZA BIZ INTERNET PRO 02/2022 (DEŽMANOVA)
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR SISAK 10831379912 5.345,40 kn 22000978 21.03.2022 20400504/22-4 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT T. L.
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 12,50 kn 25-0222-0129363 28.03.2022 106-01/21-03/1 NAKNADA ZA E-RAČUN 02/2022
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 77,50 kn 08-0222-0101251 24.03.2022 106-01/21-03/1 FINA E-PAKET I DODATNO OVLAŠT - 02/2022
HRVATSKA POŠTA d.d. 87311810356 439,50 kn 2963-10014-2 04.04.2022 UG 40/2021 POŠTARINA 02/2022
ZAGREBAČKI HOLDING - PODRUŽNICA ČISTOĆA 85584865987 95,51 kn U-37324/2022 31.03.2022 UG OV-15318/2021 ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 02/2022 (FRANKOPANSKA)
ZAGREBAČKI HOLDING - PODRUŽNICA ČISTOĆA 85584865987 52,83 kn I-32764/2022 31.03.2022 UG OV-15318/2021 ODVOZ PAPIRA 02/2022 (FRANKOPANSKA)
GRAD ZAGREB 61817894937 264,82 kn 12478283-775029676-6 15.04.2022 12478283 KOMUNALNA NAKNADA 02/2022 (FRANKOPANSKA)
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 83416546499 168,63 kn 40683121 29.03.2022 KLASA:406-01/21-01/4 VODNE USLUGE 01/2022 (FRANKOPANSKA)
CAPSULA d.o.o. 62663707601 790,00 kn 1943-P1-3 22.03.2022 1001-000022/2022 KAPSULE KAVE
NACIONALNA I SVEUČ. KNJIŽNICA U ZAGREBU 84838770814 37.500,00 kn 000360/2022 30.03.2022 179/2021 NAJAM UREDSKE OPREME 01.01.2022. - 31.03.2022.
MIGRA, OBRT ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USL. 56881486349 2.100,00 kn 34-1-1 31.03.2022 1001-000020/2022 USLUGA SELIDBE: DEŽMANOVA 6 - FRANKOPANSKA 11
GDi d.o.o. 95032181708 15.625,00 kn 22-10-0084 30.03.2022 UG 6/2021 USLUGA ODRŽAVANJA POSTOJEĆE WEB STRANICE, OBJAVE VIJESTI 02/2022
IVNE GRAĐEVINA d.o.o. 98095915259 2.437,50 kn 12-L1-1 25.03.2022 UG 172/2021 OPERATIVNI-KOORDINATOR, ZAGREB, REBAR 52B
JIK KAJBA, vl. Ivan Kajba 38212769730 60.875,00 kn 41/1/1 31.03.2022 UG 103/2021 UKLANJANJE, ZAGREB, ČUČERSKA CESTA 16
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. 80572192786 3.072,00 kn 1 22.03.2022 KLASA: 121-04/22-01/4 TROŠAK GODIŠNJE KARTE HŽ 2022
ARHITEKTONSKI STUDIO DAAD d.o.o. 18994860600 448,88 kn 7 1 2 06.04.2022 UG 21/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, ŠTEFANOVEC 61A
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20023750 04.04.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00632
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20023734 04.04.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP00635
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20025540 07.04.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00719
ARHITEKTONSKI STUDIO DAAD d.o.o. 18994860600 1.871,25 kn 9 1 2 06.04.2022 UG-61/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, BOŠKOVIĆEVA 20
VELINAC d.o.o. 63682958051 173.511,25 kn 1069-101-1 15.04.2022 UG 67/2022 UREDSKI NAMJEŠTAJ
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20027110 11.04.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00719
ARHITEKTONSKI STUDIO DAAD d.o.o. 18994860600 355,13 kn 10 1 2 06.04.2022 UG 22/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, ŠAFRANI 2
IN GEO d.o.o. 86034106020 8.000,00 kn 07-1-1 06.04.2022 177/2021 GEOTEHNIČKE USLUGE, ZAGREB, LIJEŠĆE 41
IN GEO d.o.o. 86034106020 8.000,00 kn 08-1-1 06.04.2022 178/2021 GEOTEHNIČKE USLUGE, ZAGREB, MARKUŠEVEČKI POPOVEC 109
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 201,75 kn 09-11-220306 01.04.2022 UG 214/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, DONJA STUBICA, SVETOG MATEJA 122
BOŽENA BUBNJEVIĆ 92637966558 2.981,84 kn 30/1/1 08.04.2022 UG OV-15318/2021 PLIN, EL. ENERGIJA (FRANKOPANSKA) 02/2022
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 1.189,88 kn 12-11-220309 01.04.2022 UG 215/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, VISOKA ULICA 10/1
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 243,75 kn 16-11-220313 01.04.2022 UG 27/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB,VIDOVEC 16A
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 297,38 kn 13-11-220310 01.04.2022 UG 27/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, CESTA IVANA MAŽURANIĆA 94
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 507,00 kn 15-11-220312 01.04.2022 UG 27/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, SLANOVEČKA CESTA 53
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 206,25 kn 14-11-220311 01.04.2022 UG 27/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, REBROVAC 31
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 280,13 kn 17-11-220314 01.04.2022 UG 28/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, GORNJA STUBICA, JAKŠINEC 2
ROTERM d.o.o. 79948849024 44.532,04 kn 035-1-1 15.04.2022 UG 3/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, VISOKA ULICA 10/1
PRESSCUT d.o.o. 34672089688 9.524,68 kn 868/07/1 30.03.2022 UG 18/2022 PRAĆENJE,SELEKCIJA, PREGLED OBJAVA 02/2022
ROTERM d.o.o. 79948849024 16.037,99 kn 036-1-1 15.04.2022 UG 3/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, OPATOVINA 43
IN GEO d.o.o. 86034106020 13.000,00 kn 04-1-1 08.04.2022 175/2021 GEOTEHNIČKE USLUGE, ZAGREB, ŠTEFANOVEC 79
IN GEO d.o.o. 86034106020 30.000,00 kn 10-1-1 15.04.2022 000009/2022 GEOTEHNIČKE USLUGE, ZAGREB, MARKUŠEVEČKI POPOVEC 88, TRANJSKI NASIP I.16, GRADUŠI 23, MARKUŠEVEČKA CESTA 142
COMBIS d.o.o. 91678676896 3.351,56 kn 99/ESI3.3/854 19.04.2022 1001-000021/2022 LICENCE VISIO PLAN 1,2
MICROLINE d.o.o. 79072311177 16.711,28 kn 013321aj 15.04.2022 1001-000018/2022 TONERI
MIGRA OBRT ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USL. 56881486349 3.750,00 kn 39-1-1 15.04.2022 1001-000019/2022 USLUGA SELIDBE
E-AQUA d.o.o. 82255542057 825,00 kn 1093/P1/1 07.04.2022 1001-000024/2022 ISPORUKA VODE I PLASTIČNIH ČAŠA
KONTO d.o.o. 59143170280 5.676,50 kn 384/3/3 25.04.2022 1001-000012/2022 ODRŽAVANJE KONTO PROGRAMA 02/2022
MICROLINE d.o.o. 79072311177 7.142,61 kn 014196aj 21.04.2022 UG 33/2022 NAJAM PRINTERA 02/2022
STORM COMPUTERS d.o.o. 20142998436 39.487,50 kn 482-01-1 21.04.2022 UG 37/2022 KUPNJA RAČUNALA
BCC SERVICES d.o.o. 99008810635 386.355,63 kn 22089/1/9 25.04.2022 UG 212/2021 KUPNJA RAČUNALA
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 345,00 kn 003052034294 04.04.2022 UG 33/2021 UREDSKI MATERIJAL
PUNTIJAR d.o.o. 87916522927 5.802,18 kn 331/1/1 10.06.2021 57/2021 UPS NAPAJANJE
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 511,88 kn 11-011-220308 07.04.2022 UG 215/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, OPATOVINA 43
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 225,00 kn 10-11-2203070 12.04.2022 UG 215/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, JASENIK 16
TITAN CONSTRUCTA d.o.o. 89116114911 2.350,00 kn 51/1/21, 28.04.2022 UG 115/2021 UKLANJANJE, ZAGREB, LIPOVAC I 6.
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 950,00 kn 007-1-1-2022 08.04.2022 UG 213/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, KRAJIŠKA ULICA 42
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 813,00 kn 005-1-1-2022 08.04.2022 UG 201/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MEDUCIN 17
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 557,00 kn 008-1-1-2022 08.04.2022 UG 201/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, VIDOVEC 16A
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 6.240,00 kn 004-1-1-2022 08.04.2022 UG 176/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA ,ZAGREB, G. DEŽELIĆA 52
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 1.979,00 kn 003-1-1-2022 08.04.2022 UG 137/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR ,ZAGREB, VELIKI VRH 270
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 2.865,00 kn 010-1-1-2022 08.04.2022 UG 176/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, TRI ADRESE
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 11.190,00 kn 014-1-1-2022 22.04.2022 UG 62/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB, TRI ADRESE
GRAD ZAGREB 61817894937 264,82 kn 12478283-780910607-0 15.04.2022 12478283 KOMUNALNA NAKNADA 03/2022 - FRANKOPANSKA
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 82031999604 1.450,00 kn 120410-022-03521 13.04.2022 UG 3578/2021 GODIŠNJA ZET KARTA 4/2022
LEXPERA d.o.o. 79506290597 875,00 kn 2332-1-1 13.04.2022 1001-000015/2022 EDUKACIJA ZAPOSLENIKA FONDA
TITAN CONSTRUCTA d.o.o. 89116114911 21.150,00 kn 9/1/21 29.04.2022 UG 115/2021 UKLANJANJE, ZAGREB, LIPOVAC I 6
CENTAR ZA URBANIZAM I PROJEKTIRANJE j.d.o.o. 16303620708 1.500,00 kn 12/1/1 11.04.2022 UG 155/2021 STRUČNI NADZOR, ZAGREB, LIPOVAC I 6
BRLIĆ d.o.o. 08644280117 35.577,50 kn 29-1-1 29.04.2022 UG 35/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB,19 ADRESA
BRLIĆ d.o.o. 08644280117 46.812,50 kn 28-1-1 29.04.2022 UG 26/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB, (JEDNA ADRESA); KZŽ, (24 ADRESE)
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 3.327,60 kn 53436/2022 08.04.2022 5913426 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT M.K.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 2.442,60 kn 53438/2022 08.04.2022 5913385 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT L.L.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 6.513,60 kn 53440/2022 08.04.2022 5913423 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT I.B.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 6.336,60 kn 53442/2022 08.04.2022 5918882 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT L.V.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 3.929,40 kn 53445/2022 08.04.2022 5921448 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT V.J.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 5.345,40 kn 53448/2022 08.04.2022 5921286 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT T.K.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 4.495,80 kn 53450/2022 08.04.2022 5914393 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT J.K.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 5.699,40 kn 53452/2022 08.04.2022 5914388 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT D.P.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 5.876,40 kn 53455/2022 08.04.2022 5916726 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT H.T.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 6.153,71 kn 53456/2022 08.04.2022 5924753 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT M.M.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 5.557,80 kn 53433/2022 08.04.2022 5913397 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT M. J.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR SISAK 10831379912 6.053,40 kn 22001373 08.04.2022 20401025/22-4 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT L.T.
STUDENTSKI CENTAR KARLOVAC 58335400167 5.079,91 kn 464114 08.04.2022 2018929 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT S.P.
ŽIDOVSKA OPĆINA ZAGREB 79730915138 51.527,63 kn 2022-033 19.04.2022 OV-15319/2021 ZAKUP ZA 04/2022 (DEŽMANOVA)
BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o. 82798532151 3.000,00 kn 22000730 25.04.2022 1001-000025/2022 EDUKACIJA ZAPOSLENIKA FONDA
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 4.899,00 kn 0148006-20032980 12.04.2022 000023/2022 OBJAVA OGLASA ZA NATJEČAJ
BOŽENA BUBNJEVIĆ 92637966558 21.010,92 kn 31/1/1 15.04.2022 OV-15318/2021 ZAKUP ZA 04/2022 (FRANKOPANSKA)
GDi d.o.o. 95032181708 15.625,00 kn 22-10-0154 02.05.2022 UG-6/2021 USLUGA ODRŽAVANJA POSTOJEĆE WEB STRANICE, OBJAVE VIJESTI 03/22
GRIZLI KOMUNIKACIJE d.o.o. 99697768495 20.000,00 kn 77/UR1/1 - 2022 25.04.2022 UG 31/2022 KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 03/22
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20029295 14.04.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00771
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20029287 14.04.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00772
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20030790 19.04.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00790
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20030781 19.04.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00791
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20030773 19.04.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00792
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20031192 19.04.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00809
MICROLINE d.o.o. 79072311177 4.600,44 kn 015417aj 28.04.2022 1001-000018/2022 TONERI
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 560,25 kn 22-11-220318 15.04.2022 UG 28/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, GORNJA STUBICA, JAKŠINEC 2
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20032105 20.04.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00839
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 2.500,00 kn 0157006-20035392 20.04.2022 03-22/06-21 USPOSTAVLJANJE DINAMIČKOG SUSTAVA NABAVE - ONLINE
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 945,00 kn 006-1-1-2022 12.04.2022 UG 173/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, PRIGORSKA ULICA 46A
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 3.750,00 kn 20-11-220316 14.04.2022 UG 56/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, ĐORĐIĆEVA 8
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 27.391,25 kn 015-1-1-2022 28.04.2022 UG 89/2021 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, KZŽ, DVIJE ADRESE, ZAGREB, 18 ADRESA
ARHITEKTONSKI STUDIO DAAD d.o.o. 18994860600 11.904,38 kn 20/1/2 06.05.2022 UG 83/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, KATANČIĆEVA 2,4, TRG JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 10
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 1.430,00 kn 009-1-1-2022 15.04.2022 UG 192/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, ILICA 92
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 22.923,00 kn 020-1-1-2022 29.04.2022 UG 6/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, PALMOTIĆEVA 37, TRG J.J. STROSSMAYERA 7
URED OVL. INŽENJ. GRAĐEV. ANKA MARUŠIĆ 73897028799 56.100,00 kn 17/1/1 06.05.2022 UG 2/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, 7 ADRESA, KZŽ 1 ADRESA
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 13.695,63 kn 016-1-1-2022 28.04.2022 UG 89/2021 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB , ŠEST ADRESA, KZŽ, ČETIRI ADRESE
LAPARU d.o.o. 34723438060 2.237,50 kn 12/VP1/1 02.05.2022 1001-000030/2022 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA (DOMARSKI RADOVI, DEŽMANOVA)
KONTO d.o.o. 59143170280 6.676,50 kn 562/3/3 02.05.2022 UG 64/2022 USLUGA ODRŽAVANJA KONTO PROGRAMA ZA 03/2022
INFO AM USLUGE d.o.o. 96694026025 17.500,00 kn 278/V1/1/2022 04.05.2022 UG 70/2022 NAJAM RAČUNALNE OPREME 02/22
HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 299,66 kn 5031382801-271-3 19.04.2022 UG 171/2021 USLUGE INTERNETA 03/2022 (FRANKOPANSKA)
FORSET d.o.o. 78226361004 3.913,60 kn 072/PJ1/1 02.05.2022 UG 221/2021 USLUGA ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA FRANKOPANSKA 03/2022
EKONOMSKI FAKULTET 27208467122 1.350,00 kn 53-1-52053 15.04.2022 DOPIS 112-07/21-01/1 PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI DIPLOMA
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 7.995,00 kn 003052053191 06.05.2022 UG 33/2021 FOTOKOPIRNI PAPIR
E-AQUA d.o.o. 82255542057 750,00 kn 1411/P1/1 25.04.2022 1001-000035/2022 ISPORUKA VODE
HG SPOT GRUPA d.o.o. 65553879500 13.665,00 kn 2381/3/2 04.05.2022 1001-000034/2022 UREDSKI MATERIJAL
PEČAT d.o.o. 30586838651 250,00 kn 1069-1-77 02.05.2022 1001-000027/2022 ŠTAMBILJ U AUTOMATU
HRVATSKA ZAJ. RAČUNOVOĐA I FIN. DJELATN 75508100288 1.400,00 kn 3128-P1-1 15.04.2022 1001-000033/2022 EDUKACIJA ZAPOSLENIKA FONDA
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. 27759560625 807,17 kn 27027/IK/1 04.05.2022 UG 131/2021 (389/21) TROŠAK DIZELSKOG GORIVA 03/2022
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 1.596,00 kn 21-11-220317 29.04.2022 UG 128/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, MARIJA BISTRICA, CRKVA SV. ANDRIJE APOSTOLA, LAZ BISTRIČKI 183A
ROTERM d.o.o. 79948849024 16.037,99 kn 041-1-1 27.04.2022 UG 3/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, KRAJIŠKA 42
ROTERM d.o.o. 79948849024 7.415,56 kn 047-1-1 05.05.2022 UG 3/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, BOSANSKA 19
ARHITEKTONSKI STUDIO DAAD d.o.o. 18994860600 3.971,25 kn 15/1/2 05.05.2022 UG-46/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, EUGENA KUMIČIĆA 1
ARHITEKTONSKI STUDIO DAAD d.o.o. 18994860600 711,38 kn 13/1/2 05.05.2022 UG 23/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, GORNJA STUBICA, SLANI POTOK 94
BOMEGA PROJECTS d.o.o. 32739203594 45.750,00 kn 20-2022-P1-1 09.05.2022 UG 77/2021 (AN190/2021) PROJEKTIRANJE, ZAGREB, ĐORĐIĆEVA 20
GEOMETAR d.o.o. 13543444462 7.750,00 kn 25/1/2 09.05.2022 141/2021 GEODESTSKE USLUGE, ZAGREB, KORITAČA 21
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20040744 09.05.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01047
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20039410 04.05.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00992
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20038774 02.05.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00974
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20038707 02.05.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-00985
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20039614 05.05.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01008
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20040370 06.05.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01025
IN GEO d.o.o. 86034106020 17.000,00 kn 12-1-1 12.05.2022 1001-000016/2022 GEOTEHNIČKE USLUGE, ZAGREB, GOJLANSKA 15, KELEKI 3
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 23.571,00 kn 024-1-1-2022 29.04.2022 UG 10/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, KLAIĆEVA 44, PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 78
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 78.555,49 kn 013-1-1-2022 22.04.2022 UG 34/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB, 21 ADRESA
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 55.504,58 kn 021-1-1-2022 29.04.2022 UG 7/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO PETAR SVAČIĆ
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 15.573,02 kn 022-1-1-2022 29.04.2022 UG 8/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO ZRINJEVAC
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 18.728,05 kn 019-1-1-2022 29.04.2022 UG 5/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO CVJETNI TRG, GAJEVA ULICA 24 I 26, TESLINA 9, MASARYKOVA 5/2
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 34.764,29 kn 023-1-1-2022 02.05.2022 UG 9/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO ANDRIJA MEDULIĆ,KAČIĆEVA 10,13,MEDULIĆEVA 18A, G. DEŽEL. 26
MB PLAN d.o.o. 41232234007 16.875,00 kn 029-1-1/2022 22.04.2022 UG 36/2022 SAVJETODAVNE USLUGE, ZAGREB, SUNČANA DOLINA 3, KRALJEVEC 13, KORITAČA 21
MB PLAN d.o.o. 41232234007 16.875,00 kn 033-1-1/2022 16.05.2022 UG 36/2022 SAVJETODAVNE USLUGE, ZAGREB, PRIGORSKA, ILICA, T.K.P.SVAČIĆA
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-10072252 16.07.2021 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2021/OBP-01314
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 15,00 kn 08-0322-0190388 26.04.2022 106-01/21-03/1 10.3.1.2.FINA E-PAKET- DODAT.OVL.-DO 10
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 12,50 kn 25-0322-0175774 26.04.2022 106-01/21-03/1 NAKNADA ZA E-RAČUN 03/22
KONTO d.o.o. 59143170280 506,25 kn 571/3/3 02.05.2022 1001-000031/2022 ETIKETE ZA OZNAČAVANJE IMOVINE
DHH d.o.o. 25444746329 800,00 kn 2839/02/1 05.05.2022 1001-000032/2022 LICENCE (COMODO ESSENTIAL WILDCARD 256BIT - *.FZO.HR U TRAJANJU 1 GODINU)
HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 726,77 kn 2300098447-220320-8 22.04.2022 OV-15318/2021 ELEKTRIČNA ENERGIJA 03/2022 (FRANKOPANSKA)
GRAD ZAGREB 61817894937 264,82 kn 12478283-775337052-5 25.04.2022 12478283 KOMUNALNA NAKNADA 01/2022 (FRANKOPANSKA)
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 83416546499 172,15 kn 40944788 28.04.2022 UG OV-15318/2021 VODNE USLUGE 03/2022 ( FRANKOPANSKA)
PRESSCUT d.o.o. 34672089688 9.662,26 kn 1288/07/1 03.05.2022 18/2022 PRAĆENJE,SELEKCIJA, PREGLED OBJAVA 03/2022
ZAGREBAČKI HOLDING - PODRUŽNICA ČISTOĆA 85584865987 52,83 kn I-53692/2022 29.04.2022 UG OV-15318/2021 ODVOZ PAPIRA 03/2022 (FRANKOPANSKA)
ZAGREBAČKI HOLDING - PODRUŽNICA ČISTOĆA 85584865987 95,51 kn U-58386/2022 29.04.2022 UG OV-15318/2021 ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 03/2022 (FRANKOPANSKA)
BOŽENA BUBNJEVIĆ 92637966558 3.819,39 kn 40/1/1 25.04.2022 OV-15318/2021 PLIN, EL. ENERGIJA 03/2022 (FRANKOPANSKA)
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 4.485,00 kn 0148006-20043876 25.04.2022 1001-000038/2022 OBJAVA OGLASA ZA NATJEČAJ
BAUHAUS k.d. 71642207963 1.099,10 kn 957-07/3051-2022 11.05.2022 1001-000036/2022 OSTALI MATERIJAL I SITAN INVENTAR (LED ŽARULJA, STOLNE LAMPE)
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 458,81 kn 003052057120 09.05.2022 1001-000037/2022 UREDSKI MATERIJAL
BAUHAUS k.d. 71642207963 4.768,70 kn 957-07/3117-2022 13.05.2022 1001-000029/2022 UREĐAJI I OPREMA (KUHINJA)
HRVATSKA POŠTA d.d. 87311810356 1.151,48 kn 5003-10014-2 11.05.2022 UG 86/2022 POŠTARINA 3/2022
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 12.729,60 kn 018-1-1-2022 02.05.2022 UG 4/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, VODNIKOVA 4, CRNATKOVA 12
JAVNI BILJEŽNIK TIHANA SUDAR 22580555077 3.053,75 kn 1032/VP/1 05.05.2022 SL.BILJEŠKA OD 02.05.2022 SOLEMNIZACIJ UGOVORA OV-15318/2021
A1 HRVATSKA d.o.o. 29524210204 6.428,95 kn 0000294922032022 02.05.2022 UG-12/2021 MJESEČNA NAKNADA ZA NAJAM 19X LENOVO 02/2022
INFO AM USLUGE d.o.o. 96694026025 10.000,00 kn 213/V1/1/2022 02.05.2022 UG 222/2021 NAJAM RAČUNALNE OPREME 02/2022
MICROLINE d.o.o. 79072311177 9.949,50 kn 018254aj 12.05.2022 UG 33/2022 NAJAM PRINTERA 03/2022
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20043859 13.05.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01118
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20043840 13.05.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01119
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20043832 13.05.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01120
HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 16.849,68 kn 7468-1001-0001 07.06.2022 SL.BILJEŠKA OD 15.04.2022 NABAVKA MOBITELA 15 KOM
A1 HRVATSKA d.o.o. 29524210204 2.500,00 kn 0000377672042022 02.05.2022 23/2021 MJESEČNA NAKNADA ZA BIZ INTERNET PRO 03/2022 (DEŽMANOVA)
ROTERM d.o.o. 79948849024 21.784,58 kn 059-1-1 25.05.2022 UG 48/2022 PROJEKTIRANJE MEDULIĆEVA 23/1, ZG
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI 25410051374 150,00 kn 19/5/5 06.05.2022 DOPIS KLASA:112-07/21-01/1 PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI DIPLOMA
INFO AM USLUGE d.o.o. 96694026025 8.500,00 kn 6/V1/1/2022 06.05.2022 UG 91/2021 NAJAM RAČUNALNE OPREME 12/2021
HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 8.837,03 kn 01829287815000220401 10.05.2022 SL.BILJEŠKA OD 15.04.2022 USLUGE MOBILNE TELEFONIJE 03/2022
HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 16.845,00 kn 10681-1001-0001 11.05.2022 SL.BILJEŠKA OD 15.04.2022 NABAVKA MOBITELA - 15 KOM
E-AQUA d.o.o. 82255542057 825,00 kn 1679/P1/1 16.05.2022 1001-000050/2022 ISPORUKA VODE I PLASTIČNIH ČAŠA
DELECTO d.o.o. 32788783151 1.749,94 kn 1682/2/1 26.05.2022 1001-000045/2022 RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA
ALCA d.o.o. 58353015102 4.875,00 kn 32135/711100/1 27.05.2022 04/2022 HIGIJENSKI MATERIJAL (RUČNICI KUHINJSKI)
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 719,75 kn 003052064177 31.05.2022 UG 33/2021/632-42/05-21 UREDSKI MATERIJAL
HG SPOT GRUPA d.o.o. 65553879500 2.925,00 kn 2781/3/2 20.05.2022 1001-000041/2022 USB - 34 KOM
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 1.979,00 kn 012-1-1-2022 13.05.2022 UG 138/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, LIPOVAC I 6, ZG
PRIMAT LOGISTIKA d.o.o. 64645054565 1.550,00 kn 1001/1/1 27.05.2022 1001-000042/2022 UREDSKI NAMJEŠTAJ
STORM COMPUTERS d.o.o. 20142998436 5.021,25 kn 715-01-1 27.05.2022 1001-000026/2022 RAČUNALNA OPREMA (PRINTER 3KOM)
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 82031999604 1.450,00 kn 120410-022-04505 09.05.2022 UG 3578/2021 GODIŠNJA ZET KARTA 05/2022
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 5.616,80 kn 68475/2022 09.05.2022 5939995 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT M.M.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 5.664,00 kn 68502/2022 09.05.2022 5940144 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - I.B.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 2.230,20 kn 68498/2022 09.05.2022 5948771 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT M.K.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 5.487,00 kn 68496/2022 09.05.2022 5940648 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT H.T.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 4.106,40 kn 68493/2022 09.05.2022 5939752 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT T.K.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 2.371,80 kn 68490/2022 09.05.2022 5940095 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT M.J.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 3.929,40 kn 68486/2022 09.05.2022 5940644 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT V.J.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 5.522,40 kn 68482/2022 09.05.2022 5940806 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT L.V.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 4.035,60 kn 68480/2022 09.05.2022 5940792 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT D.P.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR SISAK 10831379912 5.239,20 kn 22001752 09.05.2022 20401417/22-4 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT L.T.
ROTERM d.o.o. 79948849024 35.168,04 kn 043-1-1 06.05.2022 UG 52/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, ULICA CRVENOG KRIŽA 6, PAVLA ŠUBIĆA 6, NATKA NODILA 3
GDi d.o.o. 95032181708 15.625,00 kn 22-10-0224 31.05.2022 UG 84/2022 84/2022 USLUGA ODRŽAVANJA POSTOJEĆE WEB STRANICE, OBJAVE VIJESTI I AŽURIRANJA SADRŽAJA 04/2022
SELEKCIJA d.o.o. 60985817812 9.075,00 kn 198-01-1 31.05.2022 1001-000044/2022 USLUGA PROCJENE KANDIDATA ZA ZAPOSLENJE
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 2.792,40 kn 014-1-1-2022 13.05.2022 UG 213/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, ULICA STANKA ANDRIJEVIĆA 11
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 1.450,00 kn 013-1-1-2022 13.05.2022 UG 192/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, KAMAUFOVA ULICA 3
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 406,25 kn 039-1-1-2022 02.06.2022 UG 66/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, ĐORĐIĆEVA 20
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20048591 23.05.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01214
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20049393 25.05.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01241
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20050561 27.05.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01284
A1 HRVATSKA d.o.o. 29524210204 2.500,00 kn 0000388088052022 31.05.2022 Narudžb. 23/2021 23/2021 MJESEČNA NAKNADA ZA BIZ INTERNET PRO 04/2022 (DEŽMANOVA)
VOI d.o.o. 23512166742 4.650,00 kn 4-1-1 07.06.2022 UG 76/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, TOME GAJDEKA 6
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 810,00 kn 015-1-1-2022 13.05.2022 UG 176/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, KRAJIŠKA ULICA 42
ROTERM d.o.o. 79948849024 37.919,66 kn 069-1-1 09.06.2022 UG 52/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO KRALJ ZVONIMIR
EPTISA ADRIA d.o.o. 28457369235 1.331,63 kn 98-1-1 03.06.2022 UG 11/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MO CVJETNI TRG
GEOKON-ZAGREB d.d. 61600467614 12.375,00 kn R-102/GP1/1-22 27.05.2022 1001-000028/2022 GEOTEHNIČKE USLUGE, ZAGREB, PETROVŠČAK 1B, ČUČERSKA CESTA 16
EPTISA ADRIA d.o.o. 28457369235 2.426,28 kn 99-1-1 03.06.2022 UG 13/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MO KRALJ PETAR SVAČIĆ
GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČ. U ZAGREBU 62924153420 900,00 kn 36-02-82079 17.05.2022 DOPIS KLASA: 112-07/21-01/1 PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI DIPLOMA
TEHNIČKI FAKULTET - SVEUČILIŠTE U RIJECI 46319717480 187,50 kn 2022-00110-3 17.05.2022 DOPIS KLASA:112-07/21-01/1 PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI DIPLOMA
ŽIDOVSKA OPĆINA ZAGREB 79730915138 51.482,28 kn 2022-041 18.05.2022 OV-15319/2021 ZAKUP ZA 05/2022 (DEŽMANOVA)
HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 1.231,56 kn 2300098447-220420-4 24.05.2022 OV-15318/2021 ELEKTRIČNA ENERGIJA 04/2022 (FRANKOPANSKA)
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 121,88 kn 30-0422-0227599 20.05.2022 106-01/21-03/1 GODIŠNJA PRETPLATA ZA 2 CERTIFIKATA
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 1.287,50 kn 038-1-1-2022 02.06.2022 UG 55/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, BOŠKOVIĆEVA 20
HRVATSKA POŠTA d.d. 87311810356 1.405,72 kn 5993-10014-2 06.06.2022 UG 86/2022 POŠTARINA 04/2022
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. 27759560625 477,01 kn 39594/IK/1 03.06.2022 UG 88/2022 GORIVO 04/2022
TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o. 80885983918 1.328,60 kn 481/1/2 19.05.2022 1001-000048/2022 EDUKACIJA ZAPOSLENIKA FONDA
SELEKCIJA d.o.o. 60985817812 4.112,50 kn 245-01-1 08.06.2022 49/2022 TESTIRANJE BUDUĆIH ZAPOSLENIKA FONDA
HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 10.932,48 kn 01829287815000220501 09.06.2022 SL.BILJEŠKA OD 09.05.2022 USLUGE MOBILNE TELEFONIJE 04/2022
KONTO d.o.o. 59143170280 6.676,50 kn 754/3/3 31.05.2022 UG 64/2022 USLUGA ODRŽAVANJA KONTO PROGRAMA ZA 04/2022
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 12,50 kn 25-0422-0264130 25.05.2022 106-01/21-03/1 NAKNADA ZA E-RAČUN 04/2022
MICROLINE d.o.o. 79072311177 8.267,54 kn 023003aj 10.06.2022 UG 33/2022 NAJAM PRINTERA 04/2022
INFO AM USLUGE d.o.o. 96694026025 17.500,00 kn 401/V1/1/2022 09.06.2022 UG 70/2022 NAJAM RAČUNALNE OPREME 04/22
VULKAL d.o.o. 90439696130 648,00 kn 5305-400-179 13.06.2022 55/2022 MONTAŽA, USKLADIŠTENJE GUMA
FORSET d.o.o. 78226361004 3.913,60 kn 106/PJ1/1 31.05.2022 UG 221/2021 USLUGA REDOVNOG ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA 04/2022 (FRANKOPANSKA) 04/2022
GRAD ZAGREB 61817894937 264,82 kn 12478283-781980269-0 19.05.2022 12478283 KOMUNALNA NAKNADA 04/2022 - FRANKOPANSKA
LOST d.o.o. 89984971143 3.065,00 kn 12365/VP1/10 09.06.2022 53/2022 NABAVKA PRINTERA
DELECTO d.o.o. 32788783151 900,45 kn 2003/2/1 13.06.2022 45/2022 NABAVKA ZAŠTITNE OBUĆE
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 83416546499 249,24 kn 41225434 27.05.2022 406-01/21-01/4 VODNE USLUGE 04/2022 (FRANKOPANSKA)
BRLIĆ d.o.o. 08644280117 37.450,00 kn 31-1-1 27.05.2022 UG 38/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINE, GRAD ZAGREB, 20 ADRESA
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 18.725,00 kn 033-1-1-2022 27.05.2022 UG 74/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA 5 ADRESA
GASTRO MREŽA d.o.o. 05656990598 32.125,00 kn 232/01/221 13.06.2022 43/2022 EDUKACIJA ZAPOSLENIKA FONDA
E-AQUA d.o.o. 82255542057 825,00 kn 1958/P1/1 15.06.2022 57/2022 OPSKRBA VODOM
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 1.477,50 kn 08-0422-0248811 24.05.2022 106-01/21-03/1 FINA E-PAKET, CERTIFIKATI GOD.PRETPLATA - 3 KOM
GRIZLI KOMUNIKACIJE d.o.o. 99697768495 20.000,00 kn 118/UR1/1 - 2022 02.06.2022 UG 96/2022 KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 04/2022
PRESSCUT d.o.o. 34672089688 9.546,36 kn 1732/07/1 24.05.2022 18/2022 PRAĆENJE,SELEKCIJA, PREGLED OBJAVA 04/2022
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 22.444,43 kn 029-1-1-2022 27.05.2022 UG 34/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB, ŠEST ADRESA
INTERKONZALTING d.o.o. 23141220773 38.935,00 kn 107-01-1 23.05.2022 UG 54/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MO MATKO LAGINJA
BOŽENA BUBNJEVIĆ 92637966558 21.031,92 kn 41/1/1 23.05.2022 OV-15318/2021 ZAKUP ZA 05/2022 (FRANKOPANSKA)
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 48.490,00 kn 030-1-1-2022 27.05.2022 UG 62/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB,13 ADRESA
e-DISTI d.o.o. 12356326094 7.437,50 kn 44-1-300 17.06.2022 54/2022 NABAVKA SKENERA
HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 5.063,44 kn 5044-1003-0005 27.06.2022 UG 65/2022 USLUGE INTERNETA, JEDNOK. NAKNADA ZA SPAJANJE (FRANKOPANSKA)
HRVATSKA ZAJ. RAČUNOVOĐA I FIN. DJELATN 75508100288 3.000,00 kn 4228-P1-1 15.06.2022 52/2022 EDUKACIJA ZAPOSLENIKA FONDA
ZAGREBAČKI HOLDING - PODRUŽNICA ČISTOĆA 85584865987 52,83 kn I-74948/2022 31.05.2022 UG OV-15318/2021 ODVOZ PAPIRA 04/2022 (FRANKOPANSKA)
ZAGREBAČKI HOLDING - PODRUŽNICA ČISTOĆA 85584865987 95,51 kn U-79196/2022 31.05.2022 UG OV-15318/2021 ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 04/2022 (FRANKOPANSKA)
BOŽENA BUBNJEVIĆ 92637966558 1.560,32 kn 50/1/1 31.05.2022 OV-15318/2021 PLIN, EL. ENERGIJA 04/2022 (FRANKOPANSKA)
IN STRIA d.o.o. 33049143378 60.000,00 kn Račun 59-IN-22 15.06.2022 UG 39/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB, (16 ADRESA)
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20056020 08.06.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01411
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20056845 09.06.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01417
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20058660 13.06.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01476
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20059682 15.06.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01492
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20048508 26.05.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01221
EPTISA ADRIA d.o.o. 28457369235 523,60 kn 116-1-1 13.06.2022 UG 15/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MO PETAR ZRINSKI
EPTISA ADRIA d.o.o. 28457369235 1.535,49 kn 115-1-1 13.06.2022 UG 12/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MO AUGUST ŠENOA
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 2.046,90 kn 003052058886 26.05.2022 1001-000039/2022 HIGIJENSKI MATERIJAL
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 82031999604 290,00 kn 120410-022-05207 31.05.2022 UG 3578/2021 GODIŠNJA ZET KARTA 05/2022
HKIG-EDUCA d.o.o. 39995615488 1.875,00 kn 72-430 31.05.2022 1001-000059/2022 EDUKACIJA ZAPOSLENIKA FONDA
HKIG-EDUCA d.o.o. 39995615488 1.875,00 kn 72-162 31.05.2022 1001-000059/2022 EDUKACIJA ZAPOSLENIKA FONDA
HKIG-EDUCA d.o.o. 39995615488 1.875,00 kn 72-238 31.05.2022 1001-000059/2022 EDUKACIJA ZAPOSLENIKA FONDA
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 2.625,00 kn 043-1-1-2022 30.06.2022 UG 52/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, BENEDIKT VINKOVIĆ 27
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20062217 20.06.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0bp-01565
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20063035 23.06.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01597
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20063833 23.06.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01611
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20065780 27.06.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU2022/0BP-01674
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20065763 27.06.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01677
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-10084820 17.08.2021 UG 72/2021 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2021/0BP-01637
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-10084846 17.08.2021 UG 72/2021 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2021/0BP-01639
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 1.900,00 kn 044-1-1-2022 30.06.2022 UG 40/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MEDULIĆEVA 23/1
CENTAR ZA URBANIZAM I PROJEKTIRANJE j.d.o.o. 16303620708 2.277,50 kn 24/1/1 17.06.2022 UG 91/2022 STRUČNI NADZOR, ZAGREB, KRALJEVEC 13
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 82031999604 1.740,00 kn 120410-022-05604 17.06.2022 UG 3578/2021 GODIŠNJA ZET KARTA 6/2022
FORSET d.o.o. 78226361004 3.913,60 kn 128/PJ1/1 30.06.2022 UG 221/2021 USLUGA REDOVNOG ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA 5/2022 (FRANKOPANSKA)
MICROLINE d.o.o. 79072311177 9.742,25 kn 027240aj 04.07.2022 UG 33/2022 NAJAM PRINTERA 05/2022
INFO AM USLUGE d.o.o. 96694026025 17.500,00 kn 478/V1/1/2022 01.07.2022 UG 70/2022 NAJAM RAČUNALNE OPREME 05/2022
GRIZLI KOMUNIKACIJE d.o.o. 99697768495 20.000,00 kn 172/UR1/1 - 2022 04.07.2022 UG 96/2022 KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 05/2022
GDi d.o.o. 95032181708 15.625,00 kn 22-10-0274 30.06.2022 UG 84/2022 USLUGA ODRŽAVANJA POSTOJEĆE WEB STRANICE, OBJAVE VIJESTI I AŽURIRANJA SADRŽAJA 05/2022
E-AQUA d.o.o. 82255542057 750,00 kn 2277/P1/1 30.06.2022 66/2022 OPSKRBA VODOM
GRAD ZAGREB - G.URED ZA OBNOVU, IZGRADNJ 61817894937 264,82 kn 12478283-793610254-6 17.06.2022 12478283 KOMUNALNA NAKNADA 05/2022 (FRANKOPANSKA)
BOŽENA BUBNJEVIĆ 92637966558 20.972,25 kn 51/1/1 15.06.2022 OV-15318/2021 ZAKUP ZA 06/2022 (FRANKOPANSKA)
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 472,31 kn 003052080504 30.06.2022 UG 33/2021 UREDSKI MATERIJAL
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 5.237,41 kn 003052080636 30.06.2022 UG 33/2021 UREDSKI MATERIJAL
A1 HRVATSKA d.o.o. 29524210204 2.500,00 kn 0000401247062022 30.06.2022 23/2021 MJESEČNA NAKNADA ZA BIZ INTERNET PRO 05/2022 (DEŽMANOVA)
HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 11.087,67 kn 01829287815000220601 08.07.2022 UG 109/2022 (5088/2022) USLUGE MOBILNE TELEFONIJE 05/2022
ARHITEKTONSKI FAKULTET ZAGREB 42061107444 200,00 kn 120-2022 17.06.2022 PONUDA 120/2022 PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI DIPLOMA
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA 57029260362 200,00 kn 110-222-00052 17.06.2022 PONUDA 110-222-00052 PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI DIPLOMA
SVEUČILIŠTE VERN 22341026596 200,00 kn 7-1 17.06.2022 7-1 PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI DIPLOMA
ŽIDOVSKA OPĆINA ZAGREB 79730915138 51.279,19 kn 2022-052 17.06.2022 OV-15319/2021 ZAKUP ZA 06/2022 (DEŽMANOVA)
HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 1.295,73 kn 2300098447-220520-0 21.06.2022 OV-15318/2021 ELEKTRIČNA ENERGIJA 05/202 (FRANKOPANSKA)
PRESSCUT d.o.o. 34672089688 9.346,13 kn 2196/07/1 23.06.2022 18/2022 PRAĆENJE,SELEKCIJA,PREGLED OBJAVA 05/2022
HRVATSKA POŠTA d.d. 87311810356 606,14 kn 7470-10014-2 07.07.2022 UG 86/2022 POŠTARINA 05/2022
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 4.354,20 kn 91216/2022 17.06.2022 5970751 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - D.P.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 4.283,40 kn 91227/2022 17.06.2022 5969725 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - I.B.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 5.168,40 kn 91225/2022 17.06.2022 5970472 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT -L.V.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 5.168,40 kn 91224/2022 17.06.2022 5970481 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - H.T.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 4.956,00 kn 91223/2022 17.06.2022 5970272 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - V.J.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 5.492,91 kn 91222/2022 17.06.2022 5972408 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - M.M.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 3.221,40 kn 91220/2022 17.06.2022 5969589 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - M.J.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 3.787,80 kn 91219/2022 17.06.2022 5974250 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - M.K.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 4.566,60 kn 91217/2022 17.06.2022 5970833 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - T.K.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR 10831379912 3.433,80 kn 22002311 17.06.2022 20401953/22-4 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - L.T.
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 15,00 kn 08-0522-0314469 24.06.2022 106-01/21-03/1 10.3.1.2.FINA E-PAKET- DODAT.OVL.- DO 10
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 243,75 kn 30-0522-0304887 23.06.2022 106-01/21-03/1 GODIŠNJA PRETPLATA ZA 2 CERTIFIKATA COP
KONTO d.o.o. 59143170280 6.676,50 kn 941/3/3 30.06.2022 UG 64/2022 USLUGA ODRŽAVANJA KONTO PROGRAMA ZA 05/2022
BOŽENA BUBNJEVIĆ 92637966558 519,49 kn 60/1/1 24.06.2022 OV-15318/2021 PLIN, ELEKTRIČNA ENERGIJA 05/2022 FRANKOPANSKA
CENTAR ZA URBANIZAM I PROJEKTIRANJE j.d.o.o. 16303620708 1.500,00 kn 25/1/1 07.07.2022 UG 106/2022 STRUČNI NADZOR, GORNJA STUBICA, SLANI POTOK 78A
MICROLINE d.o.o. 79072311177 6.888,44 kn 029035aj 14.07.2022 64/2022 UREDSKI MATERIJAL
MICROLINE d.o.o. 79072311177 15.181,99 kn 029038aj 14.07.2022 63/2022 UREDSKI MATERIJAL
CENTAR ZA URBANIZAM I PROJEKTIRANJE j.d.o.o. 16303620708 1.500,00 kn 26/1/1 07.07.2022 UG 92/2022 STRUČNI NADZOR, KZŽ, JAKŠINEC 66/2
PO-MARK d.o.o. 91699312841 23.750,00 kn 52-01-1 01.07.2022 UG 73/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB, (4 ADRESE)
HIDRO EKO FUTURA d.o.o. 19115865992 160.637,63 kn 49/P1/2 08.07.2022 UG 80/2022 RADOVI KONSTRUKCIJSKE OBNOVE, ZAGREB, KRALJEVEC 13
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 11.128,69 kn 053-1-1-2022 30.06.2022 UG 9/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO ANDRIJA MEDULIĆ
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 43.617,38 kn 050-1-1-2022 30.06.2022 UG 6/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO AUGUST ŠENOA
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 78.147,30 kn 049-1-1-2022 04.07.2022 UG 5/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO CVJETNI TRG
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 26.215,00 kn 046-1-12022 30.06.2022 UG 74/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB, (7 ADRESA)
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 4.375,00 kn 042-1-1-2022 30.06.2022 UG 94/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB, MIHANOVIĆEVA ULICA 30
BRLIĆ d.o.o. 08644280117 59.920,00 kn 40-1-1 30.06.2022 UG 59/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB, (32 ADRESE)
VOI d.o.o. 23512166742 6.000,00 kn 8-1-1 13.07.2022 UG 71/2022 PROJEKTIRANJE, HUM NA SUTLI, RUSNICA 24
ROTERM d.o.o. 79948849024 43.331,43 kn 098-1-1 20.07.2022 UG 75/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, VLAŠKA ULICA 125
VOI d.o.o. 23512166742 6.030,00 kn 6-1-1. 20.07.2022 UG 99/2022 PROJEKTIRANJE, KZŽ, SLANI POTOK 85
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20076390 20.07.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01941
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20076404 20.07.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01940
HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 3.812,50 kn 7311-1003-0005 12.07.2022 UG 65/2022 INTERNET 05/2022 (FRANKOPANSKA)
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20073928 14.07.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01882
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20073901 14.07.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01878
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20072174 13.07.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01871
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20072085 12.07.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-01843
TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o. 80885983918 2.124,40 kn 573/1/2 12.07.2022 67/2022 BJN 2022 - TISAK I GOD.PRETPLATA
VOI d.o.o. 23512166742 11.700,00 kn 7-1-1. 27.06.2022 UG 73/2021 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, JAZBINSKI ODVOJAK VIII 13
PROFI LABORIS d.o.o. 22185746741 14.000,00 kn 766-VP1-1/2022 21.07.2022 46/2022 IZRADA PROCJENE RIZIKA, IZRADA PROGRAMA ZA SIGURAN RAD
ZAGREBAČKI HOLDING - PODRUŽNICA ČISTOĆA 85584865987 95,51 kn U-100187/2022 12.07.2022 UG OV-15318/2021 ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 05/2022 (FRANKOPANSKA)
ZAGREBAČKI HOLDING - PODRUŽNICA ČISTOĆA 85584865987 52,83 kn I-95770/2022 12.07.2022 UG OV-15318/2021 ODVOZ PAPIRA 05/2022 (FRANKOPANSKA)
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 82031999604 290,00 kn 120410-022-06305 12.07.2022 UG 3578/2021 GODIŠNJA ZET KARTA 6/2022
ARHITEKTONSKI STUDIO DAAD d.o.o. 18994860600 5.098,13 kn 25/1/2 08.07.2022 UG 68/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, PAVLA HATZA 26
ALARMNI SUSTAVI SECURE d.o.o. 07704321466 10.871,75 kn 225/P02/22 20.07.2022 65/2022 SUSTAV EVIDENCIJE RADNOG VREMENA
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 12,50 kn 25-0522-0345421 12.07.2022 106-01/21-03/1 NAKNADA ZA E-RAČUN 05/2022
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 26.902,44 kn 051-1-1-2022 30.06.2022 UG 7/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO PETAR SVAČIĆ
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 56.630,20 kn 052-1-1-2022 30.06.2022 UG 8/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO ZRINJEVAC
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 12.382,80 kn 048-1-1-2022 30.06.2022 UG 4/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO MIMARA
CENTAR ZA URBANIZAM I PROJEKTIRANJE j.d.o.o. 16303620708 1.250,00 kn 27/1/1 15.07.2022 UG 113/2022 STRUČNI NADZOR, ZAGREB, ČUČERSKA CESTA 238
VOI d.o.o. 23512166742 6.000,00 kn 10-1-1 26.07.2022 UG 126/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, BUKOVAC 109/2
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 55.302,13 kn 054-1-1-2022 30.06.2022 UG 10/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO PETAR ZRINSKI
ROTERM d.o.o. 79948849024 48.296,49 kn 090-1-1 05.07.2022 UG 55/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO HRVATSKI NARODNI VLADARI
ROTERM d.o.o. 79948849024 16.062,89 kn 088-1-1 05.07.2022 UG 52/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO KRALJ ZVONIMIR
ROTERM d.o.o. 79948849024 8.455,93 kn 089-1-1 05.07.2022 UG 57/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB ULICA KNEZA TRPIMIRA 15
VOI d.o.o. 23512166742 7.800,00 kn 12-1-1 28.07.2022 UG 73/2021 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, JAZBINSKI ODVOJAK VIII 13
EPTISA ADRIA d.o.o. 28457369235 3.281,33 kn 129-1-1 06.07.2022 UG 11/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MO CVIJETNI TRG
EPTISA ADRIA d.o.o. 28457369235 1.715,70 kn 130-1-1 06.07.2022 UG 13/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB,TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 3
BRLIĆ d.o.o. 08644280117 11.235,00 kn 52-1-1 27.07.2022 UG 78/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB, (6 ADRESA)
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 3.142,29 kn 055-1-1-2022 29.07.2022 UG 93/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, NOVA VES 53A
BOŽENA BUBNJEVIĆ 92637966558 20.954,34 kn 61/1/1 15.07.2022 OV-15318/2021 ZAKUP ZA 07/2022 (FRANKOPANSKA)
TÜV INFORMATIONSTECHNIK GmbH 176132277 17.881,20 kn 9250030440 15.07.2022 Klasa: 131-02/22-01/2 EDUKACIJA ZAPOSLENIKA FONDA
ARHITEKTONSKI FAKULTET ZAGREB 42061107444 247.500,00 kn 6-15-49053 15.07.2022 UG 196/2021 IZRADA SMJERNICA ZA PROJEKTIRANJE
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20079934 29.07.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02026
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20079918 29.07.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02030
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20080576 01.08.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02051
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20080568 01.08.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02052
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20081343 01.08.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02067
E-AQUA d.o.o. 82255542057 825,00 kn 2620/P1/1 20.07.2022 73/2022 OPSKRBA VODOM
FORSET d.o.o. 78226361004 3.913,60 kn 163/PJ1/1 01.08.2022 UG 221/2021 USL. REDOVNOG ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA 06/2022 FRANKOPANSKA
MICROLINE d.o.o. 79072311177 7.961,15 kn 031694aj 01.08.2022 UG 33/2022 NAJAM PRINTERA 06/2022
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20082234 03.08.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02089
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20082200 03.08.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02092
HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 3.812,50 kn 5031634580-274-7 09.08.2022 UG 65/2022 INTERNET 06/2022 FRANKOPANSKA
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. 27759560625 717,62 kn 64945/IK/1 03.08.2022 UG 88/2022 GORIVO 06/2022
MICROLINE d.o.o. 79072311177 504,69 kn 031724aj 11.07.2022 64/2022 UREDSKI MATERIJAL
INFO AM USLUGE d.o.o. 96694026025 17.500,00 kn 557/V1/1/2022 04.08.2022 UG 70/2022 NAJAM RAČUNALNE OPREME 06/2022
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20083028 08.08.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02105
A1 HRVATSKA d.o.o. 29524210204 2.500,00 kn 0000397940072022 01.08.2022 23/2021 INTERNET 06/2022 DEŽMANOVA
KONTO d.o.o. 59143170280 6.676,50 kn 1136/3/3 01.08.2022 UG 64/2022 USLUGA ODRŽAVANJA KONTO PROGRAMA 06/2022
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 4.318,80 kn 107507/2022 12.07.2022 6000435 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - V.J.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 4.460,40 kn 107502/2022 12.07.2022 6001784 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - T.K.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 4.501,71 kn 107504/2022 12.07.2022 6002594 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - M.M.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 70,80 kn 107505/2022 12.07.2022 6000117 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - H.T.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 4.071,00 kn 107510/2022 12.07.2022 6006196 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - M.J.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 5.133,00 kn 107506/2022 12.07.2022 5998152 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - I.B.
HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 11.046,71 kn 01829287815000220701 09.08.2022 UG 109/2022 USLUGE MOBILNE TELEFONIJE 06/2022
CEW INŽENJERING d.o.o. 56710900028 1.430,00 kn 35/1/1 04.08.2022 UG 122/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, KZŽ, RUSNICA 24
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 14.920,00 kn 056-1-1-2022 29.07.2022 UG 62/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB, (4 ADRESE)
IvNe građevina d.o.o. 98095915259 2.387,50 kn 61-L1-1 29.07.2022 UG 115/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, ČUČERSKA CESTA 238
IGP KAJBA d.o.o. 68608540166 64.300,00 kn 48/1/1 22.07.2022 UG 79/2022 UKLANJANJE, ZAGREB, JAKŠINEC 66/2
PARK d.o.o. 69271245570 57.800,00 kn 34/1/1 22.07.2022 UG 102/2022 UKLANJANJE, ZAGREB, ČUČERSKA CESTA 238
PARK d.o.o. 69271245570 39.300,00 kn 33/1/1 22.07.2022 UG 100/2022 UKLANJANJE, ZAGREB, SLANI POTOK 78A
ŽIDOVSKA OPĆINA ZAGREB 79730915138 51.233,78 kn 2022-069 22.07.2022 OV-15319/2021 ZAKUP ZA 07/2022 (DEŽMANOVA)
VOI d.o.o. 23512166742 3.000,00 kn 3-1-1 21.07.2022 UG 104/2021 PROJEKTIRANJE, KZŽ, TRG MATIJE GUPCA 10
RTM DYNAMIC d.o.o. 80710929192 1.352,50 kn 9/POSL1/4 08.08.2022 74/2022 TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20084040 08.08.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02143
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20084032 08.08.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02144
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20084024 08.08.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02146
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 82031999604 2.320,00 kn 120410-022-06649 22.07.2022 UG 3578/2021 GODIŠNJE ZET KARTE 7/2022
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 2.500,00 kn 0157006-20084687 08.08.2022 03-22/06-21 JAVNA NABAVA ZA DODJELU UG/OKVIR SPOR SA VIŠE GOSP.SUBJEKATA
MICROLINE d.o.o. 79072311177 18.937,50 kn 032875aj 10.08.2022 68/2022 LICENCE
KOPUN REVIZIJE d.o.o. 07933708965 56.250,00 kn 128/01/9 26.07.2022 UG 135/2022 REVIZORSKE USLUGE
EPTISA ADRIA d.o.o. 28457369235 3.182,05 kn 155-1-1 01.08.2022 UG 14/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MO ZRINJEVAC
MB PLAN d.o.o. 41232234007 5.625,00 kn 055-1-1/2022 22.07.2022 UG 36/2022 PREGLED I OČITOVANJE NA TEH. DOKUMENTACIJU
PRESSCUT d.o.o. 34672089688 9.351,05 kn 2657/07/1 22.07.2022 18/2022 PRAĆENJE,SELEKCIJA, PREGLED OBJAVA 06/2022
TAU ON-LINE d.o.o. 14273924910 13.995,00 kn 17132/1/1 11.08.2022 60/2022 EDUKACIJA ZAPOSLENIKA FONDA
EDUCA SAVJETOVANJE j.d.o.o. 17024035161 1.200,00 kn 29-JN08/2022 08.08.2022 62/2022 EDUKACIJA ZAPOSLENIKA FONDA
CEW INŽENJERING d.o.o. 56710900028 7.020,00 kn 36/1/1-1 08.08.2022 UG 112/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, (2 ADRESE)
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20085675 10.08.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02183
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 1.875,00 kn 0157006-20086124 28.07.2022 03-22/06-21 JAVNA NABAVA ZA DODJELU UG/OKVIR SPOR SA GOSP.SUBJEKTOM
JAVNI BILJEŽNIK TIHANA SUDAR 22580555077 170,00 kn 1638/VP/1 22.07.2022 SL.BILJEŠKA OD 13.07.2022 OVJERA PRESLIKA
JAVNI BILJEŽNIK TIHANA SUDAR 22580555077 625,00 kn 1720/VP/1 22.07.2022 SL.BILJEŠKA OD 13.07.2022 OVJERA POTPISA, UPIS U SUDSKI REGISTAR
INSAKO d.o.o. 39851720584 5.560,00 kn 13760/01/100 11.08.2022 UG 151/2022 HIGIJENSKI MATERIJAL
HRVATSKA POŠTA d.d. 87311810356 1.058,10 kn 8841-10014-2 11.08.2022 UG 86/2022 POŠTARINA 06/2022
COMBIS d.o.o. 91678676896 7.444,09 kn 531/ESI3.3/854 16.08.2022 72/2022 LICENCE
HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 1.179,37 kn 2300098447-220620-7 28.07.2022 OV-15318/2021 ELEKTRIČNA ENERGIJA 06/2022 (FRANKOPANSKA)
TAU ON-LINE d.o.o. 14273924910 6.600,00 kn 17241/1/1 16.08.2022 77/2022 OBJAVA OGLASA ZA NATJEČAJ
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 83416546499 245,73 kn 41771519 27.07.2022 OV-15318/2021 KOMUNALNA VODA 6/2022 (FRANKOPANSKA)
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 15,00 kn 08-0622-0380323 26.07.2022 106-01/21-03/1 FINA E-PAKET I DODATNO OVLAŠT - DO 10 06/2022
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 12,50 kn 25-0622-0409663 28.07.2022 106-01/21-03/1 NAKNADA ZA E-RAČUN 06/2022
ROTERM d.o.o. 79948849024 112.986,75 kn 107-1-1 04.08.2022 UG 52/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO KRALJ ZVONIMIR
CEW INŽENJERING d.o.o. 56710900028 124,88 kn 35/2/1 04.08.2022 UG 121/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, REMETE 77
URED OVL. INŽENJ. GRAĐEV. ANKA MARUŠIĆ 73897028799 23.137,50 kn 23/1/1 09.08.2022 UG 49/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, (4 ADRESE)
RASPON j.d.o.o. 69570695143 15.300,00 kn 37/1/22 11.08.2022 UG 170/2021 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MARKUŠEVEČKI POPOVEC 89
GRAUZ d.o.o. 09130584198 2.058,75 kn 10-1-1 12.08.2022 UG 30/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, ULICA STANKA ANDRIJEVIĆA 11
KRIGRAD d.o.o. 45825378029 1.437,50 kn 17/IK/22 02.08.2022 UG 89/2022 STRUČNI NADZOR, ZAGREB, NJIVICE II, 24
HIDRO EKO FUTURA d.o.o. 19115865992 117.059,19 kn 62/P1/2 19.08.2022 UG 80/2022 RADOVI KONSTRUKCIJSKE OBNOVE, ZAGREB, KRALJEVEC 13
IN STRIA d.o.o. 33049143378 49.000,00 kn Račun 76-IN-22 02.08.2022 UG 104/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB, (14 ADRESA)
PARK d.o.o. 69271245570 49.125,00 kn 033/1/1 25.08.2022 UG 100/2022 UKLANJANJE, KZŽ, SLANI POTOK 78A
PARK d.o.o. 69271245570 72.250,00 kn 034/1/1 22.08.2022 UG 102/2022 UKLANJANJE, ZAGREB, ČUČERSKA CESTA 238
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 6.943,75 kn 98-0622-0413446 02.08.2022 UG 155/2022 CERTIFIKATI FINA
ROTERM d.o.o. 79948849024 23.710,86 kn 110-1-1 10.08.2022 UG 55/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO HRVATSKI NARODNI VLADARI
ROTERM d.o.o. 79948849024 8.883,43 kn 109-1-1 10.08.2022 UG 51/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO PETAR KREŠEMIR IV
ROTERM d.o.o. 79948849024 8.507,33 kn 108-1-1 10.08.2022 UG 58/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO PAVAO ŠUBIĆ
INTERKONZALTING d.o.o. 23141220773 39.000,00 kn 181.-01-1 12.08.2022 UG 54/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, (4 ADRESE)
ZAGREBAČKI HOLDING - PODRUŽNICA ČISTOĆA 85584865987 52,83 kn I-116553/2022 02.08.2022 OV-15318/2021 ODVOZ PAPIRA I KARTONA 06/2022 FRANKOPANSKA
ZAGREBAČKI HOLDING - PODRUŽNICA ČISTOĆA 85584865987 119,38 kn U-121265/2022 02.08.2022 OV-15318/2021 USLUGA PRIKUP. MIJEŠ. KOMUN. OTPADA 06/2022 - FRANKOPANSKA
TÜV NORD Adriatic d.o.o. 64520989853 5.750,00 kn 1892/1/2/29 22.08.2022 76/2022 EDUKACIJA ZAPOSLENIKA FONDA
GRAUZ d.o.o. 09130584198 1.312,50 kn 11-1-1 08.08.2022 UG 198/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, TRG J. J. STROSSMAYERA 1
EXPERTPLAN d.o.o. 99378970678 86.857,44 kn 078-1-1-2022 12.08.2022 UG 10/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO PETAR ZRINSKI
GRAUZ d.o.o. 09130584198 7.301,25 kn 9-1-1 12.08.2022 UG 84/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, MARTIĆEVA 5
EXPERTPLAN d.o.o. 99378970678 75.510,60 kn 080-1-1-2022 12.08.2022 UG 5/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO CVJETNI TRG
EXPERTPLAN d.o.o. 99378970678 13.076,40 kn 081-1-1-2022 12.08.2022 UG 4/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO MIMARA
EXPERTPLAN d.o.o. 99378970678 11.976,21 kn 082-1-1-2022 12.08.2022 UG 6/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO AUGUST ŠENOA
VOI d.o.o. 23512166742 9.300,00 kn 14-1-1 19.08.2022 UG 76/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, ULICA TOME GAJDEKA 6
CENTAR ZA URBANIZAM I PROJEKTIRANJE j.d.o.o. 16303620708 1.605,00 kn 31/1/1 08.08.2022 UG 91/2022 STRUČNI NADZOR, ZAGREB, KRALJEVEC 13
EXPERTPLAN d.o.o. 99378970678 59.517,43 kn 079-1-1-2022 12.08.2022 UG 8/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO ZRINJEVAC
EXPERTPLAN d.o.o. 99378970678 93.375,75 kn 076-1-1-2022 12.08.2022 UG 9/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO ANDRIJA MEDULIĆ
BOŽENA BUBNJEVIĆ 92637966558 306,47 kn 70/1/1 10.08.2022 OV-15318/2021 PLIN, ELEKTRIČNA ENERGIJA 06/2022 FRANKOPANSKA
PRO STAKLO SERVIS d.o.o. 67751154551 4.070,00 kn 2387-01-91 25.08.2022 79/2022 ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20089212 17.08.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/ 0BP-02254
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20089000 17.08.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/ 0BP-02246
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20088992 17.08.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/ 0BP-02245
EXPERTPLAN d.o.o. 99378970678 66.541,33 kn 077-1-1-2022 12.08.2022 UG 7/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO PETAR SVAČIĆ
IGP KAJBA d.o.o. 68608540166 50.750,00 kn 62/1/1 12.08.2022 UG 194/2021 UKLANJANJE, ZAGREB, NJIVICE II. 24
EPTISA ADRIA d.o.o. 28457369235 2.963,44 kn 174-1-1 12.08.2022 UG 46/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MO KRALJA ZVONIMIRA
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 82031999604 1.740,00 kn 120410-022-07663 10.08.2022 UG 3578/2021 GODIŠNJA ZET KARTA 8/2022
EPTISA ADRIA d.o.o. 28457369235 5.207,20 kn 173-1-1 12.08.2022 UG 14/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MO ZRINJEVAC
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 1.557,60 kn 126216/2022 12.08.2022 6048278 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - P.S.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 1.557,60 kn 126230/2022 12.08.2022 6049335 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - E.B.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 1.416,00 kn 126219/2022 12.08.2022 6049176 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - I.D.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 3.894,00 kn 126233/2022 12.08.2022 6024377 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - M.J.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 3.150,60 kn 126227/2022 12.08.2022 6020294 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - I.B.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 5.026,80 kn 126225/2022 12.08.2022 6028193 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - V.J.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 3.079,80 kn 126223/2022 12.08.2022 6020294 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - T.K.
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 4.425,00 kn 003052104713 25.08.2022 UG 127/2022 UREDSKI MATERIJAL
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 651,25 kn 003052104691 22.08.2022 78/2022 UREDSKI MATERIJAL
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20092566 24.08.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02324
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20092493 24.08.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02335
INFOART d.o.o. 88255578438 109.375,00 kn 375-001-1 25.08.2022 UG 83/2022 LICENCE - MODUL KADROVSKA EVIDENCIJA
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 539,25 kn 003052108727 26.08.2022 UG 127/2022 UREDSKI MATERIJAL
MICROLINE d.o.o. 79072311177 20.659,74 kn 035811aj 26.08.2022 86/2022 UREDSKI MATERIJAL
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20094771 26.08.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02387
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20095689 31.08.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02417
TAU ON-LINE d.o.o. 14273924910 1.650,00 kn 18486/1/1 31.08.2022 88/2022 OBJAVA OGLASA ZA NATJEČAJ
GRAUZ d.o.o. 09130584198 2.240,16 kn 6 - 1-1 12.08.2022 UG 17/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB,MO MIMARA
ŽIVA VODA d.o.o. 86255713939 1.000,00 kn 8732/104/622 31.08.2022 84/2022 OPSKRBA VODOM
BRLIĆ d.o.o. 08644280117 46.812,50 kn 58-1-1 19.08.2022 UG 72/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB, (25 ADRESA)
EPTISA ADRIA d.o.o. 28457369235 3.515,83 kn 170-1-1 12.08.2022 UG 11/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MO CVIJETNI TRG
TITAN CONSTRUCTA d.o.o. 89116114911 53.573,00 kn 16/1/21 26.08.2022 UG 98/2022 RADOVI KONSTRUKCIJSKE OBNOVE, ZAGREB, SUNČANA DOLINA 3
CENTAR ZA URBANIZAM I PROJEKTIRANJE j.d.o.o. 16303620708 1.415,75 kn 32/1/1 12.08.2022 UG 63/2022 STRUČNI NADZOR, ZAGREB, SUNČANA DOLINA 3
EPTISA ADRIA d.o.o. 28457369235 7.762,63 kn 175-1-1 12.08.2022 UG 47/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MO KRALJA ZVONIMIRA
CEW INŽENJERING d.o.o. 56710900028 3.375,00 kn 41/2/1 19.08.2022 UG 123/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, VLAŠKA 125
EPTISA ADRIA d.o.o. 28457369235 5.180,18 kn 172-1-1 12.08.2022 UG 15/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MO ZRINSKI
BOŽENA BUBNJEVIĆ 92637966558 20.931,84 kn 71/1/1 16.08.2022 OV-15318/2021 ZAKUP ZA 08/2022 (FRANKOPANSKA)
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20097096 01.09.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02431
FORSET d.o.o. 78226361004 3.913,60 kn 216/PJ1/1 01.09.2022 UG 221/2021 USL. REDOVNOG ČIŠĆ. POSLO. PROSTORIJA 07/2022 Frankopanska
ŽIDOVSKA OPĆINA ZAGREB 79730915138 51.138,78 kn 2022-080 16.08.2022 OV-15319/2021 ZAKUP ZA 08/2022 (DEŽMANOVA)
EPTISA ADRIA d.o.o. 28457369235 1.707,10 kn 171-1-1 12.08.2022 UG 13/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MO KRALJ PETAR SVAČIĆ
CEW INŽENJERING d.o.o. 56710900028 14.040,00 kn 42/1/1 19.08.2022 UG 112/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, (2 ADRESE)
CEW INŽENJERING d.o.o. 56710900028 1.755,00 kn 37/2/1 02.09.2022 UG 82/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, JOSIPA TORBARINE 17
CENTAR ZA URBANIZAM I PROJEKTIRANJE j.d.o.o. 16303620708 5.302,50 kn 37/1/1 19.08.2022 UG 91/2022 STRUČNI NADZOR, ZAGREB, KRALJEVEC 13
GRAUZ d.o.o. 09130584198 28.250,00 kn 12-1-1 12.08.2022 UG 202/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, (17 ADRESA) I KZŽ, (SLANI POTOK 94)
GRAD ZAGREB - G.URED ZA OBNOVU, IZGRADNJ 61817894937 264,82 kn 12478283-802199279-0 12.08.2022 12478283 KOMUNALNA NAKNADA 07/2022 FRANKOPANSKA
TITAN CONSTRUCTA d.o.o. 89116114911 50.000,00 kn 45/1/21 29.11.2021 UG 122/2021 RADOVI UKLANJANJA, MARKUŠEVEČKI POPOVEC 109 - FIZIČKE OSOBE
GRAUZ d.o.o. 29524210204 8.625,00 kn 13-1-1 18.08.2022 199/2021 i Dodatak I. Ugo OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, (4 ADRESE)
VOI d.o.o. 23512166742 6.000,00 kn 15-1-1 09.09.2022 UG 104/2021 PROJEKTIRANJE, KZŽ, TRG MATIJE GUPCA 10
MICROLINE d.o.o. 79072311177 8.666,39 kn 036769aj 02.09.2022 UG 33/2022 NAJAM PRINTERA 07/2022
HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 3.812,50 kn 5031634580-275-5 09.09.2022 UG 65/2022 FRANKOPANSKA INTERNET 07/2022
HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 11.091,51 kn 01829287815000220801 09.09.2022 UG 109/2022 USLUGE MOBILNE TELEFONIJE 07/2022
LEXPERA d.o.o. 79506290597 13.950,00 kn 7438-1-1 07.09.2022 85/2022 PRETPLATA ZA IUS-INFO 18.08.22-17.08.23.
HRVATSKA POŠTA d.d. 87311810356 875,08 kn 10585-10014-2 07.09.2022 UG 86/2022 POŠTARINA 07/2022
INFO AM USLUGE d.o.o. 96694026025 2.500,00 kn 632/V1/1/2022 07.09.2022 UG 154/2022 NAJAM RAČUNALNE OPREME 07/2022
A1 HRVATSKA d.o.o. 34672089688 2.500,00 kn 0000403247082022 30.08.2022 23/2021 INTERNET 07/2022 DEŽMANOVA
PRESSCUT d.o.o. 83416546499 9.316,48 kn 3232/07/1 25.08.2022 18/2022 PRAĆENJE,SELEKCIJA, PREGLED OBJAVA 07/2022
GDi d.o.o. 95032181708 15.625,00 kn 22-10-0422 09.09.2022 UG 84/2022 USLUGA ODRŽAVANJA POSTOJEĆE WEB STRANICE, OBJAVE VIJESTI I AŽURIRANJA SADRŽAJA 06/2022
GDi d.o.o. 95032181708 15.625,00 kn 22-10-0423 09.09.2022 UG 84/2022 USLUGA ODRŽAVANJA POSTOJEĆE WEB STRANICE, OBJAVE VIJESTI I AŽURIRANJA SADRŽAJA 07/2022
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20100852 09.09.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02509
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20100828 09.09.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02515
MICROLINE d.o.o. 79072311177 504,69 kn 037828aj 09.09.2022 64/2022 TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE POSTR. (OKI-BUB)
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 43965974818 238,73 kn 42066509 30.08.2022 OV-15318/2021 KOMUNALNA VODA 07/2022 FRANKOPANSKA
HEP ELEKTRA d.o.o. 64546066176 1.661,87 kn 2300098447-220720-3 31.08.2022 OV-15318/2021 ELEKTRIČNA ENERGIJA 07/2022 FRANKOPANSKA
FIVASKO d.o.o. 73370152901 120,00 kn 169-2-2 15.09.2022 70/2022 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEV. SREDSTVA
NARODNE NOVINE d.d. 40289040908 2.500,00 kn 0157006-20101980 31.08.2022 03-22/06-21 USPOSTAVA DINAMIČKOG SUSTAVA JAVNE NABAVE, 2022/S 0FS-0032508
ŽIVA VODA d.o.o. 86255713939 1.325,00 kn 1151/001/600 15.09.2022 75/2022 OPSKRBA VODOM
LAPARU d.o.o. 34723438060 13.750,00 kn 38/VP1/1 02.09.2022 83/2022 OPREMA ZA HLAĐENJE 5 KOM (MOB.KLIMA UREĐAJI)
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20102642 16.09.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02554
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20102634 16.09.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02555
CENTAR ZA URBANIZAM I PROJEKTIRANJE j.d.o.o. 16303620708 1.124,38 kn 39/1/1 02.09.2022 UG 63/2022 STRUČNI NADZOR, ZAGREB, SUNČANA DOLINA 3
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 643,50 kn 38-11-220806 31.08.2022 UG 28/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, DOTRŠĆINSKA ULICA 2
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 1.215,00 kn 37-11-220805 31.08.2022 UG 28/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB,GORNJI BUKOVAC 92
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 4.387,50 kn 36-11-220804 15.09.2022 UG 85/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB,MATIJE MESIĆA 30
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 92637966558 978,00 kn 39-11-220807 31.08.2022 UG 29/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, MEDULIĆEVA ULICA 23/1
BOŽENA BUBNJEVIĆ 85584865987 386,56 kn 80/1/1 29.08.2022 OV-15318/2021 PLIN, ELEKTRIČNA ENERGIJA 07/2022 FRANKOPANSKA
ZAGREBAČKI HOLDING - PODRUŽNICA ČISTOĆA 80572192786 95,51 kn U-141370/2022 30.08.2022 UG OV-15318/2021 ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 07/2022 FRANKOPANSKA
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 1.125,00 kn 35-11-220803 15.09.2022 UG 86/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, ULICA TOME GAJDEKA 6
CAPSULA d.o.o. 62663707601 790,00 kn 5608-P1-3 21.09.2022 89/2022 REPREZENTACIJA
EPTISA ADRIA d.o.o. 28457369235 17.531,25 kn 217-1-1 15.09.2022 UG 131/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, TRG JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 10/KATANČIĆEVA 2 i 4
ALARMNI SUSTAVI SECURE d.o.o. 07704321466 1.375,00 kn 338/P02/22 22.09.2022 93/2022 USLUGA DEMONTAŽE, MOTAŽE, SPAJANJA POSTOJEĆE OPREME
GRAUZ d.o.o. 09130584198 22.000,00 kn 17-1-1 01.09.2022 UG 85/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 52
TITAN CONSTRUCTA d.o.o. 89116114911 42.533,50 kn 19/1/21 16.09.2022 UG 98/2022 RADOVI KONSTRUKCIJSKE OBNOVE, ZAGREB, SUNČANA DOLINA 3
HIDRO EKO FUTURA d.o.o. 19115865992 369.874,38 kn 78./P1/2 16.09.2022 UG 80/2022 RADOVI KONSTRUKCIJSKE OBNOVE, ZAGREB, KRALJEVEC 13
PO-MARK d.o.o. 91699312841 98.000,00 kn 80-01-1 21.09.2022 UG 97/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB (17 ADRESA), KZŽ, (11 ADRESA)
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20104882 22.09.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02606
ROTERM d.o.o. 79948849024 38.328,80 kn 126-1-1 01.09.2022 UG 52/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, (2 ADRESE)
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 82031999604 290,00 kn 120410-022-08297 05.09.2022 UG 3578/2021 GODIŠNJE ZET KARTE 8/2022
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20105692 26.09.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02652
ROTERM d.o.o. 79948849024 33.756,66 kn 130-1-1 02.09.2022 UG 58/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO PAVAO ŠUBIĆ
ROTERM d.o.o. 79948849024 47.852,04 kn 129-1-1 02.09.2022 UG 55/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO HRVATSKI NARODNI VLADARI
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. 40289040908 3.072,00 kn 164-2022 31.08.2022 164-2022 TROŠAK GODIŠNJE KARTE HŽPP 2022
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 28457369235 1.440,75 kn 40-11-220808 31.08.2022 UG 30/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, MEDULIĆEVA 16/3
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 1.500,00 kn 34-11-220802 15.09.2022 UG-50/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, MIROŠEVEČKA CESTA 194
KONTO d.o.o. 59143170280 6.676,50 kn 1328/3/3 15.09.2022 UG 64/2022 USLUGA ODRŽAVANJA KONTO PROGRAMA za 07/2022
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 12,50 kn 25-0722-0471797 13.09.2022 106-01/21-03/1 NAKNADA ZA E-RAČUN 07/2022
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 15,00 kn 08-0722-0445932 13.09.2022 106-01/21-03/1 FINA E-PAKET I DODATNO OVLAŠT- DO 10 07/2022
GRAUZ d.o.o. 09130584198 6.700,35 kn 16-1-1 19.09.2022 UG 16/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MO ANDRIJA MEDULIĆ
INTERKONZALTING d.o.o. 23141220773 93.020,00 kn 206-01-1 07.09.2022 UG 54/2022 USLUGA PROJEKTIRANJA, ZAGREB, MO MATKO LAGINJA
BRLIĆ d.o.o. 08644280117 50.557,50 kn 63-1-1 02.09.2022 UG 61/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB, (27 ADRESA)
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20106508 28.09.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02683
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20106532 28.09.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02673
GEOKON-ZAGREB d.d. 61600467614 15.000,00 kn R-356/GP1/1-21 30.12.2021 137/2021 GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI I ELABORAT NA K.Č. U K.O. ČUČERJE
EPTISA ADRIA d.o.o. 28457369235 7.721,25 kn 215-1-1 15.09.2022 UG 46/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MO KRALJA ZVONIMIRA
BAUHAUS K.D. 71642207963 1.199,20 kn 957-07/5799-2022 28.09.2022 71/2022 SITAN INVENTAR
BAUHAUS K.D. 71642207963 649,00 kn 957-07/5798-2022 28.09.2022 56/2022 SITAN INVENTAR
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-20107296 29.09.2022 UG 1/2022 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2022/0BP-02693
EPTISA ADRIA d.o.o. 28457369235 6.495,65 kn 212-1-1 15.09.2022 UG 11/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MO CVJETNI TRG
EPTISA ADRIA d.o.o. 28457369235 6.641,35 kn 213-1-1 15.09.2022 UG 13/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MO KRALJ PETAR SVAČIĆ
EPTISA ADRIA d.o.o. 28457369235 4.128,21 kn 211-1-1 15.09.2022 UG 12/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MO AUGUST ŠENOA
PO-MARK d.o.o. 91699312841 63.000,00 kn 79-01-1 21.09.2022 UG 119/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB (14 ADRESA)
CEW INŽENJERING d.o.o. 56710900028 2.699,70 kn 48/4/1 28.09.2022 UG 101/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, KZŽ, (2 ADRESE)
EPTISA ADRIA d.o.o. 28457369235 2.290,75 kn 214-1-1 15.09.2022 UG 15/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MO PETAR ZRINSKI
EXPERTPLAN d.o.o. 99378970678 7.490,00 kn 090-1-1-2022 28.09.2022 UG 74/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB, (2 ADRESE)
COMPUTECH d.o.o. 85420402260 2.080,88 kn 376-1-1 30.09.2022 UG 174/2022 ODRŽAVANJE MREŽNE OPREME I NADZOR OPREME 08/2022
KONTO d.o.o. 59143170280 15.000,00 kn 1556/3/3 30.09.2022 UG 64/2022 NADOGRADNJA KONTO PROGRAMA
AKD-ZAŠTITA d.o.o. 09253797076 8.580,00 kn 6032-001-91 30.09.2022 UG 223/2022 USLUGA TJELESNE ZAŠTITE 08/2022
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 2.584,20 kn 142922/2022 13.09.2022 6072434 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - V.J.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 3.610,80 kn 142926/2022 13.09.2022 6068301 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - T.K.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 2.230,20 kn 142927/2022 13.09.2022 6068342 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - V.S.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 6.053,40 kn 142918/2022 13.09.2022 6061039 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - P.S.
EXPERTPLAN d.o.o. 99378970678 7.940,70 kn 084-1-1-2022 16.09.2022 UG 4/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, TRG MARKA MARULIĆA 14
EXPERTPLAN d.o.o. 99378970678 37.432,66 kn 086-1-1-2022 16.09.2022 UG 7/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO PETAR SVAČIĆ
HRVATSKA ZAJ. RAČUNOVOĐA I FIN. DJELATN 75508100288 1.700,00 kn 4118 23.09.2022 82/2022 EDUKACIJA ZAPOSLENIKA FONDA
DUBROVNIK SUN d.o.o. 60174672203 2.400,00 kn 2022-5-916-4 23.09.2022 81/2022 SMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA FONDA
MICROLINE d.o.o. 79072311177 2.686,23 kn 061484ai 31.12.2021 SL.BILJEŠKA 08.11.2021 NAJAM PRINTERA 8/2021
EXPERTPLAN d.o.o. 99378970678 72.518,60 kn 088-1-1-2022 16.09.2022 UG 7/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO CVJETNI TRG
EXPERTPLAN d.o.o. 99378970678 48.276,26 kn 087-1-1-2022 16.09.2022 UG 6/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO AUGUST ŠENOA
EXPERTPLAN d.o.o. 99378970678 37.151,00 kn 085-1-1-2022 16.09.2022 UG 10/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO PETAR ZRINSKI
TPT EDUKACIJE 55967593756 5.500,00 kn 144 08.09.2022 98/2022 KOTIZACIJA ZAPOSLENIKA FONDA
FORSET d.o.o. 78226361004 6.932,75 kn 245/PJ1/1 30.09.2022 UG 215/2022 USL. REDOVNOG ČIŠĆENJA POSLOV. PROSTORIJA 08/2022 SLAVONSKA
AKD-ZAŠTITA d.o.o. 09253797076 61,30 kn 6055-001-91 30.09.2022 UG 223/2022 USLUGA CDS-A-line SLAVONSKA od 24.08.2022. do 31.08.2022.
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 2.632,50 kn 003051183881 31.12.2021 UG 18/2021 HIGIJENSKI MATERIJAL
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 4,60 kn 003051183938 31.12.2021 UG 33/2021/632-42/05-21 UREDSKI MATERIJAL
GRAD ZAGREB - G.URED ZA OBNOVU, IZGRADNJ 61817894937 264,82 kn 12478283-08 15.09.2022 12478283 KOMUNALNA NAKNADA 08/2022 - FRANKOPANSKA
PROJEKTNA CJELINA DOO 02418180676 788,70 kn 21-1-1-2022 30.09.2022 UG 110/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, TRG KRALJA TOMISLAVA 5
PROJEKTNA CJELINA DOO 02418180676 1.975,00 kn 22-1-1-2022 16.09.2022 UG 201/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, NJIVICE II. 24
PROJEKTNA CJELINA DOO 02418180676 500,00 kn 23/2022 16.09.2022 UG 173/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, REBAR 52
PROJEKTNA CJELINA DOO 02418180676 435,00 kn 24-1-1-2022 16.09.2022 UG 173/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MARKUŠEVEČKI POPOVEC 89
INFO AM USLUGE d.o.o. 96694026025 8.500,00 kn 955/V1/1/2021 31.12.2021 UG 91/2021 NAJAM RAČUNALA 11/2021
EXPERTPLAN d.o.o. 99378970678 1.975,00 kn 095-1-1-2022 30.09.2022 UG 59/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, ULICA EUGENA KUMIČIĆA 1
HGK 85167032587 2.600,00 kn 2022-008102 09.09.2022 102/2022 EDUKACIJA ZAPOSLENIKA FONDA
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 2.881,50 kn 41-11-220809 16.09.2022 UG 30/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, MEDULIĆEVA 16/3
EPTISA ADRIA d.o.o. 28457369235 2.633,34 kn 229-1-1 30.09.2022 UG 47/2022 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, (DVIJE ADRESE)
MICROLINE d.o.o. 79072311177 5.403,40 kn 062240ai 31.12.2021 SL.BILJEŠKA 08.11.2021 NAJAM PRINTERA 11/2021
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 82031999604 1.740,00 kn 120410-022-08596 22.09.2022 UG 3578/2021 GODIŠNJA ZET KARTA 9/2022
GRIZLI KOMUNIKACIJE d.o.o. 99697768495 20.000,00 kn 423/UR1/1-2021 31.12.2021 UG-9/2021 KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 05.11.2021 - 05.12.2021
ROTERM d.o.o. 79948849024 9.160,83 kn 146-1-1 30.09.2022 UG 148/2022 PROJEKTIRANJE,ZAGREB, MO PETROVA
INTERCUT MEDICAL CARE d.o.o. 00126304239 4.960,00 kn 33/01/211 24.12.2021 UG 177/2021 TESTIRANJE NA COVID-19 11/2021
GDi d.o.o. 95032181708 15.625,00 kn 21-10-0686 31.12.2021 UG-6/2021 ODRŽAVANJE WEB STRANICE 11/2021
PRESSCUT d.o.o. 34672089688 11.118,19 kn 4932/07/1 30.12.2021 UG 36/2021(3194) PRAĆENJE, KLASIF., ANALIZA OBJAVA U TISKU,TV,RADIO 11/2021
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 312,50 kn 0157006-10134711 07.01.2022 72/2021 OBJAVA OGLASA ZA BAGATELNU NABAVU 2021/0BP-02570
EXPERTPLAN d.o.o. 99378970678 193,75 kn 100-1-1-2022 30.09.2022 UG 58/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, SVETI DUH 74
PROJEKTNA CJELINA DOO 02418180676 400,00 kn 25-1-1-2022 16.09.2022 UG 192/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MIROŠEVEČKA CESTA 194
PROJEKTNA CJELINA DOO 02418180676 1.385,00 kn 26-1-1-2022 16.09.2022 UG 192/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, ULICA BENEDIKTA VINKOVIĆA 27
PROJEKTNA CJELINA DOO 02418180676 715,00 kn 27-1-1-2022 16.09.2022 UG 192/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, ILICA 92
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 15,00 kn 08-0822-0509339 23.09.2022 106-01/21-03/1 FINA E-PAKET I DODATNO OVLAŠT - DO 10 08/2022
ROTERM d.o.o. 79948849024 26.985,65 kn 145-1-1 30.09.2022 UG 52/2022 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, MO KRALJ ZVONIMIR
PROJEKTNA CJELINA DOO 02418180676 3.120,00 kn 13-1-1-2021 23.12.2021 UG 176/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 52
ORGANIZATOR d.o.o. 46102786248 632,00 kn 1462/001/1 07.01.2022 155/2021 LITERATURA - PARNIČNI POSTUPAK U PRAKSI
JAVNI BILJEŽNIK TIHANA SUDAR 22580555077 1.257,50 kn 2329/VP/1 30.12.2021 KLASA:401-03/21-01/5 JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE
AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST 58843087891 1.093,75 kn 14584/1/1 19.01.2022 40/2021 UREDSKI MATERIJAL (POSJETNICE) 2500 KOM
AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST 58843087891 87,50 kn 14585/1/1 19.01.2022 40/2021 UREDSKI MATERIJAL (POSJETNICE) 200 KOM
CENTAR ZA URBANIZAM I PROJEKT. j.d.o.o. 16303620708 1.500,00 kn 32/1/1 24.12.2021 UG 153/2021 USLUGA STRUČNOG NADZORA NA UKLANJANJU KUĆE, ZAGREB, KELEKI 3
PO-MARK d.o.o. 91699312841 136.000,00 kn 83-01-1 30.09.2022 UG 164/2022 OVLAŠTENI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA, ZAGREB (31 ADRESA), KZŽ, (33 ADRESE)
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 5.947,20 kn 155325/2022 21.09.2022 6057354 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - I.B.
HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 956,33 kn 2300098447-220820-0 23.09.2022 OV-15318/2021 ELEKTRIČNA ENERGIJA 08/2022 FRANKOPANSKA
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 82031999604 290,00 kn 120410-021-13254 28.12.2021 UG 3578/2021 TROŠAK GODIŠNJE KARTE 12/2021 ZA NOVOG ZAPOSLENIKA
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 83416546499 228,21 kn 42311076 27.09.2022 OV-15318/2021 KOMUNALNA VODA 08/2022 FRANKOPANSKA
PROJEKTNI URED DEBELJAK DOO 66805738686 24.375,00 kn 39/POSL1/1 30.12.2021 UG 90/2021 USLUGE OVL. INŽ. GRAĐ. - IZRADA IZVJEŠTAJA ZA 10 ADRESA ( SISAK - 6, ZAGREB - 4)
INTERCUT MEDICAL CARE d.o.o. 00126304239 9.040,00 kn 54/01/211 12.01.2022 177/2021 TESTIRANJE NA COVID-19 - 12/21 (01.12. - 22.12.)
KRIGRAD d.o.o. 45825378029 1.985,00 kn 37/IK/21 31.12.2021 UG 148/2021 USLUGA STRUČNOG NADZORA NA UKLANJANJU KUĆE, ZAGREB, ŠTEFANOVEC 131
COMPUTECH d.o.o. 85420402260 63.286,24 kn 626-1-1 12.01.2022 143/2021 RAČUNALNA OPREMA (SWITCH, ACCESS POINT, ROUTER)
CENTAR ZA URBANIZAM I PROJEKT. j.d.o.o. 16303620708 1.625,00 kn 34/1/1 31.12.2021 UG 156/2021 USLUGA STRUČNOG NADZORA NA UKLANJANJU KUĆE, ZAGREB, MARKUŠEVEČKA CESTA 142
GRAUZ d.o.o. 09130584198 1.937,50 kn 25-1-1 31.12.2021 UG 146/2021 USLUGA OPERATIVNOG KOORDINATORA - UKLANJANJE KUĆE, ZAGREB, ĐURINI 122
GRAUZ d.o.o. 09130584198 1.937,50 kn 26-1-1 31.12.2021 UG 147/2021 USLUGA OPERATIVNOG KOORDINATORA - UKLANJANJE KUĆE, ZAGREB, BREŽOVANKA 37
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-ZAGREBPARKING 85584865987 38.400,00 kn 2759-0007000005-1 30.12.2021 180/2021 JAVNA GARAŽA TUŠKANAC-MJESEČNE DNEVNE KARTE
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. 80572192786 3.072,00 kn 1 31.12.2021 KLASA: 121-05/21-01/2 GODIŠNJA KARTA HŽ ZA ZAPOSLENIKA FONDA
PROJEKTNA CJELINA DOO 02418180676 1.440,00 kn 29-1-1-2022 19.09.2022 UG 176/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, ALEKSANDRA ALAGOVIĆA 23
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR 22597784145 2.560,60 kn 155919/2022 21.09.2022 6060756 ADMINISTRATIVNI POSLOVI - STUDENT - I.D.
BOMEGA PROJECTS d.o.o. 32739203594 22.875,00 kn 215-2021-P1-1 05.01.2022 77/2021 (AN 190/2021) PROJEKTIRANJE, ZAGREB, ĐORĐIĆEVA 20
PROJEKTNA CJELINA DOO 02418180676 2.220,00 kn 028-1-1-2022 19.09.2022 UG 176/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, ILICA 92
GRAUZ d.o.o. 09130584198 870,00 kn 18-1-1 07.01.2022 107/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, ILICA 103/1
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-ZAGREBPARKING 85584865987 7.920,00 kn 2019-007000005-1 22.09.2022 105/2022 KOMERCIJALNA PARKIRALIŠNA KARTA I.ZONA - GODIŠNJA
KONTO d.o.o. 59143170280 11.000,00 kn 2160/3/3 19.01.2022 171/2021 UREDSKA OPREMA (BAR CODE ČITAČ, POSTOLJE, SD KARTICA, PROGRAM)
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 4.770,00 kn 014-1-1-2021 07.01.2022 135/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, CRKVA I SAMOSTAN, ČESMIČKOGA 1
ROTO DINAMIC 24723122482 2.958,23 kn 5984-01-5404922 30.09.2022 13/2022 REPREZENTACIJA
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 8.070,00 kn 015-1-1-2021 07.01.2022 118/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 7-8
POLIKLINIKA "" DR.ZORA PROFOZIĆ"" 20560336710 21.500,00 kn 1/1/3 12.01.2022 101/2021 OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA
CENTAR ZA URBANIZAM I PROJEKTIRANJE j.d.o.o. 16303620708 3.050,00 kn 41/1/1 23.09.2022 UG 91/2022 STRUČNI NADZOR, ZAGREB, KRALJEVEC 13
JIK KAJBA, vl. Ivan Kajba 38212769730 31.125,00 kn 250/1/1 13.01.2022 98/2021 RADOVI UKLANJANJA, ZAGREB, VELIKI VRH 270
JIK KAJBA, vl. Ivan Kajba 38212769730 23.687,50 kn 254/1/1 19.01.2022 96/2021 RADOVI UKLANJANJA, ZAGREB, KLEKI 3
JIK KAJBA, vl. Ivan Kajba 38212769730 35.475,00 kn 255/1/1 19.01.2022 100/2021 (AN 180/2021) RADOVI UKLANJANJA, ZAGREB, MARKUŠEVEČKA CESTA 14
ARHITEKTONSKI STUDIO DAAD d.o.o. 18994860600 3.539,40 kn 20/1/2 19.01.2022 16/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, DONJI PREČAC 18
ARHITEKTONSKI STUDIO DAAD d.o.o. 18994860600 370,13 kn 27/1/2 21.01.2022 19/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, JAZBINSKI ODVOJAK VIII 13
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 750,00 kn 23-11-211204 24.01.2022 50/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, MIROŠEVEČKA 194
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 996,00 kn 24-11-211205 28.01.2022 92/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, SELIŠĆE 27
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 8.904,00 kn 023-1-1-2021 26.01.2022 135/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, ČESMIČKOGA 1, CRKVA I SAMOST.
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 25.144,00 kn 024-1-1-2021 26.01.2022 132/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, JORDANOVAC 1, KOLEGIJ DRUŽ. ISUSOVE
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 13.181,00 kn 022-1-1-2021 26.01.2022 118/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, TRG N. Š. ZRINSKOG 7-8
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 11.390,15 kn 025-1-1-2021 26.01.2022 134/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, NAUMOVAC 1, KURIJA VILLA MALLIN
INTERCUT MEDICAL CARE d.o.o. 00126304239 960,00 kn 64/01/211 20.01.2022 177/2021 TESTIRANJE COVID-19 - 12/21 (27. - 29.12.)
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DAMIR VITKOVIĆ 40289040908 2.625,00 kn 20-11-211201 13.01.2022 87/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, STUBE J. SCHLOSSERA 7
ZENZO d.o.o. 05273836825 1.250,00 kn 42-1-1-2022 22.09.2022 UG 242/2022 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, KZŽ, SLANI POTOK 126
MICROLINE d.o.o. 79072311177 6.825,88 kn 066927ai 31.01.2022 182/2021 TONERI
A1 HRVATSKA d.o.o. 29524210204 2.085,00 kn 0000325418012022 31.01.2022 2/2021 MJESEČNA NAKNADA ZA NAJAM ZA 12/2021 6 KOM
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 5.520,00 kn 021-1-1-2021 21.01.2022 108/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, BOŠKOVIĆEVA 28
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 1.979,00 kn 017-1-1-2021 21.01.2022 140/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, ŠTEFANOVEC 131
PROJEKTNA CJELINA d.o.o. 02418180676 1.979,00 kn 018-1-1-2021 21.01.2022 145/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, MARKUŠEVEČKA CESTA 142
PRESSCUT d.o.o. 34672089688 9.295,89 kn 3610/07/1 23.09.2022 UG 18/2022 PRAĆENJE,SELEKCIJA, PREGLED OBJAVA 08/2022
BOŽENA BUBNJEVIĆ 92637966558 504,37 kn 87/1/1 26.09.2022 OV-15318/2021 PLIN, ELEKTRIČNA ENERGIJA FRANKOPANSKA 08/2022
BOŽENA BUBNJEVIĆ 92637966558 10.472,91 kn 86/1/1 23.09.2022 Sl.bilj. KLASA 401-01/22-01/1 ZAKUP ZA 09/2022 (FRANKOPANSKA)
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 1.587,50 kn 100-1-1-2021 21.01.2022 54/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, KRALJEVEC 13
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 387,50 kn 103-1-1-2021 21.01.2022 58/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, SVETI DUH 74
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 1.575,00 kn 102-1-1-2021 21.01.2022 57/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, PAVLA ŠUBIĆA 21
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 768,75 kn 105-1-1-2021 21.01.2022 60/2021 OPERATIVNI KOORDINATOR, ZAGREB, SVETI DUH 74
A1 HRVATSKA d.o.o. 29524210204 6.602,50 kn 0000325419012022 31.01.2022 12/2021 NAJAM RAČUNALA ZA 12/2021 - 19 KOM
EURCO d.d. 25484937943 54.300,00 kn 212/2021 21.01.2022 97/2021 RADOVI UKLANJANJA, ZAGREB, GOJLANSKA 15
HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 847,53 kn 5031382801-268-3 19.01.2022 171/2021 MJESEČNA NAKNADA ZA INTERNET 12/2021 (FRANKOPANSKA)
MICROLINE d.o.o. 79072311177 6.168,38 kn 067047ai 31.01.2022 SL.BILJEŠKA 03.01.2022. NAJAM PRINTERA 12/21
AUTO-REMETINEC d.d. ZAGREB 12933687795 1.794,82 kn 024-01487 27.09.2022 112/2022 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEV. SREDSTVA
EXPERT PLAN d.o.o. 99378970678 1.312,50 kn 104-1-1-2021 21.01.2022 52/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, BENEDIKTA VINKOVIĆA 27
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 343,75 kn 30-1221-0782918 19.01.2022 106-01/21-03/1 CERTIFIKAT - GOD.PRETPLATA I OPOZIV CERTIFIKATA
KONTO d.o.o. 59143170280 5.564,00 kn 2341/3/3 31.01.2022 34/2021 ODRŽAVANJE KONTO PROGRAMA - 12/2021
VIATOR d.o.o. 64731717121 15.625,00 kn 4095/BCL/1 28.01.2022 133/2021 NAJAM VOZILA 12/2021
VOI d.o.o. 23512166742 3.900,00 kn 010-PP2-1 26.01.2022 73/2021 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, JAZBINSKI ODVOJAK VIII 13
VOI d.o.o. 23512166742 6.600,00 kn 009-PP2-1 26.01.2022 74/2021 PROJEKTIRANJE, ZAGREB, PRIGORSKA 46 A
GRAUZ d.o.o. 09130584198 7.537,50 kn 29-1-1 28.01.2022 29/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, KRALJEVEC 13
A1 HRVATSKA d.o.o. 29524210204 2.500,00 kn 0000325420012022 31.01.2022 23/2021 USLUGE INTERNETA 12/2021
NIMIUM d.o.o. 13441397979 5.000,00 kn 245-1-1 31.01.2022 130/2021 MJESEČNO ODRŽAVANJE 12/2021
GRAĐEVINSKI RADOVI d.o.o. 36233544501 8.750,00 kn 85/P-1/1 21.01.2022 79/2021 SUDSKI VJEŠTAK, ZAGREB, NATKA NODILA 2 I PRERADOVIĆEVA 38
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 177,50 kn 08-1221-0819519 26.01.2022 106-01/21-03/1 CERTIFIKATI FINA - 12/2021
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 375,00 kn 37-1221-0848863 31.01.2022 106-01/21-03/1 APLIKACIJSKI CERTIFIKAT ZA E-RAČUN I E-RAČUN ZA DRŽ - NA 5 GOD
FINANCIJSKA AGENCIJA 85821130368 12,50 kn 25-1221-0846034 26.01.2022 106-01/21-03/1 NAKNADA ZA E-RAČUN ZA 12/2021
FORSET d.o.o. 78226361004 3.913,60 kn 572/PJ1/1 31.01.2022 172/2021 USLUGE ČIŠĆENJA (FRANKOPANSKA) - 12/2021
HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 124,07 kn 2300098447-211220-2 27.01.2022 2300098447 ELEKTRIČNA ENERGIJA (FRANKOPANSKA) - 12/21
PRESSCUT d.o.o. 34672089688 11.221,28 kn 5326/07/1 26.01.2022 36/2021 (3194) PRAĆENJE,KLASIFIKACIJA,ANALITIKA, OBJAVA U TISKU,TV, ZA 12/21
GDi d.o.o. 95032181708 15.625,00 kn 21-10-0834 31.01.2022 6/2021 USLUGA ODRŽAVANJA POSTOJEĆE WEB STRANICE 12/2021
GRAUZ d.o.o. 09130584198 6.692,00 kn 30-1-1 28.01.2022 130/2021 TEHNIČKO-FINANCIJSKA KONTROLA, ZAGREB, MATIJE JANDRIĆA 21, CRKVA SV. FRANJE,
CENTAR ZA URBANIZAM I PROJEKTIRANJE j.d.o.o. 16303620708 1.875,00 kn 36/1/1 25.01.2022 151/2021 STRUČNI NADZOR, ZAGREB, GOJLANSKA 15
TUŠKANAC 71, ZAGREB 03744272526 20.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1018 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BRITANSKI TRG 9, ZAGREB 03744272526 34.768,75 kn UP/I-000-06/20-03/2127 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 53, ZAGREB 03744272526 96.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1588 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 186, ZAGREB 03744272526 23.275,00 kn UP/I-000-06/20-03/2188 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDULIĆEVA ULICA 6, ZAGREB 03744272526 52.700,00 kn UP/I-000-06/20-03/1360 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
WICKERHAUSEROVA ULICA 3, ZAGREB 03744272526 5.423,13 kn UP/I-000-06/20-03/1595 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SELSKA CESTA 102, ZAGREB 03744272526 15.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/1502 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG STJEPANA KONZULA 3, ZAGREB 03744272526 13.393,74 kn UP/I-000-06/20-03/954 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA GRGE TUŠKANA 15, ZAGREB 03744272526 2.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1696 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRNJANSKA CESTA 9C, ZAGREB 03744272526 12.372,20 kn UP/I-000-06/20-03/1327 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MASARYKOVA ULICA 16, ZAGREB 03744272526 20.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1324 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JURJA ŽERJAVIĆA 3, ZAGREB 03744272526 23.325,00 kn UP/I-000-06/20-03/1000 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KRIJESNICE 9, ZAGREB 03744272526 66.375,00 kn UP/I-000-06/20-03/1716 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA HATZA 18, ZAGREB 03744272526 96.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1306 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
LISINSKOGA ULICA 1 - MESNIČKA ULICA 43, ZAGREB 03744272526 36.712,50 kn UP/I-000-06/20-03/919 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA DRAGUTINA DOMJANIĆA 15/1, ZAGREB 03744272526 10.968,00 kn UP/I-000-06/20-03/1292 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA NIKOLE ŠKRLCA 21, ZAGREB 03744272526 6.631,25 kn UP/I-000-06/20-03/1443 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG VLAHA BUKOVCA 3, ZAGREB 03744272526 20.250,00 kn UP/I-000-06/20-03/1274 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRNJANSKA CESTA 3, ZAGREB 03744272526 5.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1289 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JURIŠIĆEVA ULICA 12, ZAGREB 03744272526 99.721,88 kn UP/I-000-06/20-03/422 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ĐORĐIĆEVA ULICA 8, ZAGREB 71507120769 15.279,63 kn UP/I-000-06/20-03/1440 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KSAVERSKA CESTA 41, ZAGREB 54730193110 3.416,25 kn UP/I-000-06/20-03/1079 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 21, ZAGREB 34902658865 60.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/851 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARTIĆEVA ULICA 14C, ZAGREB 42547882422 85.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1337 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KLEMENTA CRNČIĆA 34, ZAGREB 15748798560 58.342,50 kn UP/I-000-06/20-03/1490 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANA ALFIREVIĆA 49, ZAGREB 03744272526 11.064,00 kn UP/I-000-06/20-03/1405 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA RENDIĆA 24, ZAGREB 03744272526 10.225,00 kn UP/I-000-06/20-03/970 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUNDULIĆEVA ULICA 53, ZAGREB 03744272526 70.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/858 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA RADOSLAVA LOPAŠIĆA 11, ZAGREB 03744272526 9.071,25 kn UP/I-000-06/20-03/772 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANA ALFIREVIĆA 65, ZAGREB 03744272526 4.501,50 kn UP/I-000-06/20-03/760 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MILANA MAKANCA 5, ZAGREB 03744272526 29.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/177 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUNDULIĆEVA ULICA 40, ZAGREB 03744272526 192.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/385 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETROVA ULICA 68, ZAGREB 03744272526 6.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1168 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA ŠUBIĆA 34, ZAGREB 03744272526 55.725,00 kn UP/I-006-06/20-03/1624 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SAVSKA CESTA 13, ZAGREB 03744272526 65.931,25 kn UP/I-000-06/20-03/864 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
POD ZIDOM 8, ZAGREB 03744272526 74.729,30 kn UP/I-000-06/20-03/946 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA ŠUBIĆA 32, ZAGREB 03744272526 41.087,50 kn UP/I-000-06/20-03/870 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DUGI DOL 8, ZAGREB 03744272526 21.862,50 kn UP/I-000-06/20-03/1307 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA NIKE GRŠKOVIĆA 2, ZAGREB 03744272526 32.655,00 kn UP/I-000-06/20-03/1543 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA DRAGUTINA DOMJANIĆA 23, ZAGREB 03744272526 19.506,25 kn UP/I-000-06/20-03/1496 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA DRAGUTINA DOMJANIĆA 5, ZAGREB 03744272526 5.578,00 kn UP/I-000-06/20-03/1301 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRA FILIPA GRABOVCA 5, ZAGREB 03744272526 156.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/886 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA ULICA 80, ZAGREB 03744272526 8.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/1629 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JURJA ŽERJAVIĆA 13,GUNDULIĆEVA 46, ZAGREB 03744272526 25.275,00 kn UP/I-000-06/20-03/878 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
NOVA VES 31, ZAGREB 03744272526 12.568,75 kn UP/I-000-06/20-03/1391 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DALMATINSKA ULICA 7, ZAGREB 03744272526 48.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/676 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KURELČEVA ULICA 1, ZAGREB 03744272526 2.937,50 kn UP/I-000-06/20-03/1646 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BALTAZARA BOGIŠIĆA 6, ZAGREB 03744272526 3.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1673 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
FRANKOPANSKA ULICA 9, ZAGREB 03744272526 144.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/313 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 148, ZAGREB 03744272526 16.147,88 kn UP/I-000-06/20-03/1148 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA DRAGOJLA KUŠLANA 7, ZAGREB 03744272526 1.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1765 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRNJANSKA CESTA 11, ZAGREB 03744272526 12.650,00 kn UP/I-000-06/20-03/1317 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANA ALFIREVIĆA 69, ZAGREB 03744272526 10.295,47 kn UP/I-000-06/20-03/877 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ARMINA ŠRAPCA6, ZAGREB 03744272526 5.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1246 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA NIKOLE TESLE 1, ZAGREB 03334333643 144.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/224 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRATINSKA ULICA 48, ZAGREB 81530401884 64.375,00 kn UP/I-000-06/20-03/1725 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ĐORĐIĆEVA ULICA 8A, ZAGREB 34902658865 271.767,49 kn UP/I-000-06/20-03/849 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG LUKE BOTIĆA 4, ZAGREB 03744272526 8.720,29 kn UP/I-000-06/20-03/1363 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 150, ZAGREB 03744272526 72.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/283 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BOSANSKA ULICA 58, ZAGREB 03744272526 12.867,50 kn UP/I-000-06/20-03/712 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VJEKOSLAVA KLAIĆA 42/2, ZAGREB 03744272526 28.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/1388 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VODOVODNA ULICA 9, ZAGREB 03744272526 20.615,00 kn UP/I-000-06/20-03/1623 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
HERCEGOVAČKA ULICA 139, ZAGREB 03744272526 10.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1104 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MEDVEDŠĆAK 41, ZAGREB 03744272526 3.556,25 kn UP/I-000-06/20-03/1556 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 26, ZAGREB 54730193110 18.379,00 kn UP/I-000-06/20-03/1081 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRIMORSKA ULICA 30, ZAGREB 03744272526 5.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/1468 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA DRAGOJLA KUŠLANA 3, ZAGREB 03744272526 5.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1471 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JURIŠIĆEVA ULICA 2, ZAGREB 03744272526 6.250,00 kn UP/I-000-06/20-03/1463 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA HATZA 4, ZAGREB 03744272526 48.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1061 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KOTURAŠKA CESTA 1, ZAGREB 03744272526 44.619,14 kn UP/I-000-06/20-03/1592 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 26, ZAGREB 34902658865 72.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/990 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MLADENA POZAJIĆA 8, ZAGREB 03744272526 1.359,75 kn UP/I-000-06/20-03/2170 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MLADENA POZAJIĆA 6, ZAGREB 03744272526 1.049,88 kn UP/I-000-06/20-03/1510 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MLADENA POZAJIĆA 2, ZAGREB 03744272526 1.359,75 kn UP/I-000-06/20-03/1503 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MLADENA POZAJIĆA 4, ZAGREB 03744272526 1.049,88 kn UP/I-000-06/20-03/1507 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDVEŠČAK 59, ZAGREB 03744272526 39.360,25 kn UP/I-000-06/20-03/453 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SLOVENSKA ULICA 11, ZAGREB 03744272526 17.550,00 kn UP/I-000-06/20-03/1376 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KRALJA ZVONIMIRA 53, ZAGREB 34902658865 38.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/984 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA DRAGUTINA RAKOVCA 1, ZAGREB 03744272526 3.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/660 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRERADOVIĆEVA ULICA 33, ZAGREB 03744272526 5.292,50 kn UP/I-000-06/20-03/1500 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KRALJA ZVONIMIRA 54, ZAGREB 34902658865 20.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/985 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KUHAČEVA ULICA 5, ZAGREB 03744272526 22.868,75 kn UP/I-000-06/20-03/1766 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANA ALFIREVIĆA 61, ZAGREB 03744272526 14.295,48 kn UP/I-000-06/20-03/1416 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KSAVERSKA CESTA 33, ZAGREB 45026196523 72.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/792 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETROVA ULICA 167, ZAGREB 03744272526 18.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1358 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KOSTE VOJNOVIĆA 29, ZAGREB 03744272526 15.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1116 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA NIKOLE TESLE 11, ZAGREB 03744272526 43.660,00 kn UP/I-000-06/20-03/1538 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 25, ZAGREB 03744272526 72.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2130 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 97, ZAGREB 03744272526 28.137,50 kn UP/I-000-06/20-03/942 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA VIŠESLAVA 14, ZAGREB 03744272526 41.675,00 kn UP/I-000-06/20-03/1795 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DANKOVEČKA ULICA 50, ZAGREB 03744272526 28.425,00 kn UP/I-000-06/20-03/1581 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 87/2, ZAGREB 03744272526 10.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/1153 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MILANA AMRUŠA 13/1, ZAGREB 03744272526 23.531,25 kn UP/I-000-06/20-03/1023 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUNDULIĆEVA 47, ZAGREB 03744272526 50.800,00 kn UP/I-000-06/20-03/907 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MILANA AMRUŠA 13, ZAGREB 03744272526 135.265,44 kn UP/I-000-06/20-03/1020 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MILANA MAKANCA 17, ZAGREB 03744272526 3.377,63 kn UP/I-000-06/20-03/1656 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG JOSIPA LANGA 10, ZAGREB 03744272526 14.700,00 kn UP/I-000-06/20-03/828 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG NIKOLE ZRINSKOG 6 I ĐORĐIĆEVA 1, ZAGREB 03744272526 132.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/436 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 50, ZAGREB 03744272526 18.498,92 kn UP/I-000-06/20-03/1469 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PETRA KRUŽIĆA 6, ZAGREB 03744272526 10.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/1789 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MARKA STANČIĆA 5/1, ZAGREB 03744272526 83.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/456 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MATIJE JANDRIĆA 26, ZAGREB 03744272526 15.287,50 kn UP/I-000-06/20-03/1746 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRIMORSKA ULICA 8/2, ZAGREB 03744272526 9.075,00 kn UP/I-000-06/20-03/1296 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDARSKA ULICA 56B, ZAGREB 43118118893 2.187,50 kn UP/I-000-06/20-03/1714 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VJEKOSLAVA KALIĆA 6, ZAGREB 03744272526 9.375,00 kn UP/I-000-06/20-03/831 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 93A, ZAGREB 43118119983 68.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/861 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TKALČIĆEVA ULICA 75 A, ZAGREB 03744272526 66.775,00 kn UP/I-000-06/20-03/1362 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TKALČIĆEVA ULICA 74, ZAGREB 03744272526 34.439,38 kn UP/I-000-06/20-03/945 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA BRANIMIRA 103, ZAGREB 03744272526 34.318,75 kn UP/I-000-06/20-03/1713 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KRALJA STJEPANA TVRTKA 8, ZAGREB 03744272526 94.975,00 kn UP/I-000-06/20-03/742 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 90, ZAGREB 03744272526 2.212,50 kn UP/I-000-06/20-03/1704 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRIMORSKA ULICA 29, ZAGREB 81530401884 31.489,74 kn UP/I-000-06/20-03/1772 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA ULICA 51, ZAGREB 03744272526 22.375,00 kn UP/I-000-06/20-03/894 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MRAZOVIĆEVA ULICA 3, ZAGREB 03744272526 56.812,50 kn UP/I-000-06/20-03/1084 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 196, ZAGREB 03744272526 40.937,50 kn UP/I-000-06/20-03/2187 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GAJEVA ULICA 7, ZAGREB 03744272526 52.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1080 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SVETI DUH 18, ZAGREB 03744272526 18.700,00 kn UP/I-000-06/20-03/1112 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JURJEVSKA ULICA 28, ZAGREB 03744272526 36.821,25 kn UP/I-000-06/20-03/647 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JURJEVSKA ULICA 7, ZAGREB 03744272526 3.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/1729 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 144, ZAGREB 03744272526 15.360,25 kn UP/I-000-06/20-03/1617 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG KRALJA TOMISLAVA 17, ZAGREB 03744272526 116.625,00 kn UP/I-000-03/20-03/1678 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SAVSKA CESTA 1, ZAGREB 03744272526 93.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/971 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MRAZOVIĆEVA 1A, ZAGREB 03744272526 40.314,75 kn UP/I-000-06/20-03/415 08.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 59, ZAGREB 03744272526 28.181,25 kn UP/I-000-06/20-03/192 08.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JURJA BIANKINIJA 4, ZAGREB 03744272526 144.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1331 08.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA PADOVCA 9, ZAGREB 03744272526 8.450,00 kn UP/I-000-06/20-03/1131 08.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SREBRNJAK 34, ZAGREB 03744272526 48.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/710 08.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BISKUPA GALJUFA 14, ZAGREB 03744272526 15.715,75 kn UP/I-000-06/20-03/1544 08.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 42, ZAGREB 03744272526 11.978,75 kn UP/I-000-06/20-03/978 08.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA 19, ZAGREB 03744272526 62.248,64 kn UP/I-000-06/20-03/210 08.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA 19 I 19/1, ZAGREB 03744272526 22.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/482 08.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDVEŠĆAK 14, ZAGREB 03744272526 12.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1602 10.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUNDULIĆEVA ULICA 20, ZAGREB 81530401884 39.375,00 kn UP/I-000-06/20-03/1771 10.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JOSIPA RAČIĆA 14, ZAGREB 03744272526 6.225,50 kn UP/I-000-06/20-03/868 10.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MASARYKOVA ULICA 14, ZAGREB 03744272526 19.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/745 10.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETROVA ULICA 172, ZAGREB 03744272526 11.034,16 kn UP/I-000-06/20-03/1495 10.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA RUŽMARINKA 17, ZAGREB 03744272526 3.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1325 10.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG EUGENA KVATERNIKA 3, ZAGREB 03744272526 6.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1313 10.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MEDVEŠČAK 97, ZAGREB 03744272526 3.250,00 kn UP/I-000-06/20-03/1534 10.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA POPA DUKLJANINA 3, ZAGREB 03744272526 26.212,50 kn UP/I-000-06/20-03/1698 10.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GRIŽANSKA ULICA 19D, ZAGREB 03744272526 56.812,30 kn UP/I-000-06/20-03/153 10.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MASARYKOVA ULICA 14/1, ZAGREB 03744272526 36.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1026 10.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA CELESTINA MEDOVIĆA 1, ZAGREB 03744272526 6.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/1449 10.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA GRGE TUŠKANA 26, ULICA KRALJA ZVONIMIRA 57, ZAGREB 34902658865 46.406,00 kn UP/I-000-06/20-03/1401 10.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KAMENITA ULICA 1, ZAGREB 03744272526 11.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/1641 10.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRNJANSKA CESTA 7, ZAGREB 03744272526 24.712,50 kn UP/I-000-06/20-03/1291 10.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG PETRA KREŠIMIRA IV.3, ZAGREB 03744272526 104.267,50 kn UP/I-000-06/20-03/1675 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VINOGRADSKA CESTA 99, ZAGREB 03744272526 6.372,50 kn UP/I-000-06/20-03/2168 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA DRAGUTINA DOMJANIĆA 16, ZAGREB 03744272526 56.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/822 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 112, ZAGREB 03744272526 37.288,75 kn UP/I-000-06/20-03/1497 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SUNEKOVA ULICA 135, ZAGREB 03744272526 46.725,00 kn UP/I-000-06/20-03/1582 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 229, ZAGREB 03744272526 27.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/505 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 64/1, ZAGREB 03744272526 75.455,95 kn UP/I-000-06/20-03/1283 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 129, ZAGREB 03744272526 18.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1149 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 173, ZAGREB 03744272526 46.544,38 kn UP/I-000-06/20-03/474 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 173A, ZAGREB 03744272526 46.544,38 kn UP/I-000-06/20-03/475 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA DOMAGOJA 4, ZAGREB 03744272526 31.285,50 kn UP/I-000-06/20-03/1030 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MARKA STANČIĆA 3, ZAGREB 03744272526 27.902,50 kn UP/I-000-06/20-03/1536 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRERADOVIĆEVA ULICA 13, ZAGREB 03744272526 75.262,50 kn UP/I-000-06/20-03/1101 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
LASTOVSKA 15, ZAGREB 03744272526 4.953,00 kn UP/I-000-06/20-03/1133 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
RIBNJAK 4, ZAGREB 03744272526 26.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/1756 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GJURE EISENHUTHA 2, ZAGREB 03744272526 10.437,50 kn UP/I-000-06/20-03/2191 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VJEKOSLAVA KALIĆA 68A, ZAGREB 03744272526 13.987,50 kn UP/I-000-06/20-03/1453 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FERDE LIVADIĆA 26, ZAGREB 03744272526 14.287,50 kn UP/I-000-06/20-03/1320 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANTUNA NEMEČIĆA 6, ZAGREB 03744272526 24.925,00 kn UP/I-000-06/20-03/1625 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BALTAZARA BOGIŠIĆA 8, ZAGREB 03744272526 47.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1333 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BENEDIKTA VINKOVIĆA 3, ZAGREB 34902658865 37.830,42 kn UP/I-000-06/20-03/901 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG 27D, ZAGREB 03744272526 1.274,88 kn UP/I-000-06/20-03/1480 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG 27E, ZAGREB 03744272526 1.472,25 kn UP/I-000-06/20-03/1483 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA LADISLAVA ŠABANA 20, ZAGREB 03744272526 2.007,13 kn UP/I-000-06/20-03/1459 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG 27B, ZAGREB 03744272526 1.162,38 kn UP/I-000-06/20-03/1437 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA LADISLAVA ŠABANA 22, ZAGREB 03744272526 1.162,38 kn UP/I-000-06/20-03/1432 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA TRNSKOG 6, ZAGREB 03744272526 3.890,00 kn UP/I-000-06/20-03/1328 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BORONGAJ AERODROM 5A I 5B, ZAGREB 03744272526 4.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/876 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MAKSIMIRSKA CESTA 36, ZAGREB 03744272526 132.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1616 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA STOŽIRA 6, ZAGREB 03744272526 82.705,00 kn UP/I-000-06/20-03/1001 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANA VRBANIĆA 7, ZAGREB 03744272526 18.975,00 kn UP/I-000-06/20-03/1566 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DRAŠKOVIĆEVA ULICA 6, ZAGREB 03744272526 19.062,50 kn UP/I-000-06/20-03/1121 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA ULICA 23, ZAGREB 03744272526 84.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1111 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA RADIĆA 25, ZAGREB 03744272526 19.855,63 kn UP/I-000-06/20-03/1064 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANTUNA BAUERA 9, ZAGREB 03744272526 189.765,46 kn UP/I-000-06/20-03/709 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRNJANSKA CESTA 54A, ZAGREB 03744272526 47.719,46 kn UP/I-000-06/20-03/809 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MIHANOVIĆEVA ULICA 20, ZAGREB 63126032936 1.145,00 kn UP/I-000-06/20-03/1718 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA HASANA KIKIĆA 13, ZAGREB 03744272526 2.140,00 kn UP/I-000-06/20-03/1202 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 70, ZAGREB 03744272526 50.241,84 kn UP/I-000-06/20-03/1409 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA MUTIMIRA 3, ZAGREB 03744272526 9.375,00 kn UP/I-000-06/20-03/1529 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JURKOVIĆEVA ULICA 4, ZAGREB 03744272526 116.160,00 kn UP/I-000-06/20-03/612 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FERDE LIVADIĆA 28, ZAGREB 03744272526 4.060,00 kn UP/I-000-06/20-03/1776 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG 27A, ZAGREB 03744272526 4.312,50 kn UP/I-000-06/20-03/1434 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JURJA ŽERJAVIĆA 17, ZAGREB 03744272526 72.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/381 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULIC ARMINA ŠRAPCA 5, ZAGREB 03744272526 8.837,50 kn UP/I-000-06/20-03/1162 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MILANA AMRUŠA 15, ZAGREB 03744272526 56.062,50 kn UP/I-000-06/20-03/1177 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA CANKARA 14, ZAGREB 03744272526 2.300,00 kn UP/I-000-06/20-03/1113 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA ŠUBIĆA 5, ZAGREB 03744272526 40.714,89 kn UP/I-000-06/20-03/439 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG MARKA MARULIĆA 12/1, ZAGREB 03744272526 60.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1074 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA HATZA 11, ZAGREB 63126032936 102.156,69 kn UP/I-000-06/20-03/309 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDVEDGRADSKA ULICA 17, ZAGREB 03744272526 43.600,00 kn UP/I-000-06/20-03/1178 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BALTAZARA BOGIŠIĆA 24, ZAGREB 03744272526 132.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/559 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ZVONARNIČKA ULICA 1A, ZAGREB 44940679869 24.287,00 kn UP/I-000-06/20-03/1663 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
RADNIČKA CESTA 65A, ZAGREB 03744272526 13.626,50 kn UP/I-000-06/20-03/955 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BOGOVIĆEVA ULICA 5, ZAGREB 46029483587 175.065,00 kn UP/I-000-06/20-03/1486 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JURIŠIĆEVA ULICA 14, ZAGREB 03744272526 48.771,87 kn UP/I-000-06/20-03/1314 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MILANA MAKANCA 4, ZAGREB 03744272526 101.612,50 kn UP/I-000-06/20-03/1197 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 3, ZAGREB 03744272526 15.225,00 kn UP/I-000-06/20-03/1040 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MIHANOVIĆEVA ULICA 38, ZAGREB 03744272526 41.028,00 kn UP/I-000-06/20-03/1381 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 18, ZAGREB 03744272526 21.987,75 kn UP/I-000-06/20-03/1336 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRNJANSKA CESTA 9B, ZAGREB 03744272526 6.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1230 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ĐORĐIĆEVA ULICA 5, ZAGREB 03744272526 115.302,11 kn UP/I-000-06/20-03/1640 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MAKSIMIRSKA CESTA 27, ZAGREB 03744272526 2.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/1315 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA NIKOLE TOMAŠIĆA 7, ZAGREB 03744272526 6.812,50 kn UP/I-000-06/20-03/423 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETROVA ULICA 96, ZAGREB 03744272526 66.093,75 kn UP/I-000-06/20-03/1749 22.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA ULICA 17, ZAGREB 03744272526 31.061,50 kn UP/I-000-06/20-03/1068 22.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDULIĆEVA ULICA 27, ZAGREB 03744272526 94.187,50 kn UP/I-000-06/20-03/1255 22.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ŠENOINA ULICA 20, ZAGREB 03744272526 9.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1251 22.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANA ALFIREVIĆA 43, ZAGREB 03744272526 10.751,50 kn UP/I-UP/I-000-06/20-03/1190 23.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG LUKE BOTIĆA 2, ZAGREB 03744272526 60.917,50 kn UP/I-UP/I-000-06/20-03/1357 23.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA HUBERTA PETTANA 11, ZAGREB 03744272526 5.400,00 kn UP/I-UP/I-000-06/20-03/1487 23.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MEDVEŠČAK 7, ZAGREB 03744272526 11.250,00 kn UP/I-UP/I-000-06/20-03/1552 23.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA RADOSLAVA LOPAŠIĆA 14, ZAGREB 03744272526 5.597,56 kn UP/I-UP/I-000-06/20-03/1674 23.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 5, ZAGREB 03744272526 2.500,00 kn UP/I-UP/I-000-06/20-03/1709 23.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 5, ZAGREB 34902658865 60.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1399 24.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA ULICA 32A, ZAGREB 03744272526 192.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1395 24.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANA ALFIREVIĆA 29, ZAGREB 03744272526 21.126,50 kn UP/I-000-06/20-03/1027 24.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANA ALFIREVIĆA 21, ZAGREB 03744272526 16.250,00 kn UP/I-000-06/20-03/718 24.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
HAULIKOVA ULICA 4, ZAGREB 03744272526 144.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/890 24.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG VLADKA MAČEKA 1, ZAGREB 03744272526 36.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1389 01.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG FRANCUSKE REPUBLIKE 8, ZAGREB 03744272526 32.650,00 kn UP/I-000-06/20-03/1062 01.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ŠANDORA BREŠĆENSKOG 16, ZAGREB 03744272526 13.551,25 kn UP/I-000-06/20-03/580 01.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA DRAGUTINA DOMJANIĆA 28, ZAGREB 03744272526 18.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2143 01.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG HRVATSKIH VELIKANA 2, ZAGREB 03744272526 214.110,63 kn UP/I-000-06/20-03/979 01.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANA VRBANIĆA 17, ZAGREB 81530401884 74.495,00 kn UP/I-000-06/20-03/1365 01.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA AUGUSTA HARAMBAŠIĆA 24, ZAGREB 03744272526 7.812,50 kn UP/I-000-06/20-03/609 01.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA HUBERTA PETTANA 9, ZAGREB 03744272526 5.400,00 kn UP/I-000-06/20-03/1484 01.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA HUBERTA PETTANA 13, ZAGREB 03744272526 5.400,00 kn UP/I-000-06/20-03/1491 01.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA HUBERTA PETTANA 17, ZAGREB 03744272526 5.400,00 kn UP/I-000-06/20-03/1492 01.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA HUBERTA PETTANA 19, ZAGREB 03744272526 5.400,00 kn UP/I-000-06/20-03/1493 01.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MIROSLAVA KRALJEVIĆA 10, ZAGREB 03744272526 9.937,50 kn UP/I-000-06/20-03/1309 01.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 6, ZAGREB 03744272526 84.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1601 03.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BARUNA TRENKA 16, ZAGREB 03744272526 28.634,25 kn UP/I-000-06/20-03/1076 03.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BARUNA TRENKA 5, ZAGREB 03744272526 27.812,50 kn UP/I-000-06/20-03/1115 03.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KRAJIŠKA ULICA 24, ZAGREB 03744272526 8.375,00 kn UP/I-000-06/20-03/1378 03.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 17, ZAGREB 03744272526 5.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1784 03.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRERADOVIĆEVA ULICA 29, ZAGREB 03744272526 46.761,25 kn UP/I-000-06/20-03/1011 03.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KNINSKI TRG 18, ZAGREB 91094950285 8.100,00 kn UP/I-000-06/20-03/1044 03.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MIHANOVIĆEVA ULICA 30, ZAGREB 03744272526 34.853,25 kn UP/I-000-06/20-03/1276 03.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRERADOVIĆEVA 7-ULICA NIKOLE TESLE 17, ZAGREB 03744272526 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/817 03.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VARŠAVSKA ULICA 2, ZAGREB 03744272526 40.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1250 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA HUGA BADALIĆA 30, ZAGREB 03744272526 10.790,07 kn UP/I-000-06/20-03/957 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
FRANKOPANSKA ULICA 7, ZAGREB 43118119983 57.250,00 kn UP/I-000-06/20-03/1744 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 131, ZAGREB 42547882422 15.350,00 kn UP/I-000-06/20-03/2142 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 139, ZAGREB 03744272526 132.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/367 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETROVA ULICA 36, ZAGREB 03744272526 6.787,18 kn UP/I-000-06/20-03/1567 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDULIĆEVA ULICA 4, ZAGREB 03744272526 84.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1087 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 29, ZAGREB 03744272526 55.625,00 kn UP/I-000-06/20-03/1528 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA NIKE TOMAŠIĆA 4, ZAGREB 03744272526 18.562,50 kn UP/I-000-06/20-03/1397 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRIMORSKA ULICA 7A, ZAGREB 03744272526 60.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2160 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDVEŠČAK 33, ZAGREB 03744272526 20.375,00 kn UP/I-000-06/20-03/808 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ĐORĐIĆEVA ULICA 6, ZAGREB 03744272526 76.506,00 kn UP/I-000-06/20-03/1644 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JURJEVSKA ULICA 23, ZAGREB 03744272526 22.055,34 kn UP/I-000-06/20-03/1730 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA REPUBLIKE AUSTRIJE 3, ZAGREB 03744272526 96.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1585 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANDRIJE HEBRANGA 26, ZAGREB 03744272526 69.420,00 kn UP/I-000-06/20-03/869 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA LJUDEVITA FARKAŠA VUKOTINOVIĆA 7, ZAGREB 03744272526 17.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/1038 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ĐORĐIĆEVA ULICA 9, ZAGREB 03744272526 58.807,30 kn UP/I-000-06/20-03/1173 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ĐORĐIĆEVA ULICA 20, ZAGREB 03744272526 25.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1239 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA ULICA 78, ZAGREB 03744272526 19.775,00 kn UP/I-000-06/20-03/1046 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA GRGE TUŠKANA 7A, ZAGREB 03744272526 14.530,00 kn UP/I-000-06/20-03/1151 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PROLAZ SESTARA BAKOVIĆ 3, ZAGREB 03744272526 99.019,16 kn UP/I-000-06/20-03/1368 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 23, ZAGREB 03744272526 108.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/418 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA GRGE TUŠKANA 23, ZAGREB 03744272526 55.134,10 kn UP/I-000-06/20-03/1414 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VJENCESLAVA NOVAKA 21, ZAGREB 03744272526 2.250,54 kn UP/I-000-06/20-03/1364 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETROVA ULICA 71B, ZAGREB 03744272526 24.975,00 kn UP/I-000-06/20-03/1753 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANDRIJE HEBRANGA 15/1, ZAGREB 03744272526 22.368,75 kn UP/I-000-06/20-03/1288 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARTIĆEVA ULICA 14B, ZAGREB 03744272526 40.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/311 09.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 122, ZAGREB 03744272526 18.250,00 kn UP/I-000-06/20-03/1451 09.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DRAŠKOVIĆEVA 18, ZAGREB 03744272526 65.928,81 kn UP/I-000-06/20-03/835 09.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA HRVOJA VUKČIĆA 5, ZAGREB 03744272526 132.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/770 09.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KAČIĆEVA ULICA 22, ZAGREB 15748798560 168.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2153 09.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG EUGENA KVATERNIKA 10, ZAGREB 03744272526 11.703,13 kn UP/I-000-06/20-03/1708 09.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG MARKA MARULIĆA 12, ZAGREB 34902658865 132.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2117 09.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRIMORSKA ULICA 21, ZAGREB 03744272526 29.651,25 kn UP/I-000-06/20-03/1075 09.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVE MALLINA 34, ZAGREB 44671676392 47.974,68 kn UP/I-000-06/20-03/1560 09.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BOŠKOVIĆEVA ULICA 7, ZAGREB 63126032936 6.937,50 kn UP/I-000-06/20-03/1482 09.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
RIBNJAK 30, ZAGREB 03744272526 84.143,75 kn UP/I-000-06/20-03/620 09.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 3, ZAGREB 03744272526 29.140,00 kn UP/I-000-06/20-03/1545 11.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KORNATSKA ULICA 30, ZAGREB 03744272526 43.462,50 kn UP/I-000-06/20-03/1479 11.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BLEIWEISOVA ULICA 22, ZAGREB 03744272526 7.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1294 11.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KRALJA ZVONIMIRA 60, ZAGREB 03744272526 46.741,50 kn UP/I-000-06/20-03/1802 11.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA GRGE TUŠKANA 30, ZAGREB 03744272526 23.597,50 kn UP/I-000-06/20-03/735 11.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDULIĆEVA ULICA 26, ZAGREB 03744272526 120.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1367 12.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DRAŠKOVIĆEVA ULICA 70, ZAGREB 03744272526 15.725,00 kn UP/I-000-06/20-03/605 12.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PETRA I TOME ERDODYJA 10, ZAGREB 03744272526 30.250,00 kn UP/I-000-06/20-03/1260 16.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
NAD LIPOM 4, ZAGREB 03744272526 12.820,00 kn UP/I-000-06/20-03/1218 16.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JURJA BIANKINIJA 12A, ZAGREB 03744272526 8.350,68 kn UP/I-000-06/20-03/1357 16.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VONČININA ULICA 7, ZAGREB 03744272526 31.437,50 kn UP/I-000-06/20-03/960 16.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
NOVA VES 23, ZAGREB 03744272526 72.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/973 16.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
NOVA VES 26, ZAGREB 03744272526 32.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1557 16.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA KUKULJEVIĆA 4, ZAGREB 03744272526 17.279,00 kn UP/I-000-06/20-03/1339 16.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
AUGUSTA ŠENOE 32/1, ZAGREB 03744272526 72.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1347 16.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA 2, ZAGREB 03744272526 60.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1687 16.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA DEŽMANA 1, ZAGREB 03744272526 50.531,25 kn UP/I-000-06/20-03/2128 16.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA DRAGUTINA DOMJANIĆA 25, ZAGREB 03744272526 84.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1721 16.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA LAVOSLAVA VUKELIĆA 3, ZAGREB 03744272526 5.526,25 kn UP/I-000-06/20-03/1481 16.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDULIĆEVA ULICA 23/1, ZAGREB 03744272526 8.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1660 16.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANJE RAČKOGA 7-TADIJE SMIČIKLASA 23, ZAGREB 03744272526 68.375,00 kn UP/I-000-06/20-03/596 16.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
RIBNJAK 56, ZAGREB 03744272526 87.837,50 kn UP/I-000-06/20-03/932 16.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VJEKOSLAVA KLAIĆA 8, ZAGREB 03744272526 19.250,00 kn UP/I-000-06/20-03/1184 16.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETROVA ULICA 63, ZAGREB 29656098430 43.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/1750 16.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 82, ZAGREB 45026196523 101.776,25 kn UP/I-000-06/20-03/810 16.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
FRANKOPANSKA ULICA 18, ZAGREB 34902658865 120.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2156 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DALMATINSKA ULICA 9, ZAGREB 81530401884 108.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/373 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDULIĆEVA ULICA 10, ZAGREB 03744272526 72.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/914 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DALMATINSKA ULICA 1, ZAGREB 34902658865 156.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2158 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GAJEVA ULICA 55, ZAGREB 14693636254 36.358,87 kn UP/I-000-06/20-03/371 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG ANTE STARČEVĆA 4, ZAGREB 03744272526 120.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/936 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
FIJANOVA ULICA 14, ZAGREB 34902658865 35.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/850 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA ULICA 58, ZAGREB 03744272526 192.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1755 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA ULICA 47, ZAGREB 03744272526 127.642,73 kn UP/I-000-06/20-03/1706 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 128/1, ZAGREB 63126032936 81.112,50 kn UP/I-000-06/20-03/461 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRIMORSKA ULICA 9, ZAGREB 03744272526 177.850,00 kn UP/I-000-06/20-03/993 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA CRVENOG KRIŽA 17, ZAGREB 03744272526 8.562,50 kn UP/I-000-06/20-03/1126 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA GRGE TUŠKANA 34, ZAGREB 03744272526 58.412,00 kn UP/I-000-06/20-03/1013 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MASARYKOVA ULICA 10, ZAGREB 03744272526 264.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/571 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MASARYKOVA ULICA 7, ZAGREB 03744272526 101.225,24 kn UP/I-000-06/20-03/1214 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ZVONARNIČKA ULICA 3, ZAGREB 03744272526 6.730,28 kn UP/I-000-06/20-03/410 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA CRVENOG KRIŽA 18, ZAGREB 03744272526 14.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/1634 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA GRADA VUKOVARA 52 A-E, ZAGREB 81530401884 19.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/310 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BEDNJANSKA ULICA 20, ZAGREB 03744272526 12.350,00 kn UP/I-000/06/20-03/707 22.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MASARYKOVA ULICA 13, ZAGREB 03744272526 204.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1768 22.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MRAZOVIĆEVA ULICA 6, ZAGREB 03744272526 108.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1464 22.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MRAZOVIĆEVA ULICA 5, ZAGREB 03744272526 144.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1047 22.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA ULICA 29A, ZAGREB 03744272526 42.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/1053 22.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
RIBNJAK 42, ZAGREB 03744272526 72.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/862 22.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
NOVA VES 49, ZAGREB 03744272526 72.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1472 22.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDVEDGRADSKA ULICA 72, ZAGREB 03744272526 2.250,00 kn UP/I-000-06/20-03/1554 23.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BOŠKOVIĆEVA ULICA 28, ZAGREB 03744272526 108.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1063 25.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRERADOVIĆEVA ULICA 8, ZAGREB 03744272526 144.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1382 25.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MASARYKOVA ULICA 3, ZAGREB 03744272526 108.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1385 25.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MASARYKOVA ULICA 1, ZAGREB 03744272526 72.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1384 25.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG NIKOLE ZRINSKOG 2, ZAGREB 03744272526 120.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/829 25.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JURKOVIĆEVA ULICA 8, ZAGREB 03744272526 84.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1515 25.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MASARYKOVA ULICA 5/2, ZAGREB 03334333643 36.850,00 kn UP/I-000-06/20-03/362 25.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KURELČEVA ULICA 1, ZAGREB 03744272526 31.687,50 kn UP/I-000-06/20-03/1646 25.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARTIĆEVA ULICA 40, ZAGREB 03744272526 42.675,24 kn UP/I-000-06/20-03/769 29.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BISKUPA GALJUFA 8, ZAGREB 03744272526 59.854,05 kn UP/I-000-06/20-03/1769 29.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDVEŠČAK 22, ZAGREB 03744272526 96.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1680 29.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ZAVRTNICA 30, ZAGREB 03744272526 3.114,00 kn UP/I-000-06/20-03/1761 29.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETE POLJANICE 9, ZAGREB 03744272526 25.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/649 29.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETRINJSKA ULICA 85, ZAGREB 03744272526 105.623,75 kn UP/I-000-06/20-03/1069 31.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 128, ZAGREB 03744272526 120.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1455 31.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JUKIĆEVA ULICA 16, ZAGREB 03744272526 14.625,00 kn UP/I-000-06/20-03/1439 31.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA NIKOLE ŠKRLCA 3, ZAGREB 03744272526 9.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1711 31.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JURJA PLEMIĆA 2, ZAGREB 03744272526 67.041,00 kn UP/I-000-06/20-03/898 31.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETROVA ULICA 30, ZAGREB 03744272526 121.030,00 kn UP/I-000-06/20-03/998 31.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANTUNA BAUERA 25, ZAGREB 03744272526 50.562,50 kn UP/I-000-06/20-03/1797 31.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 138, ZAGREB 03744272526 55.133,35 kn UP/I-000-06/20-03/1611 31.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
RIBNJAK 6, ZAGREB 03744272526 96.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/996 31.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETROVA ULICA 46, ZAGREB 03744272526 72.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1522 31.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA CVJETKA RUBETIĆA 7, ZAGREB 03744272526 60.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/903 31.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ERAZMA BARČIĆA 16, ZAGREB 03744272526 72.815,06 kn UP/I-000-06/20-03/863 31.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KOSTE VOJNOVIĆA 31, ZAGREB 03744272526 58.772,13 kn UP/I-000-06/20-03/938 06.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRIMORSKA ULICA 28, ZAGREB 03744272526 27.922,50 kn UP/I-000-06/20-03/2116 06.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KUHAČEVA ULICA 3/1, ZAGREB 03744272526 9.793,00 kn UP/I-000-06/20-03/2167 06.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BUKOVAČKA CESTA 11, ZAGREB 03744272526 8.777,50 kn UP/I-000-06/20-03/457 06.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 29, ZAGREB 03744272526 43.765,15 kn UP/I-000-06/20-03/1340 06.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ALEKSANDRA IGNACIJA MIKULIĆA 28, ZAGREB 03744272526 28.835,83 kn UP/I-000-06/20-03/1526 06.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DOMOBRANSKA ULICA 11, ZAGREB 03744272526 56.282,50 kn UP/I-000-06/20-03/1473 06.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MIROGOJSKA CESTA 21, ZAGREB 03744272526 36.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/814 06.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUNDULIĆEVA ULICA 41/2, ZAGREB 03744272526 14.950,00 kn UP/I-000-06/20-03/1804 06.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA NATKA NODILA 11, ZAGREB 03744272526 50.687,50 kn UP/I-000-06/20-03/1752 06.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETROVA ULICA 51, ZAGREB 03744272526 3.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/586 06.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MATIJE MESIĆA 34, ZAGREB 03744272526 43.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1650 06.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GAJEVA ULICA 36, ZAGREB 42547882422 93.208,08 kn UP/I-000-06/20-03/148 06.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 7, ZAGREB 45026196523 216.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/750 06.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA EUGENA KUMIČIĆA 1, ZAGREB 03744272526 180.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1210 08.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
EUGENA KUMIČIĆA 6, ZAGREB 03744272526 36.075,00 kn UP/I-000-06/20-03/1293 08.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 232, ZAGREB 03744272526 87.722,20 kn UP/I-000-06/20-03/1786 13.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ERAZMA BARČIĆA 14, ZAGREB 03744272526 53.415,06 kn UP/I-000-06/20-03/1618 13.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA STANKA ANDRIJEVIĆA 4, ZAGREB 03744272526 34.625,00 kn UP/I-000-06/20-03/1508 13.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BOGOSLAVA ŠULEKA 4A, ZAGREB 03744272526 10.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/656 13.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA DRAGOJLA KUŠLANA 35, ZAGREB 03744272526 16.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/1042 13.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA CRVENOG KRIŽA 13, ZAGREB 03744272526 51.202,50 kn UP/I-000-06/20-03/937 13.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KOSTE VOJNOVIĆA 19, ZAGREB 03744272526 203.338,75 kn UP/I-000-06/20-03/761 13.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VINOGRADSKA CESTA 22, ZAGREB 03744272526 83.576,88 kn UP/I-000-06/20-03/1380 13.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SLOVENSKA ULICA 10, ZAGREB 03744272526 27.776,13 kn UP/I-000-06/20-03/2172 13.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BALTAZRA BOGIŠIĆCA 4, ZAGREB 03744272526 4.460,00 kn UP/I-000-06/20-03/1142 13.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA CRVENOG KRIŽA 11, ZAGREB 45026196523 80.200,00 kn UP/I-000-06/20-03/1485 13.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KORDUNSKA ULICA 13, ZAGREB 03744272526 62.562,50 kn UP/I-000-06/20-03/1661 13.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA NIKOLE TOMAŠIĆA 1, ZAGREB 03744272526 37.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/682 15.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JOSIPA SERMAGEA 13, ZAGREB 03744272526 61.300,00 kn UP/I-000-06/20-03/1726 15.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KLEMENTA CRNČIĆA 36, ZAGREB 03744272526 6.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1249 15.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 14, ZAGREB 03744272526 84.678,40 kn UP/I-000-06/20-03/1096 15.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MILANA MAKANCA 15, ZAGREB 03744272526 20.376,00 kn UP/I-000-06/20-03/1334 15.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 295, ZAGREB 03744272526 19.984,91 kn UP/I-000-06/20-03/2185 15.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 14, ZAGREB 03744272526 132.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/860 15.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA DRAGUTINA DOMJANIĆA 22, ZAGREB 03744272526 39.681,25 kn UP/I-000-06/20-03/2137 15.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARTIĆEVA ULICA 44, ZAGREB 03744272526 24.335,00 kn UP/I-000-06/20-03/690 15.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 218, ZAGREB 06546724658 11.062,50 kn UP/I-000-06/20-03/1445 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DUBRAVA 250, ZAGREB 63126032936 14.828,75 kn UP/I-000-06/20-03/360 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VRHOVEC 6A, ZAGREB 03744272526 35.098,50 kn UP/I-000-06/20-03/1108 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ŠENOINA ULICA 3, ZAGREB 03744272526 18.225,00 kn UP/I-000-06/20-03/1205 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
STRELJAČKA ULICA 5, ZAGREB 03744272526 69.623,50 kn UP/I-000-06/20-03/1097 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
HAULIKOVA ULICA 3, ZAGREB 03744272526 21.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/395 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA HATZA 5, ZAGREB 03744272526 70.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/1346 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FERDE LIVADIĆA 14, ZAGREB 03744272526 116.437,50 kn UP/I-000-06/20-03/1316 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SVETOJANSKA ULICA 2, ZAGREB 03744272526 8.943,85 kn UP/I-000-06/20-03/1221 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDVEDGRADSKA ULICA 47A, ZAGREB 03744272526 15.352,02 kn UP/I-000-06/20-03/1553 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SVETI DUH 98, ZAGREB 03744272526 54.125,70 kn UP/I-000-06/20-03/1619 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETRINJSKA ULICA 52, ZAGREB 03744272526 132.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/496 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARTIĆEVA ULICA 15, ZAGREB 03744272526 156.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1060 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KRALJA ZVONIMIRA 63, ZAGREB 54730193110 4.231,00 kn UP/I-000-06/20-03/1227 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETRINJSKA ULICA 4, ZAGREB 03744272526 171.325,00 kn UP/I-000-06/20-03/1086 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 91, ZAGREB 34902658865 156.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2133 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA TOME BLAŽEKA 2, ZAGREB 03744272526 4.187,50 kn UP/I-000-06/20-03/1724 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA DOMAGOJA 11, ZAGREB 03744272526 206.736,13 kn UP/I-000-06/20-03/1736 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUNDULIĆEVA ULICA 50, ZAGREB 03744272526 67.656,25 kn UP/I-000-06/20-03/1658 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BUKOVAČKA CESTA 37, ZAGREB 03744272526 17.062,50 kn UP/I-000-06/20-03/1421 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA MISLAVA 12, ZAGREB 03744272526 96.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/740 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA RUDOLFA VALDECA 7, ZAGREB 03744272526 25.162,50 kn UP/I-000-06/20-03/1608 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA HRVOJA VUKČIĆA 8, ZAGREB 03744272526 108.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1605 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 5, ZAGREB 03744272526 170.979,23 kn UP/I-000-06/20-03/1627 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KAMAUFOVA ULICA 3, ZAGREB 03744272526 108.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/236 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VOĆARSKA CESTA 92, ZAGREB 03744272526 91.100,00 kn UP/I-000-06/20-03/2125 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MATIJE JANDRIĆA 14, ZAGREB 03744272526 72.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1450 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BERISLAVIĆEVA ULICA 21, ZAGREB 03744272526 68.973,00 kn UP/I-000-06/21-03/75 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDULIĆEVA ULICA 40, ULICA VJEKOSLAVA KLAIĆA 4, ZAGREB 03744272526 108.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1338 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILIRSKI TRG 5A, ZAGREB 03744272526 25.400,00 kn UP/I-000-06/20-03/1550 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
HVARSKA ULICA 8A, ZAGREB 03744272526 1.575,00 kn UP/I-000-06/20-03/1573 22.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KUHAČEVA ULICA 1, ZAGREB 03744272526 18.761,78 kn UP/I-000-06/20-03/1124 22.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DRAŠKOVIĆEVA ULICA 27, ZAGREB 03744272526 144.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1542 22.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
RADNIČKI DOL 25, ZAGREB 03744272526 17.635,00 kn UP/I-000-06/20-03/1731 22.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETRINSKA ULICA 26A, ZAGREB 03744272526 89.656,25 kn UP/I-000-06/20-03/358 22.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARTIĆEVA ULICA 51, ZAGREB 03744272526 202.106,25 kn UP/I-000-06/20-03/1707 22.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
CVJETNA CESTA 19, ZAGREB 03744272526 64.010,00 kn UP/I-000-06/20-03/2151 22.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRAŠKA ULICA 6, ZAGREB 03744272526 21.400,00 kn UP/I-000-06/20-03/1615 22.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BIJENIČKA CESTA 52, ZAGREB 03744272526 18.287,50 kn UP/I-000-06/20-03/1535 22.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VJEKOSLAVA HEINZELA 26, ZAGREB 81530401884 28.800,00 kn UP/I-000-06/20-03/1170 27.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 73 I 73/5, ZAGREB 03744272526 165.363,13 kn UP/I-000-06/20-03/1833 27.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 20, ZAGREB 34902658865 98.244,37 kn UP/I-000-06/20-03/2206 27.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANA VRBANIĆA 25, ZAGREB 03744272526 5.625,00 kn UP/I-000-06/20-03/615 29.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA DRAGUTINA DOMJANIĆA 15, ZAGREB 03744272526 18.250,00 kn UP/I-000-06/20-03/2135 29.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
NOVA VES 77A, ZAGREB 03744272526 108.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1161 29.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA STJEPANA ŠIROLE 11, ZAGREB 03744272526 21.825,00 kn UP/I-000-06/20-03/1591 29.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KLOVIĆEVA ULICA 7, ZAGREB 03744272526 60.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1607 29.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KUHAČEVA ULICA 6, ZAGREB 03744272526 4.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1125 29.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GAJEVA ULICA 55/1, ZAGREB 03744272526 59.437,50 kn UP/I-000-06/20-03/1172 29.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GAJEVA ULICA 24, ZAGREB 03744272526 48.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1233 29.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRNJANSKA ULICA 35/1, ZAGREB 03744272526 49.343,75 kn UP/I-000-06/20-03/1574 29.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG NIKOLE ZRINSKOG 10, ZAGREB 03744272526 21.475,00 kn UP/I-000-06/20-03/1235 29.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GAJEVA ULICA 40, ZAGREB 03744272526 132.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1141 29.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANA ALFIREVIĆA 73, ZAGREB 03744272526 5.751,50 kn UP/I-000-06/20-03/1193 29.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANA ALFIREVIĆA 71, ZAGREB 03744272526 5.501,50 kn UP/I-000-06/20-03/1192 29.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KOSTE VOJNOVIĆA 33, ZAGREB 03744272526 3.468,75 kn UP/I-000-06/20-03/1100 29.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JOSIPA RAČIĆA 3, ZAGREB 03744272526 72.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2152 29.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 53, 53 A, TRG SVIBANJSKIH ŽRTAVA 1995 1 I 2, ZAGREB 03744272526 88.225,00 kn UP/I-000-06/20-03/1308 29.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV.18, ZAGREB 03744272526 96.357,85 kn UP/I-000-06/20-03/552 03.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ŠENOINA ULICA 6, ZAGREB 03744272526 2.919,00 kn UP/I-000-06/20-03/1199 03.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ALEKSANDRA IGNACIJA MIKULIĆA 14, ZAGREB 03744272526 43.562,50 kn UP/I-000-06/20-03/859 03.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KRALJA DRŽISLAVA 10, ZAGREB 03744272526 31.375,00 kn UP/I-000-06/20-03/1114 03.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
RATKAJEV PROLAZ 8, ZAGREB 54730193110 100.055,16 kn UP/I-000-06/21-03/45 03.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BALTAZARA BOGIŠIĆA 12, ZAGREB 03744272526 25.510,00 kn UP/I-000-06/21-03/95 03.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BALTAZARA BOGIŠIĆA 8, ZAGREB 03744272526 97.312,53 kn UP/I-000-06/21-03/466 03.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
LJUDEVITA POSAVSKOG 16, ZAGREB 03744272526 122.531,75 kn UP/I-000-06/21-03/56 03.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 103/1, ZAGREB 03744272526 80.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1059 12.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BRITANSKI TRG 12, ZAGREB 42547882422 173.325,81 kn UP/I-000-06/20-03/2145 12.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDVEŠČAK 10, ZAGREB 03744272526 6.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1647 12.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KOSTE VOJNOVIĆA 25, ZAGREB 03744272526 185.348,75 kn UP/I-000-06/20-03/833 12.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA LEPUŠIĆA 12, ZAGREB 03744272526 24.375,00 kn UP/I-000-06/20-03/1003 12.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
FRATROVAC 7, ZAGREB 03744272526 13.600,00 kn UP/I-000-06/20-03/1273 14.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BOSUTSKA ULICA 8A, ZAGREB 42547882422 14.849,00 kn UP/I-000-06/20-03/204 14.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 131A I ČANIĆEVA 1, ZAGREB 61390726555 160.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/17 14.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SAVSKA CESTA 5, ZAGREB 61390726555 37.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/1438 14.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VATROSLAVA JAGIĆA 7, ZAGREB 03744272526 128.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2122 14.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 55, ZAGREB 03744272526 112.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2186 14.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VJENCESLAVA NOVAKA 3, ZAGREB 03744272526 38.688,75 kn UP/I-000-06/20-03/538 14.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PODOLJE 20, ZAGREB 03744272526 15.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/992 14.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VRHOVEC 1, ZAGREB 03744272526 11.511,13 kn UP/I-000-06/20-03/1295 14.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 75 I ILICA 75/1, ZAGREB 03744272526 177.395,13 kn UP/I-000-06/21-03/141 19.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MESNIČKA ULICA 9, ZAGREB 03744272526 31.868,25 kn UP/I-000-06/21-03/138 19.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JOSIPA KUŠEVIĆA 6, ZAGREB 03744272526 22.400,00 kn UP/I-000-06/21-03/488 19.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETROVA ULICA 11/1, ZAGREB 03744272526 25.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/698 21.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 35, ZAGREB 03744272526 10.657,50 kn UP/I-000-06/20-03/972 21.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BOŠKOVIĆEVA ULICA 8, ZAGREB 03744272526 15.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/2163 21.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANTUNA BAUERA 27, ZAGREB 03744272526 15.387,50 kn UP/I-000-06/20-03/1396 21.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARTIĆEVA ULICA 35, ZAGREB 03744272526 128.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/724 21.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG DRAGE IBLERA 3, ZAGREB 43318119983 55.375,00 kn UP/I-000-06/20-03/619 21.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG KRALJA TOMISLAVA 15, ZAGREB 03744272526 123.099,22 kn UP/I-000-06/20-03/2169 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GAJEVA ULICA 45, ZAGREB 03744272526 67.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/968 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA VIŠESLAVA 10, ZAGREB 03744272526 7.995,75 kn UP/I-000-06/20-03/1790 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KNINSKI TRG 5, ZAGREB 03744272526 11.250,00 kn UP/I-000-06/20-03/2148 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANTUNA VRAMCA 8, ZAGREB 03744272526 25.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/720 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JURIŠIĆEVA ULICA 25, ZAGREB 03744272526 115.295,68 kn UP/I-000-06/20-03/911 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KRALJA ZVONIMIRA 35, ZAGREB 03744272526 105.630,25 kn UP/I-000-06/20-03/1579 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG HRVATSKIH VELIKANA 4, ZAGREB 03744272526 38.269,80 kn UP/I-000-06/20-03/1019 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANDRIJE HEBRANGA 18, ZAGREB 03744272526 103.126,25 kn UP/I-000-06/20-03/1099 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KRALJA STJEPANA TVRTKA 6, ZAGREB 03744272526 208.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1699 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA TRPIMIRA 27, ZAGREB 03744272526 2.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1299 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DRAŠKOVIĆEVA ULICA 13, ZAGREB 03744272526 147.388,80 kn UP/I-000-06/20-03/1031 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA RADIĆA 19, ZAGREB 03744272526 7.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1489 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA RADIĆA 29, ZAGREB 03744272526 13.850,00 kn UP/I-000-06/20-03/1727 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRA FILIPA GRABOVCA 7, ZAGREB 03744272526 33.752,24 kn UP/I-000-06/20-03/1686 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA HRVOJA VUKČIĆA 4, ZAGREB 03744272526 21.884,50 kn UP/I-000-06/20-03/1594 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDVEŠČAK 47, ZAGREB 03744272526 17.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/1520 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 54, ZAGREB 03744272526 108.381,88 kn UP/I-000-06/20-03/1460 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 12, ZAGREB 03744272526 137.617,89 kn UP/I-000-06/20-03/1501 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PIRLAZ BARUNA FILIPOVIĆA 19, ZAGREB 03744272526 89.601,00 kn UP/I-000-06/20-03/1794 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MIHANOVIĆEVA ULICA 16, ZAGREB 03744272526 67.541,25 kn UP/I-000-06/20-03/1330 01.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA RADIĆA 24, ZAGREB 78641299718 85.991,88 kn UP/I-000-06/20-03/87 01.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA STJEPANA BABONIĆA 39, ZAGREB 03744272526 34.229,15 kn UP/I-000-06/20-03/1549 01.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
FRANKOPANSKA ULICA 11/1, ZAGREB 03744272526 10.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1350 01.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DRAŠKOVIĆEVA ULICA 30, ZAGREB 03744272526 15.187,50 kn UP/I-000-06/20-03/516 01.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA GRGE TUŠKANA 32, ZAGREB 03744272526 96.235,13 kn UP/I-000-06/20-03/1598 01.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KLEMENTA CRNČIĆA 2, ZAGREB 03744272526 128.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1700 01.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA STOŽIRA 3, ZAGREB 03744272526 39.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/2144 01.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MILKE TRNINE 33, ZAGREB 03744272526 5.897,50 kn UP/I-000-06/20-03/787 01.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SELSKA CESTA 102A, ZAGREB 45026196523 43.706,25 kn UP/I-000-06/20-03/1583 01.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KAMAUFOVA ULICA 2, ZAGREB 03744272526 22.625,00 kn UP/I-000-06/20-03/1693 07.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KORNATSKA ULICA 30/1, ZAGREB 03744272526 15.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1435 07.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA MISLAVA 6, ZAGREB 03744272526 208.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1677 07.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA DRAGUTINA DOMJANIĆA 6, ZAGREB 03744272526 9.062,50 kn UP/I-000-06/20-03/1290 07.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ŠANDORA BREŠĆENSKOG 7, ZAGREB 03744272526 12.622,50 kn UP/I-000-06/20-03/199 07.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VESELKA TENŽERE 13 I 15, ZAGREB 33725552892 4.050,63 kn UP/I-000-06/20-03/847 10.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRNJANSKA CESTA 35, ZAGREB 03744272526 120.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/747 10.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA HATZA 26, ZAGREB 03744272526 184.109,98 kn UP/I-000-06/21-03/460 10.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JURJA HABDELIĆA 2, ZAGREB 03744272526 29.885,00 kn UP/I-000-06/21-03/101 10.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VISOKA 6, ZAGREB 03744272526 43.772,00 kn UP/I-000-06/21-03/528 10.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA HATZA 30, ZAGREB 03744272526 131.375,00 kn UP/I-000-06/21-03/60 10.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JURJEVSKA ULICA 28A, ZAGREB 03744272526 64.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/950 15.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 14, ZAGREB 03744272526 51.350,00 kn UP/I-000-06/20-03/1785 15.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ĐURE CRNATKA 10, ZAGREB 03744272526 35.149,38 kn UP/I-000-06/20-03/827 15.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA EUGENA KUMIČIĆA 8, ZAGREB 03744272526 158.379,42 kn UP/I-000-06/20-03/352 15.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JURIŠIĆEVA ULICA 9, ZAGREB 43118119983 85.664,75 kn UP/I-000-06/20-03/44 15.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 6, ZAGREB 03744272526 5.937,50 kn UP/I-000-06/20-03/1188 15.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA DRAGUTINA DOMJANIĆA 27, ZAGREB 45026196523 57.035,00 kn UP/I-000-06/20-03/1167 15.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRNJANSKA CESTA 56, ZAGREB 03744272526 3.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/1252 23.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 13, ZAGREB 03744272526 38.400,00 kn UP/I-000-06/20-03/1857 23.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETRINJSKA ULICA 28A, ZAGREB 03744272526 138.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/1949 30.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRIMORSKA ULICA 32, ZAGREB 03744272526 25.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1780 30.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA VIŠESLAVA 9, ZAGREB 03744272526 78.085,00 kn UP/I-000-06/20-03/1521 30.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARTIĆEVA ULICA 37, ZAGREB 03744272526 126.165,63 kn UP/I-000-06/20-03/681 30.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DALMATINSKA ULICA 3, ZAGREB 15748798560 160.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1764 30.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANJE KREŽME 5, ZAGREB 81530401884 40.725,00 kn UP/I-000-06/20-03/1666 05.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BORONGAJ AERODROM 12, ZAGREB 48378893130 38.169,19 kn UP/I-000-06/20-03/1630 05.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA NATKA NODILA 13, ZAGREB 03744272526 76.196,85 kn UP/I-000-06/20-03/1058 05.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 72C, ZAGREB 03744272526 115.868,91 kn UP/I-000-06/20-03/351 05.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA ŠUBIĆA 30, ZAGREB 03744272526 25.430,00 kn UP/I-000-06/20-03/1679 05.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 6, ZAGREB 03744272526 61.875,00 kn UP/I-000-06/21-03/2631 08.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 4 I POD ZIDOM 2, ZAGREB 03744272526 179.540,25 kn UP/I-000-06/21-03/2651 12.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PANTOVČAK 5, ZAGREB 03744272526 231.652,30 kn UP/I-000-06/21-03/43 12.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ŠENOINA ULICA 9, ZAGREB 03744272526 27.916,68 kn UP/I-000-06/20-03/1796 12.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KAČIĆEVA ULICA 13A, ZAGREB 03744272526 30.825,00 kn UP/I-000-06/20-03/1262 12.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANJE ŽIGROVIĆA 3, ZAGREB 03744272526 40.474,09 kn UP/I-000-06/20-03/2164 12.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA GRGE TUŠKANA 19, ZAGREB 45026196523 127.116,94 kn UP/I-000-06/20-03/1329 12.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANA ALFIREVIĆA 51, ZAGREB 03744272526 12.295,60 kn UP/I-000-06/20-03/1444 12.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KRLEŽIN GVOZD 6, ZAGREB 03744272526 112.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1146 12.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KRALJA ZVONIMIRA 34, ZAGREB 03744272526 154.869,38 kn UP/I-000-06/20-03/1720 12.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUNDULIĆEVA 59, ZAGREB 03744272526 6.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1548 13.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MATIJE JANDRIĆA 50, ZAGREB 03744272526 9.725,00 kn UP/I-000-06/20-03/1694 13.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG NIKOLE ZRINSKOG 16, ZAGREB 03744272526 213.437,51 kn UP/I-000-06/20-03/1242 13.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
NOVA CESTA 44, ZAGREB 03744272526 99.153,34 kn UP/I-000-06/20-03/1540 13.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BRITANSKI TRG 5, ZAGREB 03744272526 176.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1282 13.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
HAULIKOVA ULCA 1, ZAGREB 03744272526 35.586,65 kn UP/I-000-06/20-03/121 13.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA VIŠESLAVA 12, ZAGREB 03744272526 127.375,00 kn UP/I-000-06/20-03/1531 13.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANTUNA BAUERA 5, ZAGREB 03744272526 49.944,59 kn UP/I-000-06/20-03/981 13.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANTUNA VRAMCA 23, ZAGREB 03744272526 7.870,31 kn UP/I-000-06/20-03/495 13.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MILKE TRNINE 35, ZAGREB 03744272526 7.808,75 kn UP/I-000-06/20-03/789 13.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA CVJETKA RUBETIĆA 5, ZAGREB 54730193110 64.270,53 kn UP/I-000-06/20-03/304 13.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG NIKOLE ZRINSKOG 17,17/1,17/2,17/3, ZAGREB 03744272526 222.945,50 kn UP/I-000-06/20-03/913 13.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MIRAMARSKI PODVOŽNJAK 4, ZAGREB 03744272526 31.650,00 kn UP/I-000-06/20-03/1506 13.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VINOGRADSKA CESTA 7, ZAGREB 03744272526 96.767,45 kn UP/I-000-06/20-03/1461 13.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VJENCESLAVA NOVAKA 32, ZAGREB 03744272526 7.652,50 kn UP/I-000-06/20-03/585 13.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 161, ZAGREB 03744272526 26.150,00 kn UP/I-000-06/21-03/2443 16.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA RAČKOGA 10, ZAGREB 03744272526 192.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1532 16.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ROCKEFELLEROVA ULICA 34, ZAGREB 03744272526 48.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1523 16.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 81A, ZAGREB 03744272526 38.222,29 kn UP/I-000-06/20-03/1575 16.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VJEKOSLAVA KLAIĆA 15, ZAGREB 03744272526 144.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1386 16.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ĐURE CRNATKA 8/1, ZAGREB 42547882422 256.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1267 23.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KRALJA ZVONIMIRA 55, ZAGREB 03744272526 149.341,88 kn UP/I-000-06/20-03/1654 23.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARTIĆEVA ULICA 27, ZAGREB 03744272526 90.027,82 kn UP/I-000-06/20-03/1551 23.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KAMAUFOVA ULICA 4, ZAGREB 03744272526 39.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/1800 23.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 70E, ZAGREB 03744272526 49.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/1488 23.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JORDANOVAC 6, ZAGREB 03744272526 126.640,25 kn UP/I-000-06/20-03/1740 23.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRERADOVIĆEVA ULICA 39 I ULICA BARUNA TRENKA 18, ZAGREB 03744272526 176.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1209 23.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MASARYKOVA ULICA 15/1, ZAGREB 03744272526 106.508,75 kn UP/I-000-06/20-03/1366 23.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARTIĆEVA 5, ZAGREB 46029483587 156.428,69 kn UP/I-000-06/20-03/2210 29.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 89, ZAGREB 03744272526 10.450,00 kn UP/I-000-06/20-03/908 29.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
II CVJETNO NASELJE 6, ZAGREB 03744272526 13.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/2146 29.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
NOVA VES 44/1, ZAGREB 03744272526 59.545,63 kn UP/I-000-06/20-03/1689 29.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANTUNA BAUERA 16, ZAGREB 03744272526 58.245,00 kn UP/I-000-06/20-03/173 04.08.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETRINJSKA ULICA 79, ZAGREB 03744272526 57.744,25 kn UP/I-000-06/20-03/1257 04.08.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VODNIKOVA ULICA 8, ZAGREB 03744272526 93.750,00 kn UP/I-000-06/21-03/102 04.08.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDULIĆEVA ULICA 2, ZAGREB 03744272526 122.439,58 kn UP/I-000-06/20-03/1850 04.08.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KAČIĆEVA ULICA 3, ZAGREB 03744272526 29.267,50 kn UP/I-000-06/21-03/563 04.08.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
OPATIČKA 16, ZAGREB 03744272526 44.800,00 kn UP/I-000-06/21-03/532 04.08.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 98, ZAGREB 03744272526 93.835,00 kn UP/I-000-06/20-03/1383 11.08.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANTUNA BAUERA 36, ZAGREB 03744272526 137.567,50 kn UP/I-000-06/20-03/181 18.08.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PLITVIČKA ULICA 15, ZAGREB 03744272526 13.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1511 27.08.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG JOSIPA LANGA 9, ZAGREB 03744272526 160.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/581 27.08.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA RADOSLAVA LOPAŠIĆA 5, ZAGREB 03744272526 4.375,00 kn UP/I-000-06/20-03/1089 27.08.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG DRAGE IBLERA 5, ZAGREB 34902658865 178.986,25 kn UP/I-000-06/20-03/1683 27.08.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARTIĆEVA ULICA 4, ZAGREB 48378893130 132.963,16 kn UP/I-000-06/20-03/1665 27.08.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BISKUPA GALJUFA 16, ZAGREB 48378893130 96.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1610 27.08.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VISOKA ULICA 20, ZAGREB 03744272526 65.345,00 kn UP/I-000-06/20-03/1578 01.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ĐURE BASARIČEKA 11, ZAGREB 03744272526 69.731,25 kn UP/I-000-06/20-03/976 01.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MAKSIMIRSKA CESTA 92, ZAGREB 03744272526 11.375,00 kn UP/I-000-06/20-03/1563 01.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULILCA IVANA ŠVEARA 5, ZAGREB 03744272526 106.667,50 kn UP/I-000-06/20-03/1182 01.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA VIŠESLAVA 4, ZAGREB 03744272526 151.818,75 kn UP/I-000-06/20-03/832 01.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARTIĆEVA ULICA 33B, ZAGREB 03744272526 16.168,44 kn UP/I-000-06/20-03/1844 01.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JURJA ŽERJAVIĆA 11, ZAGREB 03744272526 100.843,75 kn UP/I-000-06/21-03/3521 01.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA 85 I VLAŠKA 85/2, ZAGREB 03744272526 52.643,71 kn UP/I-000-06/21-03/469 01.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDVEŠČAK 15, ZAGREB 03744272526 106.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1519 07.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA METELA OŽEGOVIĆA 17, ZAGREB 03744272526 3.200,00 kn UP/I-000-06/20-03/2149 07.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JURJA ŽERJAVIĆA 10, ZAGREB 03744272526 40.342,25 kn UP/I-000-06/20-03/925 07.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BOŠKOVIĆEVA ULICA 24, ZAGREB 03744272526 36.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1906 07.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA TRPIMIRA 29, ZAGREB 03744272526 9.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/743 10.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA CRVENOG KRIŽA 15, ZAGREB 03744272526 56.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/1191 10.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA ULICA 50, ZAGREB 03744272526 67.770,00 kn UP/I-000-06/20-03/1244 10.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA HATZA 30, ZAGREB 03744272526 64.937,50 kn UP/I-000-06/20-03/606 10.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JURJA BIANKINIJA 7, ZAGREB 03744272526 19.112,50 kn UP/I-000-06/20-03/258 10.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JOSIPA MAROHNIĆA 8, ZAGREB 03744272526 91.400,00 kn UP/I-000-06/20-03/1322 10.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ERAZMA BARČIĆA 9/1, ZAGREB 03744272526 30.218,75 kn UP/I-000-06/20-03/1824 10.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BUKOVAČKA CESTA 137, ZAGREB 82161588389 24.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2518 15.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
NOVA VES 53A, ZAGREB 03744272526 128.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1911 15.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KAČIĆEVA 6, ZAGREB 03744272526 137.318,75 kn UP/I-000-06/21-03/2183 22.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA BRANIMIRA 65, ZAGREB 03744272526 16.250,00 kn UP/I-000-06/20-03/1808 22.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 14, ZAGREB 03744272526 138.963,13 kn UP/I-000-06/20-03/1811 22.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MIRAMARSKI PODVOŽNJAK 7, ZAGREB 03744272526 6.860,00 kn UP/I-000-06/20-03/1722 22.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA RIBNJAK 18, ZAGREB 03744272526 156.384,70 kn UP/I-000-06/20-03/1651 28.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANTUNA BAUERA 5, ZAGREB 03744272526 2.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1865 28.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BOŠKOVIĆEVA ULICA 12, ZAGREB 03744272526 5.731,25 kn UP/I-000-06/20-03/1956 04.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PETRA I TOME ERDODYJA 5, ZAGREB 03744272526 31.312,50 kn UP/I-000-06/20-03/818 04.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VINOGRADSKA CESTA 48, ZAGREB 03744272526 6.325,00 kn UP/I-000-06/20-03/1175 04.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KLOVIĆEVA ULICA 5, ZAGREB 03744272526 49.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1748 04.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VJEKOSLAVA NOVOTNIJA 11, ZAGREB 03744272526 4.666,25 kn UP/I-000-06/20-03/1195 04.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 84A, ZAGREB 03744272526 11.439,00 kn UP/I-000-06/20-03/1697 04.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 42, ZAGREB 43118119983 29.375,00 kn UP/I-000-06/20-03/71 04.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JURIŠIĆEVA ULICA 10, ZAGREB 03744272526 136.038,00 kn UP/I-000-06/20-03/899 04.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VOĆARSKA CESTA 22, ZAGREB 03744272526 20.965,31 kn UP/I-000-06/20-03/1845 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
NOVA VES 57A, ZAGREB 03744272526 13.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/1814 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDULIĆEVA ULICA 14/1, ZAGREB 03744272526 6.250,00 kn UP/I-000-06/20-03/2001 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 15/2, ZAGREB 03744272526 34.187,50 kn UP/I-000-06/21-03/2654 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 15, ZAGREB 03744272526 63.718,75 kn UP/I-000-06/21-03/2655 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 15/3, ZAGREB 03744272526 39.912,50 kn UP/I-000-06/21-03/2653 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUNDULIĆEVA ULICA 41, ZAGREB 03744272526 48.423,75 kn UP/I-000-06/21-03/3203 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TKALČIĆEVA ULICA 61 I KOŽARSKA 34, ZAGREB 03744272526 13.345,32 kn UP/I-000-06/20-03/2028 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ĐURE BASARIČKA 18, ZAGREB 03744272526 119.031,25 kn UP/I-000-06/20-03/1894 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KRALJA ZVONIMIRA 58, ZAGREB 03744272526 6.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/1866 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLJA RADIĆA 35, ZAGREB 03744272526 7.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/1965 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 15, ZAGREB 03744272526 166.406,13 kn UP/I-000-06/21-03/746 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA MISLAVA 8 I 10, ZAGREB 03744272526 188.522,46 kn UP/I-000-06/21-03/83 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 125, ZAGREB 03744272526 23.898,75 kn UP/I-000-06/21-03/96 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KRAJIŠKA ULICA 19, ZAGREB 03744272526 139.288,11 kn UP/I-000-06/21-03/3586 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GAJEVA ULICA 55, ZAGREB 14693636254 5.380,00 kn UP/I-000-06/21-03/2070 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ŠENOINA ULICA 1, ZAGREB 03744272526 35.250,00 kn UP/I-000-06/21-03/1897 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA 21, ZAGREB 03744272526 128.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3098 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SUPILOVA ULICA 19, ZAGREB 03744272526 4.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/1431 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VESLAČKA ULICA 14A, ZAGREB 03744272526 7.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1692 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 2, ZAGREB 42547882422 192.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1266 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SLOVENSKA ULICA 6, ZAGREB 03744272526 10.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1505 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 76, ZAGREB 45026196523 240.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/713 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETRINJSKA ULICA 73, ZAGREB 03334333643 245.233,75 kn UP/I-000-06/20-03/165 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VOĆARSKA CESTA 28B, ZAGREB 03744272526 2.502,25 kn UP/I-000-06/20-03/857 21.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
OPATOVINA 15, ZAGREB 03744272526 128.743,75 kn UP/I-000-06/20-03/2005 21.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JOSIPA SCHROTTA 21, ZAGREB 03744272526 61.386,95 kn UP/I-000-06/21-03/2186 21.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VLADIMIRA NAZORA 20, ZAGREB 03744272526 161.850,05 kn UP/I-000-06/21-03/3522 21.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETRINJSKA ULICA 50, ZAGREB 03744272526 71.025,00 kn UP/I-000-06/21-03/886 21.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDVEŠČAK 93, ZAGREB 03744272526 40.940,00 kn UP/I-000-06/20-03/1884 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MESNIČKA ULICA 6/2, ZAGREB 03744272526 67.236,75 kn UP/I-000-06/20-03/1991 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUNDULIĆEVA ULICA 18/1, ZAGREB 03744272526 21.426,25 kn UP/I-000-06/20-03/1990 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SISAČKA ULICA 117, PETRINJA 28830868138 25.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3069 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ARTURA TURKULINA 33, PETRINJA 28830868138 16.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3068 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
RIMSKA ULICA 2, SISAK 68313071351 18.125,00 kn UP/I-000-06/21-03/2902 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
REBAR 6, ZAGREB 15748798560 7.375,00 kn UP/I-000-06/21-03/3186 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JURJA BIANKINIJA 5, ZAGREB 03744272526 74.750,00 kn UP/I-000-06/21-03/3306 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GAJEVA ULICA 19, ZAGREB 03744272526 70.400,00 kn UP/I-000-06/21-03/3210 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
NOVA VES 29, ZAGREB 03744272526 10.800,00 kn UP/I-000-06/21-03/3172 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUNDULIĆEVA 7/1, ZAGREB 03744272526 66.437,75 kn UP/I-000-06/20-03/1849 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANA VRBANIĆA 56, ZAGREB 03744272526 12.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1893 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA GRGE TUŠKANA 24, ZAGREB 03744272526 40.037,50 kn UP/I-000-06/20-03/2058 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
NOVA VES 43/1, ZAGREB 03744272526 144.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2173 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA DRAGUTINA DOMJANIĆA 10, ZAGREB 34902658865 65.131,25 kn UP/I-000-06/20-03/2118 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DRAŠKOVIĆEVA ULICA 31, ZAGREB 03334333643 8.650,00 kn UP/I-000-06/20-03/328 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETROVA ULICA 28, ZAGREB 03744272526 50.789,95 kn UP/I-000-06/20-03/811 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MRAZOVIĆEVA ULICA 9, ZAGREB 03744272526 159.525,00 kn UP/I-000-06/20-03/779 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANA ALFIREVIĆA 55, ZAGREB 03744272526 10.625,33 kn UP/I-000-06/20-03/771 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FERDE LIVADIĆA 4, ZAGREB 03744272526 106.415,31 kn UP/I-000-06/20-03/1284 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ŠENOINA ULICA 14, ZAGREB 03744272526 263.485,00 kn UP/I-000-06/20-03/419 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BRITANSKI TRG 10, ZAGREB 03744272526 144.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1343 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TUĆANOVA ULICA 5, ZAGREB 03744272526 4.300,00 kn UP/I-000-06/20-03/1565 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JURIŠIĆEVA ULICA 8, ZAGREB 03744272526 87.565,38 kn UP/I-000-06/20-03/1093 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JOSIPA PASARIĆA 18, ZAGREB 03744272526 110.148,51 kn UP/I-000-06/20-03/1194 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BOŠKOVIĆEVA 22, ZAGREB 03744272526 144.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/1893 29.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA RENDIĆA 28, ZAGREB 03744272526 93.855,49 kn UP/I-000-06/21-03/2437 29.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARTIĆEVA ULICA 11, ZAGREB 03744272526 8.500,00 kn UP/I-000-06/21-03/1852 29.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JOSIPA SLAVENSKOG 4, ZAGREB 03744272526 30.374,63 kn UP/I-000-06/21-03/3063 29.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETRINJSKA ULICA 42A, ZAGREB 03744272526 176.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/1899 29.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ĐORĐIĆEVA 7, ZAGREB 03744272526 26.750,00 kn UP/I-000-06/21-03/3335 29.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ŽERJAVIĆEVA 5, ZAGREB 03744272526 65.025,00 kn UP/I-000-06/21-03/3007 29.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA TRNSKOG 16, ZAGREB 03744272526 25.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2644 29.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GAJEVA ULICE 6/ULICA NIKOLE TESLE 8, ZAGREB 03744272526 48.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2618 29.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDULIĆEVA ULICA 14/7, ZAGREB 03744272526 6.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2179 29.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 94A, ZAGREB 03744272526 22.525,00 kn UP/I-000-06/20-03/1691 29.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DRAŠKOVIĆEVA ULICA 34, ZAGREB 03744272526 44.522,50 kn UP/I-000-06/20-03/591 29.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VJEKOSLAVA KLAIĆA 9A, ZAGREB 03744272526 54.868,75 kn UP/I-000-06/20-03/1054 29.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PODOLJE 11, ZAGREB 03744272526 7.958,68 kn UP/I-000-06/20-03/1377 29.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PETRA I TOME ERDODYJA 1, ZAGREB 03744272526 8.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/767 29.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUNDULIĆEVA ULICA 35, ZAGREB 03744272526 65.620,08 kn UP/I-000-06/20-03/904 29.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VOĆARSKA CESTA 22, ZAGREB 03744272526 1.081,55 kn UP/I-000-06/20-03/1967 05.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
FRANKOPANSKA ULICA 22, ZAGREB 03744272526 91.218,75 kn UP/I-000-06/20-03/1830 05.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
FRANKOPANSKA ULICA 2A, ZAGREB 03744272526 112.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1838 05.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANDRIJE HEBRANGA 9, ZAGREB 03744272526 10.625,00 kn UP/I-000-06/20-03/1897 05.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VARŠAVSKA ULICA 4, ZAGREB 03744272526 136.375,51 kn UP/I-000-06/20-03/1841 05.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANTE KOVAČIĆA 7, ZAGREB 03744272526 31.025,00 kn UP/I-000-06/20-03/1925 09.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KRALJICE JELENE 3, ZAGREB 03744272526 6.250,00 kn UP/I-000-06/20-03/2072 09.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
HAULIKOVA 4, ZAGREB 03744272526 1.703,47 kn UP/I-000-06/21-03/2588 09.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARTIĆEVA ULICA 29, ZAGREB 03744272526 40.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2705 09.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA ULICA 54, ZAGREB 03744272526 114.088,75 kn UP/I-000-06/21-03/3196 09.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BALTAZARA BOGIŠIĆA 24, ZAGREB 03744272526 15.784,25 kn UP/I-000-06/21-03/2895 09.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KOSTE VOJNOVIĆA 30, ZAGREB 03744272526 14.507,06 kn UP/I-000-06/20-03/2063 09.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
NOVA VES 61, ZAGREB 03744272526 57.210,00 kn UP/I-000-06/20-03/1886 09.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DOBRI DOL 49, ZAGREB 03744272526 35.841,00 kn UP/I-000-06/21-03/3349 09.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUPČEVA ZVIJEZDA 2A, ZAGREB 03744272526 63.923,21 kn UP/I-000-06/20-03/1639 09.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG JOSIPA LANGA 11, ZAGREB 03744272526 48.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/746 09.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ĐURE BASARIČKA 22, ZAGREB 03744272526 12.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2709 11.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRERADOVIĆEVA ULICA 7-ULICA NIKOLE TESLE 17, ZAGREB 03744272526 10.750,00 kn UP/I-000-06/21-03/2589 11.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDVEŠČAK 50, ZAGREB 03744272526 64.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2073 11.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MIROGOJSKA CESTA 21, ZAGREB 03744272526 12.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3131 11.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
STJEPANA BABONIĆA 65, ZAGREB 03744272526 62.634,94 kn UP/I-000-06/21-03/3244 11.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA NIKE GRŠKOVIĆA 58, ZAGREB 03744272526 5.250,00 kn UP/I-000-06/21-03/3307 11.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BOŽIDARA ADŽIJE 7, ZAGREB 03744272526 12.112,50 kn UP/I-000-06/21-03/3229 11.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JURJA ŽERJAVIĆA 3/1, ZAGREB 03744272526 41.250,00 kn UP/I-000-06/21-03/3201 11.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANDRIJE HEBRANGA 10, ZAGREB 03744272526 59.652,50 kn UP/I-000-06/21-03/1992 11.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA HENRIKA DEGENA 3, ZAGREB 03744272526 176.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/743 11.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BOŠKOVIĆEVA ULICA 20, ZAGREB 03744272526 128.300,00 kn UP/I-000-06/20-03/1910 16.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA 2, ZAGREB 03744272526 20.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2701 16.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KRALJA STJEPANA TVRTKA 8, ZAGREB 03744272526 3.875,00 kn UP/I-000-06/21-03/2097 16.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BOŠKOVIĆEVA ULICA 28, ZAGREB 03744272526 36.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2632 16.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 91, ZAGREB 34902658865 52.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2911 16.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA NIKOLE TOMAŠIĆA 10, ZAGREB 03744272526 68.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2896 16.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
AUGUSTA ŠENOE 32/1, ZAGREB 03744272526 24.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2646 16.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 139, ZAGREB 03744272526 44.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2688 16.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TUROPOLJSKA ULICA 18, ZAGREB 03744272526 4.712,95 kn UP/I-000-06/20-03/426 19.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TUROPOLJSKA ULICA 8, ZAGREB 03744272526 5.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/425 19.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA CRVENOG KRIŽA 6, ZAGREB 03744272526 129.680,85 kn UP/I-000-06/20-03/592 19.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BERISLAVIĆEVA ULICA 4 I GAJEVA 15, ZAGREB 03744272526 240.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1055 19.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ĐORĐIĆEVA ULICA 23, ZAGREB 03744272526 87.794,38 kn UP/I-000-06/20-03/812 19.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DALMATINSKA ULICA 9, ZAGREB 81530401884 36.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3320 19.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JOSIPA RAČIĆA 3, ZAGREB 03744272526 24.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2974 19.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 6, ZAGREB 03744272526 10.615,00 kn UP/I-000-06/21-03/2585 19.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DUBRAVKIN PUT 3, ZAGREB 03744272526 1.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/1874 19.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARTIĆEVA ULICA 33A, ZAGREB 03744272526 12.961,06 kn UP/I-000-06/20-03/2057 19.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KAMAUFOVA 3, ZAGREB 03744272526 36.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3725 19.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 47/2, ZAGREB 03744272526 432.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3560 19.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BOSUTSKA ULICA 5, ZAGREB 03744272526 66.336,56 kn UP/I-000-06/21-03/3962 19.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MILANA MAKANCA 6, ZAGREB 03744272526 102.437,50 kn UP/I-000-06/20-03/1681 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BORONGAJ AERODROM 3, ZAGREB 03744272526 7.763,85 kn UP/I-000-06/20-03/1688 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 56, ZAGREB 03744272526 28.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2774 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KRALJEVEC 13, ZAGREB 03744272526 7.312,50 kn UP/I-000-06/20-03/1969 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 25, ZAGREB 03744272526 18.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/2065 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BARUNA TRENKA 11, ZAGREB 03744272526 16.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2619 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA RADIĆA 11, ZAGREB 03744272526 13.830,00 kn UP/I-000-06/20-03/2034 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 36, ZAGREB 03744272526 192.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1881 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA POPA DUKLJANINA 1, ZAGREB 03744272526 1.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/2100 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANDRIJE HEBRANGA 20, ZAGREB 03744272526 4.967,36 kn UP/I-000-06/21-03/2616 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ŠENOINA ULICA 6, ZAGREB 03744272526 768,50 kn UP/I-000-06/21-03/2594 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANJE KREŽME 7, ZAGREB 03744272526 128.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/1382 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, ZAGREB 03744272526 32.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3130 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 4, ZAGREB 54730193110 42.411,25 kn UP/I-000-06/21-03/90 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ANDRIJE HEBRANGA 25, ZAGREB 03744272526 100.876,25 kn UP/I-000-06/21-03/889 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MRAZOVIĆEVA 1A, ZAGREB 03744272526 120.666,34 kn UP/I-000-06/21-03/3646 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ČREŠNJEVEC 6, ZAGREB 03744272526 18.125,00 kn UP/I-000-06/21-03/2816 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA S. S. KRANJČEVIĆA 23, ZAGREB 03744272526 23.077,50 kn UP/I-000-06/21-03/3167 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
OTONA KUČERE 56, ZAGREB 43118119983 22.500,00 kn UP/I-000-06/21-03/2855 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DRAŠKOVIĆEVA ULICA 48, ZAGREB 03744272526 5.437,50 kn UP/I-000-06/21-03/2696 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG N.ZRINSKOG 6 I ĐORĐIĆEVA ULICA 1, ZAGREB 03744272526 1.477,04 kn UP/I-000-06/21-03/2597 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUNDULIĆEVA ULICA 37/2 I 37/3, ZAGREB 03744272526 32.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2599 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA BRANIMIRA 39/1, ZAGREB 09072710631 160.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1858 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BIJENIČKA CESTA 15, ZAGREB 96666959412 80.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2095 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DRAGUTINA CAREKA 19, PETRINJA 25.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3786 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
NOVOMAROFSKA ULICA 31, ZAGREB 9.375,00 kn UP/I-000-06/21-03/3675 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SLANI POTOK 84, GORNJA STUBICA 12.600,00 kn UP/I-000-06/21-03/3065 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
CVJETNO NASELJE II 25, ZAGREB 8.271,88 kn UP/I-000-06/21-03/2656 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETRA HEKTOROVIĆA 13, SISAK 19.060,00 kn UP/I-000-06/21-03/3631 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DOBRIŠE CESARIĆA 29, SISAK 17.308,13 kn UP/I-000-06/21-03/3769 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GALDOVAČKA ULICA 124, GALDOVO 15.789,38 kn UP/I-000-06/21-03/3691 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
RIMSKA 24A, SISAK 9.375,00 kn UP/I-000-06/21-03/3556 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JELENOVAČKI POTOK 9, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/270 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KONJŠČINSKA ULICA 51, ZAGREB 6.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1220 16.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 49, ZAGREB 43.109,24 kn UP/I-000-06/21-03/3515 20.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JAZBINA 6, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2595 20.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
REMETE 77, ZAGREB 12.400,00 kn UP/I-000-06/20-03/2202 20.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KRSIŠĆE 38, ZAGREB 25.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3329 05.01.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ODVOJAK SEDINIĆI 9, ZAGREB 15.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/2184 05.01.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KRALJEVEČKI OGRANAK 28, ZAGREB 8.385,00 kn UP/I-000-06/21-03/3331 05.01.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
RIM 28, ZAGREB 20.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3357 05.01.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DUŠČAK 1, ZAGREB 13.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3015 05.01.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MAKSIMIRSKA CESTA 39, ZAGREB 21.600,00 kn UP/I-000-06/20-03/1398 13.01.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
IVANOVIĆEVA ULICA 19, ZAGREB 17.598,75 kn UP/I-000-06/21-03/77 13.01.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
FUŠČINJE 7A, ZAGREB 3.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/1883 13.01.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VRHOVČEV VIJENAC 62, ZAGREB 25.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/476 21.01.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
LIPOVAC II.,BR.3A, ZAGREB 13.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3442 27.01.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
FRUŠČINJE7,7A, ZAGREB 3.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/2051 27.01.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ČRETSKI ODVOJAK 2, ZAGREB 8.100,00 kn UP/I-000-06/21-03/2837 27.01.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
OPOROVEČKI VINOGRADI 12E, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2209 27.01.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PUSTODOL 131, DONJA STUBICA 25.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/463 27.01.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SREBRNJAK 64A, ZAGREB 7.718,76 kn UP/I-000-06/21-03/34 10.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ŠTEFANOVEC 43, ZAGREB 17.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1826 23.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GJURKOV PUT 19C, ZAGREB 1.750,00 kn UP/I-000-06/21-03/3485 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
OPOREOVEČKI DOL 79, ZAGREB 25.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3565 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 26, ZAGREB 112.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2475 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
HERCEGOVAČKA ULICA 58, ZAGREB 7.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3191 24.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SVETI MATEJ 222, GORNJA STUBICA 25.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4042 05.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GORICE 70, ZAGREB 18.385,00 kn UP/I-000-06/21-03/3391 05.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GORICE 70A, ZAGREB 8.500,00 kn UP/I-000-06/21-03/3659 05.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BALTAZARA DVORINČIĆA 1, ZAGREB 19.500,00 kn UP/I-000-06/21-03/76 11.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SUPLETI 12, ZAGREB 15.420,00 kn UP/I-000-06/21-03/123 11.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
FRANJE LUČIĆA 15, ZAGREB 25.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/48 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KLOVIĆEVA ULICA 9, ZAGREB 80.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/844 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA RADIĆA 42, ZAGREB 25.565,00 kn UP/I-000-06/20-03/964 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
LUKE POLJASNKE 8, ZAGORSKA SELA 16.250,00 kn UP/I-000-06/21-03/1196 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SVETI KRIŽ 2, TUHELJ 7.340,66 kn UP/I-000-06/21-14/52 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
RADOBOJ 134 D, RADOBOJ 4.627,50 kn UP/I-000-06/21-03/3778 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
HUM BISTRIČKI 146 C, HUM BISTRIČKI 1.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4150 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA RADIĆA 38, ZAGREB 64.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/15 05.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA RADIĆA 46, ZAGREB 25.000,00 kn UP/I-000-06/22-14/368 11.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BUKOVAČKA CESTA 36, ZAGREB 18.625,00 kn UP/I-000-06/21-03/3195 11.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VLADIMIRA NAZORA 13, ZAGREB 54.087,50 kn UP/I-000-06/20-03/1914 11.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ALEKSANDRA ALAGOVIĆA 38, ZAGREB 14.975,00 kn UP/I-000-06/20-03/2124 11.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PLIVSKA ULICA 15, ZAGREB 25.000,00 kn UP/I-000-06/22-14/204 11.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ADOLFA VEBERA 1, ZAGREB 13.600,00 kn UP/I-000-06/20-03/2196 18.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JESENOVEČKA CESTA 39/1, JESENOVEC 25.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3189 18.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA ZAJCA 29, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2108 20.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GOLUBOVEČKA ULICA 2, DONJA STUBICA 22.423,75 kn UP/I-000-06/21-03/4076 20.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA DRAGOJLA KUŠLANA 39, ZAGREB 24.862,50 kn UP/I-000-06/20-03/1745 25.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JOSIPA HAMMA 1, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1095 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ČRETSKI ODVOJAK 2, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1109 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BUKOVAČKA CESTA 137, ZAGREB 72.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/53 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GOSPOČAK 20, ZAGREB 2.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/852 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ČOČKA 28, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/259 25.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MESNIČKA ULICA 37, ZAGREB 52.321,00 kn UP/I-000-06/20-03/1005 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PAKLENIČKA ULICA 4, ZAGREB 6.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/727 27.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DUŠČAK 1, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1017 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ZADRAVEČA ULICA 5, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2161 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ČUČERSKA CESTA 233, ZAGREB 11.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1422 29.01.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GRAČANSKA CESTA 73, ZAGREB 7.250,00 kn UP/I-000-06/20-03/1072 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BALTAZARA DVORNIČIĆA 21, ZAGREB 32.650,00 kn UP/I-000-06/20-03/749 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
RIM 28, ZAGREB 5.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1612 03.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 204, ZAGREB 44.137,96 kn UP/I-000-06/20-03/1428 08.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MLINARSKA CESTA 37, ZAGREB 15.639,25 kn UP/I-000-06/20-03/1404 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DONJA PODGORA 109, DONJA STUBICA 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1406 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
RUŽIČNJAK 18, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1272 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARKUŠEVČKA DUBRAVA 60, ZAGREB 5.850,00 kn UP/I-000-06/20-03/867 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
AVENIJA DUBRAVA 22, ZAGREB 22.765,00 kn UP/I-000-06/20-03/1025 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MIKULASOV BREG 6, ZAGREB 7.440,00 kn UP/I-000-06/20-03/2189 12.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ČRET 34, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/896 17.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ŠTEFANOVEČKA CESTA 95, ZAGREB 10.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1735 24.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SREBRNJAK 125, ZAGREB 7.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1609 24.02.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GORICE 114, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1392 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KRALJEVEC 25, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1420 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GORICE 70A, ZAGREB 4.375,00 kn UP/I-000-06/20-03/1572 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
REBROVAC 26, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/885 05.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JANKOMIRSKA ULICA 2A, ZAGREB 4.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1412 09.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BIJENIČKA CESTA 9, ZAGREB 34.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1514 09.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DILJSKA ULICA 28, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2111 09.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KUČILOVEČKA CESTA 47, KAŠINA 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/924 11.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
OREHOVEČKI BRIJEG 95, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1669 11.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VINOGRADSKA CESTA 71, ZAGREB 7.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1269 11.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JAZBINA 6, ZAGREB 36.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1403 16.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
HERCEGOVAČKA ULICA 41, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1219 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
NAD LIPOM 3/1, ZAGREB 96.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1652 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
OKRUGLJAČKA ULICA 6, ZAGREB 4.812,50 kn UP/I-000-06/20-03/1203 18.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ŠESTINSKI VIJENAC 66, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/675 23.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BAKARSKA ULICA 18, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2107 25.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
STRELJAČKA ULICA 3, ZAGREB 44.891,72 kn UP/I-000-06/20-03/1961 31.03.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA VIŠESLAVA 11, ZAGREB 120.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1263 06.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA DRAGOJLA KUŠLANA 39, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1745 06.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA LOVRENČIĆA 5, SVETI KRIŽ ZAČRETJE 9.029,91 kn UP/I-000-06/20-03/2104 06.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VIDOVEC 145, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1098 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BOŽIDAREVIĆEVA ULICA 6, ZAGREB 48.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1477 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA ANTUNOVIĆA 16, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1268 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MATIJE JANDRIĆA 44, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1302 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BERISLAVIĆEVA ULICA 9, ZAGREB 48.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1509 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ŠTEFANOVEC 80A, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1243 20.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SVIBOVAC 14, ZAGREB 12.462,50 kn UP/I-000-06/20-03/2048 22.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DONJI PUSTODOL 28, ZAGREB 20.818,13 kn UP/I-000-06/20-03/1413 27.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VOĆARSKA CESTA 80/1, ZAGREB 8.256,88 kn UP/I-000-06/20-03/1558 27.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DEMETROVA 13, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/750 29.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
IVANA GORANA KOVAČIĆA 14A, ZAGREB 12.718,75 kn UP/I-000-06/20-03/1733 29.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ŠTAMPAROVA 22, ZAGREB 12.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/67 29.04.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PLITVIČKA ULICA 16, ZAGREB 27.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1633 03.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 159, ZAGREB 30.415,00 kn UP/I-000-06/20-03/2114 12.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
POLJANE 30, ZAGREB 5.100,00 kn UP/I-000-06/20-03/1418 14.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JURJEVSKA ULICA 12, ZAGREB 64.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2140 21.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ZELENJAK 69, ZAGREB 8.550,00 kn UP/I-000-06/20-03/1425 27.05.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MAKSIMIRSKA CESTA 95, ZAGREB 39.734,99 kn UP/I-000-06/20-03/1599 01.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BUKOVAČKA CESTA 51, ZAGREB 11.050,00 kn UP/I-000-06/21-03/55 10.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BOGOSLAVA ŠULEKA 1, ZAGREB 5.775,00 kn UP/I-000-06/20-03/1916 15.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
RIMSKA ULICA 5, SISAK 80.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2694 30.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JUKIĆEVA ULICA 32, ZAGREB 12.327,63 kn UP/I-000-06/20-03/1402 30.06.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JASLICE ULICA 3, ZAGREB 11.146,25 kn UP/I-000-06/20-03/2193 08.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ŠESTINSKI VIJENAC 66, ZAGREB 1.875,00 kn UP/I-000-06/21-03/2553 12.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA REPUBLIKE AUSTRIJE 17/1, ZAGREB 105.387,50 kn UP/I-000-06/20-03/1751 23.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GLAVNCA CESTA 60, ĐURĐEKOVEC 21.060,00 kn UP/I-000-06/20-03/1871 23.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARKUŠEVAČKA CESTA 130, ZAGREB 3.075,94 kn UP/I-000-06/20-03/775 29.07.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ZAGREBAČKA 11, PETRINJA 5.779,84 kn UP/I-000-06/21-03/413 04.08.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
HRASTOVAC 5, ZAGREB 22.762,50 kn UP/I-000-06/20-03/18011 11.08.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PODVRŠJE 37, ZAGREB 8.200,00 kn UP/I-000-06/20-03/1419 01.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
STUBALJ 42, MAJUR 3.786,00 kn UP/I-000-06/21-03/3255 01.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MATIJE ANTOLCA 96, PETRINJA 9.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/1015 01.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
CEPELIŠ 123, PETRINJA 25.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3143 07.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANTE STARČEVIĆA 98, SISAK 18.500,00 kn UP/I-000-06/21-03/2014 22.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
FURDINI 1A, ZAGREB 12.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1304 28.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MIHOVCI ODVOJAK 10, ZAGREB 10.114,62 kn UP/I-000-06/20-03/1819 28.09.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VELIKI DOL 44, ZAGREB 5.792,00 kn UP/I-000-06/20-03/492 04.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MIJE DOBRANIĆA 9, SISAK 8.656,00 kn UP/I-000-06/21-03/2073 18.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PETRA ZRINSKOG 18, ZAGREB 13.800,00 kn UP/I-000-06/21-03/3330 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
POLJANE 70, ĐURĐEKOVEC 3.382,97 kn UP/I-000-06/20-03/2177 26.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JOSIPA ŠOKČEVIĆA 11, PETRINJA 32.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2571 29.10.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
IVANA TRNSKOG 4, PETRINJA 7.687,50 kn UP/I-000-06/21-03/3504 05.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
REBROVAC 26, ZAGREB 6.925,00 kn UP/I-000-06/21-03/3168 09.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MILANA MAKANCA 7, PETRINJA 11.920,00 kn UP/I-000-06/21-03/2562 09.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ZAGREBAČKA 21A, ŽAŽINA 875,00 kn UP/I-000-06/21-03/1000 11.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VINKA NIKOLIĆA 2, PETRINJA 7.575,00 kn UP/I-000-06/21-03/878 16.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MATIJE RELJKOVIĆA 104, PETRINJA 26.500,00 kn UP/I-000-06/21-03/270 16.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GORICE 114, ZAGREB 7.800,00 kn UP/I-000-06/21-03/3440 19.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KARLOVAČKA ULICA 13, ŽAŽINA 7.150,00 kn UP/I-000-06/21-03/1834 19.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
RIBNJAK 44, ZAGREB 11.711,50 kn UP/I-000-06/21-03/2569 19.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GRABOVAC BANSKI 9, PETRINJA 22.750,00 kn UP/I-000-06/21-03/3777 24.11.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
FOND ZA OBNOVU 20506058112 29.946,17 kn 31.01.2021 RASHODI ZA ZAPOSLENE - SIJEČANJ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 94.139,95 kn 28.02.2021 RASHODI ZA ZAPOSLENE - VELJAČA 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 285.730,75 kn 31.03.2021 RASHODI ZA ZAPOSLENE - OŽUJAK 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 443.878,51 kn 30.04.2021 RASHODI ZA ZAPOSLENE - TRAVANJ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 665.555,92 kn 31.05.2021 RASHODI ZA ZAPOSLENE - SVIBANJ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 811.634,22 kn 30.06.2021 RASHODI ZA ZAPOSLENE - LIPANJ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 837.611,59 kn 31.07.2021 RASHODI ZA ZAPOSLENE - SRPANJ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 904.490,18 kn 31.08.2021 RASHODI ZA ZAPOSLENE - KOLOVOZ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 970.246,48 kn 30.09.2021 RASHODI ZA ZAPOSLENE - RUJAN 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 978.929,17 kn 31.10.2021 RASHODI ZA ZAPOSLENE - LISTOPAD 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 42,00 kn 31.05.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (SLUŽBENA PUTOVANJA) - SVIBANJ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 3.418,00 kn 30.06.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (SLUŽBENA PUTOVANJA) - LIPANJ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 1.820,00 kn 31.07.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (SLUŽBENA PUTOVANJA) - SRPANJ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 3.008,00 kn 30.09.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (SLUŽBENA PUTOVANJA) - RUJAN 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 5.055,09 kn 31.10.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (SLUŽBENA PUTOVANJA) - LISTOPAD 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 305,29 kn 31.01.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) - SIJEČANJ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 1.921,92 kn 28.02.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) - VELJAČA 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 5.347,41 kn 31.03.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) - OŽUJAK 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 7.825,68 kn 30.04.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) - TRAVANJ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 12.843,99 kn 31.05.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) - SVIBANJ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 13.540,93 kn 30.06.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) - LIPANJ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 16.590,79 kn 31.07.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) - SRPANJ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 13.754,04 kn 31.08.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) - KOLOVOZ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 18.192,78 kn 30.09.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) - RUJAN 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 17.700,84 kn 31.10.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) - LISTOPAD 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 2.800,00 kn 30.09.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA RAD NA TERENU) - RUJAN 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 6.000,00 kn 31.10.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA RAD NA TERENU) - LISTOPAD 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 236,00 kn 31.05.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE) - SVIBANJ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 3.676,62 kn 31.07.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE) - SRPANJ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 1.520,00 kn 30.09.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE) - RUJAN 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 996,00 kn 31.10.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE) - LISTOPAD 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 15.634,08 kn 31.03.2021 UGOVORI O DJELU - OŽUJAK 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 15.634,08 kn 30.04.2021 UGOVORI O DJELU - TRAVANJ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 6.699,21 kn 31.05.2021 UGOVORI O DJELU - SVIBANJ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 7.738,88 kn 30.06.2021 UGOVORI O DJELU - LIPANJ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 12.507,27 kn 31.07.2021 UGOVORI O DJELU - SRPANJ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 12.507,27 kn 31.08.2021 UGOVORI O DJELU - KOLOVOZ 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 12.507,27 kn 30.09.2021 UGOVORI O DJELU - RUJAN 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 12.507,27 kn 31.10.2021 UGOVORI O DJELU - LISTOPAD 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 999.328,29 kn 30.11.2021 RASHODI ZA ZAPOSLENE - STUDENI 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 19.521,25 kn 30.11.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) -STUDENI 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 173,00 kn 30.11.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (SLUŽBENA PUTOVANJA) - STUDENI 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 57.183,16 kn 30.11.2021 UGOVORI O DJELU - STUDENI 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 989.862,79 kn 31.12.2021 RASHODI ZA ZAPOSLENE - PROSINAC 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 73.500,00 kn 31.12.2021 BOŽIĆNICA
FOND ZA OBNOVU 20506058112 19.800,00 kn 31.12.2021 DAR ZA DJECU PRIGODOM DANA SV. NIKOLE
FOND ZA OBNOVU 20506058112 20.871,69 kn 31.12.2021 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) - PROSINAC 2021.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 13.407,40 kn 31.01.2022 UGOVORI O DJELU - PROSINAC 2021.
TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 1, ZAGREB 03744272526 208.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1140 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA MISLAVA 9, ZAGREB 03744272526 168.443,38 kn UP/I-000-06/20-03/651 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRNJANSKA CESTA 54A, ZAGREB 03744272526 97.220,63 kn UP/I-000-06/20-03/1016 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VOĆARSKA CESTA 60, ZAGREB 03744272526 61.100,00 kn UP/I-000-06/21-03/82 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JURJEVSKA ULICA 8, ZAGREB 03744272526 128.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3344 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ĐORĐIĆEVA ULICA 9, ZAGREB 03744272526 10.442,70 kn UP/I-000-06/21-03/2561 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRERADOVIĆEVA ULICA 4, ZAGREB 03744272526 49.293,00 kn UP/I-000-06/21-03/3090 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
STROSSMAYEROV TRG 5, ZAGREB 03744272526 128.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3524 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GAJEVA ULICA 24, ZAGREB 03744272526 16.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2583 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ŠENOINA ULICA 16, ZAGREB 03744272526 224.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2535 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUNDULIĆEVA ULICA 45A, ZAGREB 03744272526 87.020,74 kn UP/I-000-06/21-03/3136 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
STJEPANA BABONIĆA 30, ZAGREB 03744272526 1.371,00 kn UP/I-000-06/20-03/1859 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA HATZA 18, ZAGREB 03744272526 18.437,50 kn UP/I-000-06/21-03/2596 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA MISLAVA 12, ZAGREB 03744272526 8.077,69 kn UP/I-000-06/21-03/2898 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 60/1, ZAGREB 03744272526 62.562,50 kn UP/I-000-06/21-03/3300 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BALTAZARA BOGIŠIĆA 18, ZAGREB 03744272526 23.602,31 kn UP/I-000-06/21-03/3183 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA DRAGUTINA RAKOVCA 8, ZAGREB 03744272526 48.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1810 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA KUKULJEVIĆA 6, ZAGREB 03744272526 81.436,25 kn UP/I-000-06/20-03/2018 02.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA HENRIKA DEGENA 5, ZAGREB 71507120769 56.349,38 kn UP/I-000-06/21-03/3358 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SVETI DUH 65, ZAGREB 43118119983 23.862,50 kn UP/I-000-06/21-03/543 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA HUBERTA PETTANA 14, ZAGREB 03744272526 4.312,50 kn UP/I-000-06/20-03/1873 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BAKAČEVA ULICA 9, ZAGREB 03744272526 2.025,00 kn UP/I-000-06/21-03/2776 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUNDULIĆEVA ULICA 47, ZAGREB 03744272526 28.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2628 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KAMAUFOVA ULICA 10, ZAGREB 03744272526 99.567,51 kn UP/I-000-06/20-03/1684 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA LADISLAVA ŠABANA 8, ZAGREB 03744272526 2.510,03 kn UP/I-000-06/20-03/1870 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA LADISLAVA ŠABANA 18, ZAGREB 03744272526 450,03 kn UP/I-000-06/20-03/1872 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETRINJSKA ULICA 6 I ULICA MILANA AMRUŠA 3, ZAGREB 03744272526 40.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2622 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANDRIJE HEBRANGA 17/19, ZAGREB 03744272526 29.450,00 kn UP/I-000-06/21-03/2621 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GAJEVA ULICA 35, ZAGREB 03744272526 40.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2620 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG ANTE STARČEVĆA 4, ZAGREB 03744272526 27.156,95 kn UP/I-000-06/21-03/2587 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TKALČIĆEVA ULICA 30, ZAGREB 03744272526 21.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1936 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAŠKALA BUCONJIĆA 31, ZAGREB 03744272526 5.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2055 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ŠENOINA ULICA 7, ZAGREB 03744272526 30.569,24 kn UP/I-000-06/21-03/2649 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG PETRA PETRETIĆA 3, ZAGREB 03744272526 176.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3410 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA ULICA 23, ZAGREB 03744272526 28.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2645 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 13, ZAGREB 03744272526 24.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2788 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BISKUPA KVIRINA 12, SISAK 03744272526 32.498,22 kn UP/I-000-06/21-03/3952 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BOŠKOVIĆEVA ULICA 21, ZAGREB 42547882422 96.429,01 kn UP/I-000-06/21-03/3514 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA LAVOSLAVA ŠVARCA 4, ZAGREB 03744272526 128.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4036 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANDRIJE HEBRANGA 13, ZAGREB 03744272526 10.637,50 kn UP/I-000-06/20-03/1779 10.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JURJA BINAKINIJA 12A, ZAGREB 03744272526 8.625,00 kn UP/I-000-06/21-03/3238 16.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KAČIĆEVA ULICA 7A, ZAGREB 03744272526 28.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2780 16.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SREBRNJAK 34, ZAGREB 03744272526 16.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3044 16.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MRAZOVIĆEVA ULICA 6, ZAGREB 03744272526 25.593,75 kn UP/I-000-06/21-03/2647 16.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MILANA MAKANCA 12, ZAGREB 03744272526 24.267,26 kn UP/I-000-06/20-03/1626 16.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 25, ZAGREB 03744272526 17.283,29 kn UP/I-000-06/21-03/2797 16.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA HATZA 19, ZAGREB 03744272526 10.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1300 16.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA LADISLAVA ŠABANA 26, ZAGREB 03744272526 450,03 kn UP/I-000-06/20-03/1875 16.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KAČIĆEVA ULICA 13A, ZAGREB 03744272526 12.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2777 16.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 54, ZAGREB 03744272526 6.562,50 kn UP/I-000-06/20-03/1436 16.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 35, ZAGREB 03744272526 11.304,63 kn UP/I-000-06/20-03/748 16.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VINOGRADSKA CESTA 76, ZAGREB 03744272526 88.492,50 kn UP/I-000-06/20-03/1703 20.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANTE KOVAČIĆA 2, ZAGREB 03744272526 95.931,88 kn UP/I-000-06/20-03/1905 20.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
FRANKOPANSKA ULICA 7/1, ZAGREB 03744272526 112.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3303 20.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DALMATINSKA ULICA 16, ZAGREB 34902658865 40.750,00 kn UP/I-000-06/21-03/3382 20.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JOSIPA KOZARCA 29, ZAGREB 91094950285 112.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3753 20.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA EUGENA KUMIČIĆA 1, ZAGREB 03744272526 60.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2584 20.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDULIĆEVA ULICA 27, ZAGREB 03744272526 51.900,00 kn UP/I-000-06/21-03/3605 20.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 11, ZAGREB 03744272526 94.343,75 kn UP/I-000-06/21-03/3345 20.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KAČIĆEVA ULICA 22, ZAGREB 15748798560 56.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3185 20.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA STJEPANA ŠIROLE 7, ZAGREB 03744272526 937,50 kn UP/I-000-06/20-03/2042 20.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
FIJANOVA ULICA 2, ZAGREB 03744272526 3.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/2088 20.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BRUNE BJELINSKOG 7, ZAGREB 03744272526 542,53 kn UP/I-000-06/20-03/1909 20.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BRUNE BJELINSKOG 17, ZAGREB 03744272526 12.036,84 kn UP/I-000-06/20-03/1918 20.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BRUNE BJELISNKOG 9, ZAGREB 03744272526 4.497,28 kn UP/I-000-06/20-03/1917 20.12.2021 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
FOND ZA OBNOVU 20506058112 1.019.633,73 kn 31.01.2022 RASHODI ZA ZAPOSLENE - SIJEČANJ 2022.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 15.209,03 kn 31.01.2022 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) - SIJEČANJ 2022.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 10.943,85 kn 28.02.2022 UGOVORI O DJELU - SIJEČANJ 2022.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 953.781,20 kn 28.02.2022 RASHODI ZA ZAPOSLENE - VELJAČA 2022
FOND ZA OBNOVU 20506058112 16.126,15 kn 28.02.2022 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) - VELJAČA 2022.
JURIŠIĆEVA ULICA 1, ZAGREB 03744272526 109.615,00 kn UP/I-000-06/20-03/1636 02.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ĐURE CRNATKA 14, ZAGREB 34668497005 143.762,50 kn UP/I-000-06/21-03/1943 02.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JANKA GRAHORA 4/1, ZAGREB 03744272526 5.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3215 02.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 71, ZAGREB 03744242526 32.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2685 08.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA GRGE TUŠKANA 27, ZAGREB 03744272526 176.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2086 10.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETRINJSKA ULICA 14, ZAGREB 54730193110 224.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1094 10.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 100, ZAGREB 03744272526 208.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1091 10.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA MISLAVA 18, ZAGREB 03744272526 125.549,37 kn UP/I-000-06/21-03/883 10.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA ULICA 82, ZAGREB 03744272526 59.947,50 kn UP/I-000-06/20-03/1953 10.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KRALJA ZVONIMIRA 6, ZAGREB 03744272526 6.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2090 10.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ĐORĐIĆEVA ULICA 8A, ZAGREB 34902658865 6.165,63 kn UP/I-000-06/20-03/1994 10.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VINOGRADSKA CESTA 64, ZAGREB 03744272526 34.768,75 kn UP/I-000-06/20-03/1963 10.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANDRIJE HEBRANGA 11, ZAGREB 03744272526 11.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1898 10.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA HATZA 10, ZAGREB 03744272526 99.287,50 kn UP/I-000-06/20-03/1976 10.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
NOVA VES 64, ZAGREB 03744272526 33.480,00 kn UP/I-000-06/20-03/1004 10.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA NIKOLE TOMAŠIĆA 7, ZAGREB 03744272526 233.187,50 kn UP/I-000-06/21-03/2494 10.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARTIĆEVA ULICA 8, ZAGREB 03744272526 87.951,55 kn UP/I-000-06/21-03/3338 10.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA NIKOLE TESLE 1, ZAGREB 03334333643 48.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2878 10.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA OGNJESLAVA UTJEŠENOVIĆA 8, ZAGREB 03744272526 104.856,25 kn UP/I-000-06/20-03/1628 10.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA VIŠESLAVA 2, ZAGREB 03744272526 208.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/57 10.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KURELČEVA ULICA 1, ZAGREB 03744272526 10.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1646 11.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MARKA STANČIĆA 1, ZAGREB 03744272526 42.717,50 kn UP/I-000-06/20-03/1145 11.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG IVANA, ATNUNA I VLADIMIRA MAŽURANIĆA 4, ZAGREB 03744272526 67.601,12 kn UP/I-000-06/20-03/1987 11.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG MARKA MARULIĆA 11, ZAGREB 03744272526 79.727,09 kn UP/I-000-06/20-03/1827 11.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DRAŠKOVIĆEVA ULICA 36/1, ZAGREB 03744272526 79.875,00 kn UP/I-000-06/21-03/81 11.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MIHANOVIĆEVA ULICA 30, ZAGREB 03744272526 61.146,75 kn UP/I-000-06/21-03/2190 11.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 10, ZAGREB 03744272526 25.420,63 kn UP/I-000-06/21-03/3523 11.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1, ZAGREB 03744272526 66.797,50 kn UP/I-000-06/21-03/3009 11.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV.13, ZAGREB 03744272526 144.796,66 kn UP/I-000-06/21-03/1359 11.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
RIBNJAK 5, ZAGREB 03744272526 20.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3056 11.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETRINJSKA ULICA 52, ZAGREB 03744272526 44.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2600 11.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JOSIPA MAROHNIĆA 6, ZAGREB 03744272526 50.356,25 kn UP/I-000-06/20-03/1498 16.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETRINJSKA ULICA 47, ZAGREB 03744272526 143.157,25 kn UP/I-000-06/20-03/1806 16.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
FRANKOPANSKA ULICA 3, ZAGREB 03744272526 48.550,00 kn UP/I-000-06/20-03/2008 16.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BERISLAVIĆEVA ULICA 16, ZAGREB 03744272526 34.367,50 kn UP/I-000-06/20-03/2030 16.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ĐORĐIĆEVA ULICA 13, ZAGREB 03744272526 18.690,50 kn UP/I-000-06/21-03/2617 16.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDVEŠČAK 49, ZAGREB 03744272526 151.276,25 kn UP/I-000-06/20-03/2067 23.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG KRALJA TOMISLAVA 19, ZAGREB 03744272526 22.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1787 23.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VODNIKOVA ULICA 2, ZAGREB 03744272526 144.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1890 23.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DUGI DOL 15, ZAGREB 03744272526 96.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1840 23.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 67, ZAGREB 03744272526 50.375,00 kn UP/I-000-06/20-03/2166 23.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JURIŠIČEVA ULICA 21, ZAGREB 03744272526 94.175,00 kn UP/I-000-06/20-03/1942 23.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DALMATINSKA ULICA 12, ZAGREB 03744272526 528.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1877 23.02.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
FOND ZA OBNOVU 20506058112 1.041.595,79 kn 31.03.2022 RASHODI ZA ZAPOSLENE - OŽUJAK 2022
FOND ZA OBNOVU 20506058112 20.189,42 kn 31.03.2022 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) - OŽUJAK 2022.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 1.186.819,13 kn 30.04.2022 RASHODI ZA ZAPOSLENE - TRAVANJ 2022
FOND ZA OBNOVU 20506058112 19.379,40 kn 30.04.2022 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) - TRAVANJ 2022.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 1.288.036,53 kn 31.05.2022 RASHODI ZA ZAPOSLENE - SVIBANJ 2022
FOND ZA OBNOVU 20506058112 17.722,93 kn 31.05.2022 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) - SVIBANJ 2022.
ULICA BARUNA TRENKA 10, ZAGREB 03744272526 10.120,13 kn UP/I-000-06/21-03/2623 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VJEKOSLAVA KLAIĆA 8, ZAGREB 03744272526 26.875,00 kn UP/I-000-06/21-03/3671 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILIRSKI TRG 5, ZAGREB 03744272526 20.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2634 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETRINJSKA ULICA 69, ZAGREB 03744272526 125.022,50 kn UP/I-000-06/21-03/139 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
HAULIKOVA ULICA 2, ZAGREB 03744272526 379.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1968 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDULIĆEVA ULICA 18, ZAGREB 34902658865 96.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1869 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANA ALFIREVIĆA 57, ZAGREB 03744272526 25.001,50 kn UP/I-000-06/20-03/1846 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRERADOVIĆEVA ULICA 34, ZAGREB 03744272526 119.493,75 kn UP/I-000-06/20-03/1144 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MAKSIMIRSKA CESTA 26, ZAGREB 45026196523 176.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1580 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUNDULIĆEVA ULICA 51, ZAGREB 03744272526 10.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3202 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUNDULIĆEVA ULICA 49, ZAGREB 03744272526 40.290,00 kn UP/I-000-06/21-03/996 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA DRAGUTINA DOMJANIĆA 25, ZAGREB 03744272526 28.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2917 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 22, ZAGREB 03744272526 70.150,61 kn UP/I-000-06/21-03/3438 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SV. ĆIRILA I METODA 3, ZAGREB 03744272526 79.315,83 kn UP/I-000-06/21-03/2139 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MRAZOVIĆEVA ULICA 4, ZAGREB 03744272526 144.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/73 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MESNIČKA ULICA 1, ZAGREB 03744272526 145.771,25 kn UP/I-000-06/21-03/3230 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRERADOVIĆEVA ULICA 42/1, ZAGREB 03744272526 203.200,00 kn UP/I-000-06/21-03/3091 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FERDE LIVADIĆA 30, ZAGREB 03744272526 128.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2915 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GOLJAK 8, ZAGREB 03744272526 3.360,00 kn UP/I-000-06/21-03/2175 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA 119, ZAGREB 03744272526 71.950,00 kn UP/I-000-06/21-03/3594 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRATINSKA ULICA 31, ZAGREB 34902658865 160.982,13 kn UP/I-000-06/21-03/39 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ĐURE CRNATKA 8, ZAGREB 03744272526 176.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/935 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JURIŠIĆEVA ULICA 21/1, ZAGREB 03744272526 167.786,12 kn UP/I-000-06/20-03/1943 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 72B, ZAGREB 03744272526 224.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1297 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG 20, ZAGREB 03744272526 25.625,00 kn UP/I-000-06/20-03/2035 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA CANKARA 4, ZAGREB 03744272526 128.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1088 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRNJANSKA CESTA 38, ZAGREB 03744272526 10.625,00 kn UP/I-000-06/20-03/1882 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BOŠKOVIĆEVA ULICA 7, ZAGREB 63126032936 6.410,00 kn UP/I-000-06/21-03/2044 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SAVSKA CESTA 7, ZAGREB 03744272526 36.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2365 11.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KRAJIŠKA ULICA 5, ZAGREB 03744272526 128.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/88 14.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FAUSTA VRANČIĆA 6, ZAGREB 03744272526 54.219,86 kn UP/I-000-6/20-3/1758 14.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VLADIMIRA NAZORA 5, ZAGREB 03744272526 25.229,73 kn UP/I-000-06/20-03/1995 14.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARTIĆEVA ULICA 14 F, ZAGREB 03744272526 23.045,62 kn UP/I-000-06/21-03/3573 14.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
STRELJAČKA 7, ZAGREB 03744272526 112.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4060 14.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MATIJE MESIĆA 32, ZAGREB 03744272526 11.181,25 kn UP/I-000-06/20-03/2075 16.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG KRALJA TOMISLAVA 4, ZAGREB 03744272526 70.350,00 kn UP/I-000-06/20-03/1908 16.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MAKSIMIRSKA CESTA 55, ZAGREB 43118119983 26.800,00 kn UP/I-000-06/20-03/1513 16.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG IVANA, ANTUNA I VLADIMIRA MAŽURANIĆA 5, ZAGREB 03744272526 272.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/663 16.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MARTIJE JANDRIĆA 14, ZAGREB 03744272526 24.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2901 16.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA BRANIMIRA 39, ZAGREB 15748798560 180.558,87 kn UP/I-000-06/21-03/37 16.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDULIĆEVA ULICA 26, ZAGREB 03744272526 21.411,18 kn UP/I-000-06/21-3/2559 16.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG KRALJA TOMISLAVA 8, ZAGREB 03744272526 44.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2602 24.03.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
SELSKA CESTA 7,7A,7B I 7C, ZAGREB 42547882422 800.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/191 05.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDVEŠĆAK 17, ZAGREB 03744272526 96.493,75 kn UP/I-000-06/20-03/1885 05.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 15, MEDULIĆEVA 31, ZAGREB 03744272526 75.137,88 kn UP/I-000-06/20-03/1977 05.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG KRALJA PETRA SVAČOĆA 1, ZAGREB 03744272526 19.084,38 kn UP/I-000-06/20-03/1957 05.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KAČIĆEVA ULICA 9, ZAGREB 03744272526 37.114,03 kn UP/I-000-06/20-03/1912 05.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GAJEVA ULICA 51, ZAGREB 34902658865 97.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/2132 05.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA CANKARA 2A, ZAGREB 03744272526 8.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/1584 05.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRIMORSKA ULICA 27, ZAGREB 03744272526 50.448,00 kn UP/I-000-06/21-03/3200 05.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BOSANSKA ULICA 8, ZAGREB 03744272526 31.476,88 kn UP/I-000-06/20-03/1938 11.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA MISLAVA 7, ZAGREB 03744272526 26.547,50 kn UP/I-000-06/20-03/1530 11.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PROLAZ JURJA RATKAJA 5, ZAGREB 03744272526 56.567,30 kn UP/I-000-06/20-03/2041 11.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 65/1, ZAGREB 03744272526 29.157,75 kn UP/I-000-06/20-03/1981 11.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MESNIČKA ULICA 5, ZAGREB 03744272526 82.375,63 kn UP/I-000-06/20-03/2040 11.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MASARYKOVA ULICA 11, ZAGREB 03744272526 52.984,23 kn UP/I-000-06/20-03/1924 11.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JABLANSKA 28, ZAGREB 24612272845 21.953,19 kn UP/I-000-06/21-03/3206 11.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DALMATINSKA 10, ZAGREB 03744272526 64.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3384 11.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 66, ZAGREB 03744272526 128.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4227 11.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUNDULIĆEVA ULICA 33, ZAGREB 03744272526 28.156,25 kn UP/I-000-06/21-03/4181 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JOSIPA EUGENA TOMIĆA 7, ZAGREB 03744272526 128.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4000 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA ULICA 7, ZAGREB 03744272526 102.617,50 kn UP/I-000-06/21-03/2171 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 38, ZAGREB 03744272526 37.442,37 kn UP/I-000-06/21-03/2982 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GAJEVA ULICA 37, ZAGREB 03744272526 7.725,00 kn UP/I-000-06/21-03/94 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 92, ZAGREB 34902658865 168.181,25 kn UP/I-000-06/22-03/30 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRERADOVIĆEVA ULICA 37, ZAGREB 03334333643 223.045,31 kn UP/I-000-06/21-03/1438 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JOSIPA TORBARA 4, ZAGREB 03744272526 64.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3684 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 6, ZAGREB 03744272526 50.990,00 kn UP/I-000-06/22-14/33 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 92, ZAGREB 03744272526 64.250,00 kn UP/I-000-06/21-03/3342 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PROLAZ JURJA RATKAJA 3, ZAGREB 03744272526 91.661,75 kn UP/I-000-06/21-03/1911 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRERADOVIĆEVA ULICA 44 I TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 17, ZAGREB 03744272526 61.057,50 kn UP/I-000-06/21-14/7 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA PERKOVCA 2, ZAGREB 03744272526 91.090,35 kn UP/I-000-06/21-03/3674 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
HERCEGOVAČKA ULICA 78, ZAGREB 03744272526 43.640,23 kn UP/I-000-06/21-03/3678 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DVORSKA ULICA 3, JAKOVLJE 30117405677 37.000,03 kn UP/I-000-06/22-03/23 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PETRA PRERADOVIĆA 28, ZAGREB 03744272526 128.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2075 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUNDULIĆEVA ULICA 40, ZAGREB 03744272526 64.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2613 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 69, ZAGREB 03744272526 160.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2927 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BRITANSKI TRG 4, ZAGREB 03744272526 98.150,00 kn UP/I-000-06/21-03/2177 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 19, ZAGREB 03744272526 240.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1462 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DRAŠKOVIĆEVA ULICA 82, ZAGREB 03744272526 287.134,52 kn UP/I-000-06/20-03/2068 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 36, ZAGREB 03744272526 176.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1851 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BIJENIČKA CESTA 6, ZAGREB 03744272526 14.359,25 kn UP/I-000-06/20-03/2082 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
LOBMAYEROVE STUBE 2, ZAGREB 03744272526 36.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/2077 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BALTAZARA BOGIŠIĆA 10, ZAGREB 03744272526 82.083,57 kn UP/I-000-06/20-03/1900 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDULIĆEVA ULICA 30, ZAGREB 03744272526 8.341,25 kn UP/I-000-06/20-03/2021 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ROCKEFELLEROVA ULICA 32, ZAGREB 03744272526 48.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2087 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA RADIĆA 26, ZAGREB 03744272526 36.849,18 kn UP/I-000-06/20-03/1972 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ROCKEFELLEROVA ULICA 41, ZAGREB 03744272526 48.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2080 22.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MASARYKOVA ULICA 9, ZAGREB 03744272526 128.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3858 26.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA GRGE TUŠKANA 7, ZAGREB 45026196523 182.419,76 kn UP/I-000-06/21-03/4242 26.04.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ĐORĐIĆEVA ULICA 3, ZAGREB 03744272526 5.562,50 kn UP/I-000-06/21-03/2435 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETRINJSKA 26A, ZAGREB 03744272526 109.512,55 kn UP/I-000-06/21-03/2172 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KORANSKA ULICA 1A, 1B, 1C, ZAGREB 03744272526 108.344,65 kn UP/I-000-06/20-03/1155 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA HATZA 27, ZAGREB 03744272526 105.812,50 kn UP/I-000-06/20-03/1930 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VODOVODNA ULICA 3, ZAGREB 03744272526 176.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1570 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA 70D, ZAGREB 03744272526 143.612,49 kn UP/I-000-06/20-03/1807 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANTUNA BAUERA 22, ZAGREB 03744272526 89.738,01 kn UP/I-000-06/20-03/1569 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MESNIČKA ULICA 8, ZAGREB 03744272526 128.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2002 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PETRINJSKA ULICA 13 I ĐORĐIĆEVA ULICA 3B, ZAGREB 03744272526 101.532,82 kn UP/I-000-06/20-03/1997 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA AUGUSTA HARAMBAŠIĆA 10, ZAGREB 03744272526 224.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2016 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA JOSIPA EUGENA TOMIĆA 4, ZAGREB 03744272526 308.918,75 kn UP/I-000-06/21-03/3099 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KAMAUFOVA ULICA 9, ZAGREB 03744272526 14.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/2099 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KRALJICE JELENE 1, ZAGREB 03744272526 272.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3653 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA ULICA 52, ZAGREB 03744272526 162.142,50 kn UP/I-000-06/21-03/888 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
FRANKOPANSKA ULICA 6, ZAGREB 03744272526 192.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4103 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 208, ZAGREB 03744272526 240.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4134 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KRALJEVEC 15, ZAGREB 03744272526 223.307,64 kn UP/I-000-06/21-03/887 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GAJEVA ULICA 55, ZAGREB 14693636254 28.000,00 kn UP/I-000-06/22-03/32 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 8, ZAGREB 03744272526 70.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/1935 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MASARYKOVA ULICA 5, ZAGREB 03744272526 61.100,00 kn UP/I-000-06/20-03/1941 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUNDULIĆEVA ULICA 58, ZAGREB 03744272526 60.812,50 kn UP/I-000-06/20-03/1993 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG MARKA MARULIĆA 10, ZAGREB 03744272526 78.375,00 kn UP/I-000-06/21-14/9 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MESNIČKA ULICA 11, ZAGREB 03744272526 56.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1913 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 425, ZAGREB 44940679869 94.681,66 kn UP/I-000-06/21-03/2847 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA IVANA FILIPOVIĆA 8A, ZAGREB 03744272526 9.500,00 kn UP/I-000-06/21-03/2999 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANTUNA BAUERA 17, ZAGREB 03744272526 176.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3682 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA RADIĆA 56, ZAGREB 03744272526 6.562,50 kn UP/I-000-06/20-03/2044 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MLETAČKA ULICA 5, ZAGREB 03744272526 80.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2056 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ŽERJAVIĆEVA 3, ZAGREB 03744272526 34.375,00 kn UP/I-000-06/21-03/3558 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 31, ZAGREB 03744272526 84.093,75 kn UP/I-000-06/21-03/1295 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA EUGENA KUMIČIĆA 2, ZAGREB 54730193110 37.637,50 kn UP/I-000-06/22-14/310 03.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KUMIČIĆEVA 10, ZAGREB 03744272526 224.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4334 04.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA ULICA 68, ZAGREB 03744272526 137.534,75 kn UP/I-000-06/20-03/2011 04.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG KRALJA TOMISLAVA 18, ZAGREB 34902658865 192.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2945 04.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 2, ZAGREB 03744272526 304.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1944 04.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KRALJA DRŽISLAVA 12, ZAGREB 03744272526 185.342,66 kn UP/I-000-06/21-03/734 04.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DRAŠKOVIĆEVA ULICA 44/1, ZAGREB 03744272526 203.283,13 kn UP/I-000-06/21-03/46 04.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDULIĆEVA ULICA 25, ZAGREB 03744272526 110.440,00 kn UP/I-000-06/20-03/1985 04.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VJEKOSLAVA KLAIĆA 11A, ZAGREB 42547882422 106.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/2131 04.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PLITVIČKA ULICA 3, ZAGREB 03744272526 8.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/1248 04.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MRAZOVIĆEVA ULICA 8, ZAGREB 03744272526 96.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/751 05.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
JURIŠIĆEVA ULICA 19, ZAGREB 03744272526 91.937,50 kn UP/I-000-06/20-03/338 05.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG JOSIPA LANGA 2, ZAGREB 03744272526 98.828,85 kn UP/I-000-06/21-14/26 05.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARTIĆEVA ULICA 21, ZAGREB 03744272526 57.400,00 kn UP/I-000-06/20-03/1555 05.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DRAŠKOVIĆEVA ULICA 6, ZAGREB 03744272526 76.937,50 kn UP/I-000-06/20-03/2079 05.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG KRALJA TOMISLAVA 9, ZAGREB 03744272526 30.625,00 kn UP/I-000-06/20-03/940 05.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA ŠUBIĆA 19, ZAGREB 03744272526 24.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1945 05.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 13, ZAGREB 03744272526 7.995,00 kn UP/I-000-06/21-03/4023 05.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MESNIČKA 39, ZAGREB 03744272526 80.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4102 05.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VRHOVEC 3, ZAGREB 03744272526 144.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3805 11.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MILANA MAKANCA 17, ZAGREB 03744272526 226.025,13 kn UP/I-000-06/21-03/3919 11.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 161, ZAGREB 03744272526 165.850,00 kn UP/I-000-06/22-14/417 11.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KOSTE VOJNOVIĆA 22, ZAGREB 03744272526 62.037,50 kn UP/I-000-06/21-03/3570 11.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA HATZA 24/2, ZAGREB 03744272526 64.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3086 11.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA ULICA 3, ZAGREB 03744272526 240.896,25 kn UP/I-000-06/21-03/3906 11.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG HRVATSKIH VELIKANA 2 - JURIŠIĆEVA 30, ZAGREB 03744272526 298.744,83 kn UP/I-000-06/21-03/3969 11.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ANTUNA NEMČIĆA 6, ZAGREB 03744272526 66.740,38 kn UP/I-000-06/21-03/3116 11.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA MUTIMIRA 5, ZAGREB 03744272526 198.397,31 kn UP/I-000-06/20-03/604 11.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARTIĆEVA ULICA 23, ZAGREB 03744272526 155.050,00 kn UP/I-000-06/21-03/4271 11.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 54, ZAGREB 03744272526 156.031,26 kn UP/I-000-06/21-03/2918 11.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 103/1, ZAGREB 03744272526 128.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4108 11.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA REPUBLIKE AUSTRIJE 19/1, ZAGREB 03744272526 40.950,00 kn UP/I-000-06/21-03/3880 18.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ĐURE BASARIČKA 3, ZAGREB 03744272526 15.625,00 kn UP/I-000-06/21-03/3704 18.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ISTARSKA ULICA 30, ZAGREB 03744272526 10.937,50 kn UP/I-000-06/21-03/3911 18.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA ISIDORA KRŠNJAVOGA 21, ZAGREB 03744272526 96.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4105 18.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PODOLJE 14, ZAGREB 03744272526 11.312,50 kn UP/I-000-06/21-03/3882 18.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA RADIĆA 33, ZAGREB 03744272526 29.422,88 kn UP/I-000-06/21-03/4104 18.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KRAJIŠKA ULICA 34, ZAGREB 03744272526 45.862,50 kn UP/I-000-06/21-03/4109 18.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
BERISLAVIĆEVA ULICA 20, ZAGREB 03744272526 208.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1157 18.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG FRANCUSKE REPUBLIKE 3/1, ZAGREB 03744272526 108.433,75 kn UP/I-000-06/21-03/3855 18.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG ANTE STARČEVĆA 4, ZAGREB 03744272526 12.843,05 kn UP/I-000-06/20-03/1854 20.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA MILANA MAKANCA 2, ZAGREB 03744272526 8.125,00 kn UP/I-000-06/20-03/1527 20.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BARUNA TRENKA 1, TRG KRALJA TOMISLAVA 20 I 21, ZAGREB 03744272526 42.054,38 kn UP/I-000-06/20-03/2026 20.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA DRAGUTINA DOMJANIĆA 16, ZAGREB 03744272526 135.500,00 kn UP/I-000-06/21-03/4370 20.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DRAŠKOVIĆEVA ULICA 29, ZAGREB 03744272526 236.873,20 kn UP/I-000-06/21-03/735 20.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
PALMOTIĆEVA ULOICA 4, ZAGREB 03744272526 36.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2563 20.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANE BULIĆA 14, ZAGREB 03744272526 314.015,91 kn UP/I-000-06/21-03/3198 20.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VJEKOSLAVA KARASA 5, ZAGREB 03744272526 208.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3243 20.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA RADIĆA 68, ZAGREB 03744272526 53.917,63 kn UP/I-000-06/21-03/3101 20.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
GUNDULIĆEVA 35, ZAGREB 03744272526 270.379,92 kn UP/I-000-06/21-03/4207 20.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA NIKOLE TESLE 12, ZAGREB 54730193110 224.532,88 kn UP/I-000-06/21-03/2400 20.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
DRAŠKOVIĆEVA ULICA 62, ZAGREB 03744272526 288.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3944 20.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
OPATOVINA 25, ZAGREB 45026196523 63.700,00 kn UP/I-000-06/22-14/77 20.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MEDULIĆEVA ULICA 17, ZAGREB 03744272526 144.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/42 20.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANJE ŽIGOROVIĆA 7, ZAGREB 03744272526 144.000,00 kn UP/I-000-06/22-14/136 25.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VJENCESLAVA NOVAKA 23, ZAGREB 03744272526 7.607,50 kn UP/I-000-06/21-03/4028 25.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA FRANA VRBANIĆA 52, ZAGREB 03744272526 59.546,00 kn UP/I-000-06/21-03/3571 25.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG NIKOLE ZRINSKOG 2, ZAGREB 03744272526 40.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2674 25.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA VJEKOSLAVA KLAIĆA 21, ZAGREB 03744272526 192.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3853 25.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
VLAŠKA ULICA 40, ZAGREB 03744272526 224.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/1307 25.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA KNEZA BRANIMIRA 63, ZAGREB 03744272526 5.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2098 25.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 13, ZAGREB 03744272526 28.787,57 kn UP/I-000-06/21-03/3717 25.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
MARTIĆEVA ULICA 59, ZAGREB 03744272526 62.750,74 kn UP/I-000-06/21-03/3899 25.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA PAVLA RADIĆA 3A, ZAGREB 03744272526 10.805,00 kn UP/I-000-06/21-03/4033 25.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 115, ZAGREB 03744272526 16.125,00 kn UP/I-000-06/21-03/3917 25.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KAPTOL 2, ZAGREB 03744272526 66.778,50 kn UP/I-000-06/21-03/3876 25.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA STJEPANA BABONIĆA 38, ZAGREB 52044657571 6.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1831 25.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
NAD LIPOM 15, ZAGREB 63126032936 76.804,00 kn UP/I-000-06/20-03/1853 25.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ILICA 60, 60/2 I 60/3, ZAGREB 03744272526 224.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2036 25.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
LASTOVSKA ULICA 8, ZAGREB 03744272526 8.953,00 kn UP/I-000-06/20-03/1160 25.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
KNINSKI TRG 4 I 5, ZAGREB 03744272526 23.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2147 25.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
ULICA BENEDIKTA VINKOVIĆA 34, ZAGREB 45026196523 160.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4063 25.05.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
FOND ZA OBNOVU 20506058112 1.453.182,08 kn 30.11.-0001 RASHODI ZA ZAPOSLENE - LIPANJ 2022.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 16.112,58 kn 30.06.2022 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) - LIPANJ 2022.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 920,00 kn 30.06.2022 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE) - LIPANJ 2022.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 6.606,00 kn 30.06.2022 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (SLUŽBENA PUTOVANJA) - LIPANJ 2022.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 1.396.737,55 kn 30.11.-0001 RASHODI ZA ZAPOSLENE - SRPANJ 2022.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 16.373,48 kn 31.07.2022 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) - SRPANJ 2022.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 284,00 kn 31.07.2022 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE) - SRPANJ 2022.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 48,00 kn 31.07.2022 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (SLUŽBENA PUTOVANJA) - SRPANJ 2022.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 1.432.969,84 kn 30.11.-0001 RASHODI ZA ZAPOSLENE - KOLOVOZ 2022.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 7.154,71 kn 31.08.2022 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) - KOLOVOZ 2022.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 1.387.125,27 kn 30.11.-0001 RASHODI ZA ZAPOSLENE - RUJAN 2022.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 22.427,87 kn 30.09.2022 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA) - RUJAN 2022.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 1.804,00 kn 30.09.2022 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE) - RUJAN 2022.
FOND ZA OBNOVU 20506058112 11.292,00 kn 30.09.2022 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA (SLUŽBENA PUTOVANJA) - RUJAN 2022.
Dobri Zdenci 22B, Dobri Zdenci 25.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4088 01.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Dobri Zdenci 34B, Dobri Zdenci 20.406,25 kn UP/I-000-06/21-03/4090 01.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Gundulićeva ulica 4/1, Zagreb 03744272526 6.917,50 kn UP/I-000-06/20-03/1092 01.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Krajiška ulica 3, Zagreb 03744272526 96.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3670 01.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Dobri Zdenci 34A, Dobri Zdenci 21.875,00 kn UP/I-000-06/21-03/4091 01.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Maksimirska cesta 46, Zagreb 03744272526 83.223,13 kn UP/I-000-06/21-03/3310 01.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Šenoina ulica 3, Zagreb 03744272526 51.185,00 kn UP/I-000-06/21-03/3420 01.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Andrije Hebranga 15/1, Zagreb 03744272526 105.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3417 01.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Gjure Eisenhutha 8, Zagreb 03744272526 77.055,00 kn UP/I-000-06/21-03/3499 01.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Ljudevita Posavskog 4, Zagreb 03744272526 141.918,69 kn UP/I-000-06/21-03/2188 01.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Antunovac 31, Zagreb 81530401884 23.937,50 kn UP/I-000-06/20-03/1587 01.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Visoka ulica 14, Zagreb 31.950,00 kn UP/I-000-06/21-03/3496 01.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Tome Gajdeka 38, Zagreb 61390726555 45.662,50 kn UP/I-000-06/21-03/3513 08.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Martićeva ulica 31 B, Zagreb 03744272526 36.556,78 kn UP/I-000-06/21-03/3593 08.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Prilaz Gjure Deželića 17, Zagreb 61390726555 144.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2162 08.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica kralja Zvonimira 51, Zagreb 34902658865 45.500,00 kn UP/I-000-06/21-03/1986 08.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Jurišićeva ulica 26, Zagreb 03744272526 352.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/86 08.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Karivaroš 45, Karivaroš 25.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3909 08.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica baruna Trenka 14, Zagreb 03744272526 103.281,25 kn UP/I-000-06/21-03/3932 08.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Medveščak 70, Zagreb 31.675,00 kn UP/I-000-06/21-03/71 08.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Frankopanska ulica 5, Zagreb 03744272526 74.908,28 kn UP/I-000-06/21-03/2084 08.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Pavla Hatza 9, Zagreb 03744272526 144.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2029 08.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Draškovićeva ulica 35, Zagreb 03744272526 27.937,50 kn UP/I-000-06/20-03/2076 08.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Andrije Hebranga 27, Zagreb 63126032936 7.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1862 08.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Ivana Lepušića 4, Zagreb 117.444,42 kn UP/I-000-06/20-03/2195 08.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Gajeva ulica 55/1, Zagreb 03744272526 68.562,50 kn UP/I-000-06/21-03/3875 15.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ilica 17, Zagreb 03744272526 168.562,50 kn UP/I-000-06/21-03/4208 15.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Radoslava Lopašića 4, Zagreb 03744272526 215.422,94 kn UP/I-000-06/21-03/3053 15.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Dolci 10, Đurđekovec 23.500,00 kn UP/I-000-06/21-03/3449 15.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Aleksandra Alagovića 1, Zagreb 15.062,50 kn UP/I-000-06/21-03/26 15.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Draškovićeva ulica 53, Zagreb 03744272526 38.035,00 kn UP/I-000-06/21-03/4065 15.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Draškovićeva ulica 25, Zagreb 03744272526 100.796,50 kn UP/I-000-06/21-03/3781 15.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Gajeva ulica 21, Zagreb 03744272526 96.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4085 15.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Pavla Hatza 20, Zagreb 03744272526 43.059,75 kn UP/I-000-06/21-03/3862 15.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Palmotićeva ulica 17A, Zagreb 03744272526 10.070,00 kn UP/I-000-06/21-03/3696 15.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Vinogradska cesta 8, Zagreb 03744272526 37.275,20 kn UP/I-000-06/21-03/3856 15.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Vladimira Nazora 35, Zagreb 03744272526 33.431,25 kn UP/I-000-06/21-03/4035 15.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Preradovićeva ulica 42, Zagreb 03744272526 92.251,25 kn UP/I-000-06/21-03/3557 15.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Dragojla Kušlana 37, Zagreb 03744272526 14.500,00 kn UP/I-000-06/21-03/3561 15.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Palmotićeva ulica 32A, Zagreb 03744272526 64.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2627 15.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Frankopanska ulica 11, Zagreb 03744272526 192.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1077 15.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Mije Sinkovića 2, Zagreb 03744272526 36.405,00 kn UP/I-000-06/21-03/3810 15.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Slavka Batušića 10, Zagreb 07481493104 33.900,00 kn UP/I-000-06/21-03/4221 15.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Medulićeva ulica 4, Zagreb 03744272526 2.825,50 kn UP/I-000-06/21-03/2798 20.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Primorska ulica 7A, Zagreb 03744272526 20.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2689 20.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Trg Petra Preradovića 3, Zagreb 03744272526 496.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3209 20.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Nikole Škrlca 27, Zagreb 54730193110 224.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4199 20.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Srebrnjak 11, Zagreb 03744272526 88.421,62 kn UP/I-000-06/21-03/2162 20.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Gundulićeva ulica 46, Zagreb 03744272526 214.725,00 kn UP/I-000-06/21-03/3641 20.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Erazma Barčića 18, Zagreb 03744272526 30.625,00 kn UP/I-000-06/21-03/97 20.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ksaverska cesta 91, Zagreb 10.014,85 kn UP/I-000-06/20-03/2198 20.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Veselka Tenžere 1, Zagreb 33725552892 31.536,82 kn UP/I-000-06/20-03/845 20.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Miramarska cesta 105, Zagreb 96666959412 156.452,04 kn UP/I-000-06/21-14/8 20.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Pavla Radića 5, Zagreb 03744272526 120.068,75 kn UP/I-000-06/20-03/2033 20.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Varšavska ulica 2, Zagreb 03744272526 77.706,88 kn UP/I-000-06/20-03/731 20.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Veselka Tenžere 9, Zagreb 33725552892 23.881,25 kn UP/I-000-06/20-03/846 20.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Pavla Šubića 14, Zagreb 03744272526 197.017,86 kn UP/I-000-06/21-03/3795 20.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Savska cesta 10, Zagreb 79513253561 207.597,50 kn UP/I-000-06/20-03/1648 20.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Martićeva ulica 33, Zagreb 03744272526 207.664,56 kn UP/I-000-06/20-03/2012 20.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 2, Zaprešić 03744272526 85.150,00 kn UP/I-000-06/21-03/3564 20.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Franje Pokornoga 15, Zagreb 42547882422 57.975,00 kn UP/I-000-06/21-03/4254 27.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Medveščak 99, Zagreb 03744272526 48.787,50 kn UP/I-000-06/21-03/3491 27.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Augusta Cesarca 2, Zagreb 03744272526 170.342,94 kn UP/I-000-06/22-14/74 27.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Gundulićeva ulica 11, Zagreb 03744272526 55.346,88 kn UP/I-000-06/22-14/34 27.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Đure Crnatka 22, Zagreb 03744272526 27.105,00 kn UP/I-000-06/22-14/35 27.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Medveščak 93/1, Zagreb 03744272526 34.120,00 kn UP/I-000-06/21-03/3567 27.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Natka Nodila 3, Zagreb 03744272526 31.194,00 kn UP/I-000-06/21-03/3610 27.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Maksimirska cesta 9, Zagreb 03744272526 64.000,00 kn UP/I-000-06/22-14/6 27.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Nike Grškovića 58, Zagreb 03744272526 58.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/2074 27.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Đorđićeva ulica 21, Zagreb 03744272526 32.000,00 kn UP/I-000-06/22-14/384 27.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Aleksandra Alagovića 29, Zagreb 03744272526 48.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2084 27.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Franje Krežme 5, Zagreb 81530401884 43.587,50 kn UP/I-000-06/21-03/4224 27.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Vlaška ulica 88, Zagreb 03744272526 12.500,00 kn UP/I-000-06/21-03/3929 27.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Grge Tuškana 25, Zagreb 03744272526 83.459,41 kn UP/I-000-06/21-03/99 29.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 8, Zagreb 03744272526 122.850,00 kn UP/I-000-06/21-03/3447 29.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Gundulićeva ulica 16, Zagreb 03744272526 128.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1920 29.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Kačićeva ulica 24, Zagreb 03744272526 145.111,97 kn UP/I-000-06/21-03/3526 29.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Medveščak 61, Zagreb 03744272526 192.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2062 29.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Ljudevita Posavskog 21, Zagreb 45026196523 56.675,00 kn UP/I-000-06/20-03/1739 29.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Veselka Tenžere 5, Zagreb 03744272526 9.340,00 kn UP/I-000-06/20-03/1701 29.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica kralja Zvonimira 21, Zagreb 03744272526 10.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1815 29.06.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Sveti Duh 11, Zagreb 03744272526 113.557,50 kn UP/I-000-06/21-03/2950 21.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Mletačka ulica 10, Zagreb 03744272526 16.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2699 22.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Kačićeva ulica 7, Zagreb 03744272526 144.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1966 22.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Demetrova ulica 3, Zagreb 03744272526 176.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3205 22.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Kaptol 27, Zagreb 03744272526 240.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4157 22.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Račkoga 9, Zagreb 54730193110 256.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/91 22.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Petra i Tome Erdödyja 11, Zagreb 03744272526 238.890,75 kn UP/I-000-06/21-03/3891 22.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Trnjanska cesta 9A, Zagreb 34902658865 256.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4144 22.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Ivana Šveara 7, Zagreb 03744272526 160.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4066 22.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Palmotićeva ulica 2, Zagreb 03744272526 224.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1685 22.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Vinogradska cesta 111, Zagreb 03744272526 96.000,00 kn UP/I-000-06/22-14/231 22.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Pavla Radića 27, Zagreb 03744272526 15.437,50 kn UP/I-000-06/21-03/2785 25.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Trg Drage Iblera 6, Zagreb 03744272526 35.095,00 kn UP/I-000-06/20-03/1788 25.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Matka Laginje 6, Zagreb 03744272526 70.315,00 kn UP/I-000-06/21-03/3847 25.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ilica 170, Zagreb 03744272526 103.776,50 kn UP/I-000-06/21-03/3343 25.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Maksimirska cesta 25, Zagreb 03744272526 192.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2815 25.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Palmotićeva ulica 29, Zagreb 03744272526 148.258,06 kn UP/I-000-06/21-03/1309 25.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Petrova ulica 32, Zagreb 03744272526 212.500,00 kn UP/I-000-06/21-03/1875 25.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Haulikova ulica 6, Zagreb 03744272526 158.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4335 25.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Marka Stančića 11, Zagreb 03744272526 167.346,58 kn UP/I-000-06/20-03/290 25.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Gajeva ulica 17, Zagreb 03744272526 119.375,00 kn UP/I-000-06/21-03/3642 25.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Pantovčak 7, Zagreb 03744272526 176.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3743 26.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Mrazovićeva ulica 12, Zagreb 63126032936 104.270,62 kn UP/I-000-06/20-03/2207 26.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Medveščak 42, Zagreb 03744272526 91.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/1659 26.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Đorđićeva ulica 19, Zagreb 03744272526 56.084,38 kn UP/I-000-06/21-03/3884 26.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Masarykova ulica 2, Zagreb 03744272526 16.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2704 26.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Berislavićeva ulica 8, Zagreb 03744272526 52.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2675 26.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Prilaz Gjure Deželića 32, Zagreb 03744272526 76.191,25 kn UP/I-000-06/21-03/3651 26.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Limska ulica 21, Zagreb 4.375,00 kn UP/I-000-06/21-03/23 26.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Blažuni 9, Zagreb 11.928,75 kn UP/I-000-06/20-03/2045 26.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Britanski trg 1, Zagreb 03744272526 32.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2772 26.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Nova Ves 77A, Zagreb 03744272526 36.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2710 29.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Trstenik 36, Zagreb 25.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2169 29.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Frana Vrbanića 27, Zagreb 03744272526 49.053,00 kn UP/I-000-06/21-03/2096 29.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Tome Gajdeka 32, Zagreb 03744272526 82.987,50 kn UP/I-000-06/21-03/3436 29.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Pavla Šubića 9, Zagreb 03744272526 27.925,00 kn UP/I-000-06/21-03/4364 29.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Đorđićeva ulica 24, Zagreb 03744272526 52.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2552 29.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Ivana Lepušića 14, Zagreb 03744272526 17.035,31 kn UP/I-000-06/20-03/1948 29.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Draškovićeva ulica 48, Zagreb 03744272526 40.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3305 29.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Pavla Šubića 36, Zagreb 03744272526 94.139,85 kn UP/I-000-06/21-03/3965 29.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Trg kralja Petra Svačića 4, Zagreb 03744272526 11.250,00 kn UP/I-000-06/20-03/1996 29.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Preradovićeva ulica 9, Zagreb 03744272526 27.985,62 kn UP/I-000-06/21-03/2591 29.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Ivana Dežmana 3, Zagreb 03744272526 55.425,00 kn UP/I-000-06/21-03/3930 29.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Pavla Radića 30, Zagreb 03744272526 21.260,00 kn UP/I-000-06/20-03/1986 29.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Masarykova ulica 10, Zagreb 03744272526 88.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2558 29.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Trg kralja Petra Krešimira IV. 14, Zagreb 03744272526 44.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2894 29.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Gundulićeva ulica 54, Zagreb 34902658865 69.222,49 kn UP/I-000-06/21-03/1440 29.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Vodnikova ulica 17, Zagreb 03744272526 81.680,82 kn UP/I-000-06/20-03/1715 29.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Gajeva ulica 27, Zagreb 03744272526 24.594,25 kn UP/I-000-06/20-03/871 29.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Draškovićeva ulica 36, Zagreb 03744272526 34.227,50 kn UP/I-000-06/21-03/467 29.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Vatrogasna ulica 27, Zagreb 13.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3510 29.07.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Đorđićeva ulica 14, Zagreb 03744272526 32.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2625 02.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Augusta Harambašića 9, Zagreb 03744272526 5.510,00 kn UP/I-000-06/21-03/3904 02.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Martićeva ulica 14 C, Zagreb 42547882422 25.782,50 kn UP/I-000-06/21-03/4050 02.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Veslačka ulica 14A, Zagreb 03744272526 46.192,51 kn UP/I-000-06/21-03/4041 02.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica kerestinečkih žrtava 48, Zagreb 03744272526 10.024,38 kn UP/I-000-06/21-03/3958 02.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ilica 210, Zagreb 43118119983 24.300,00 kn UP/I-000-06/21-03/3707 02.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Maksimirska cesta 65, Zagreb 45026196523 136.907,13 kn UP/I-000-06/22-14/498 02.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica kneza Branimira 93, Zagreb 03744272526 43.642,68 kn UP/I-000-06/21-03/4203 02.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Maksimirska cesta 36, Zagreb 03744272526 44.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2900 02.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ribnjak 30, Zagreb 03744272526 11.250,00 kn UP/I-000-06/21-03/3362 02.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Pantovčak 75, Zagreb 03744272526 112.000,00 kn UP/I-000-06/22-14/30 02.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Srebrnjak 32, Zagreb 03744272526 44.625,00 kn UP/I-000-06/21-03/4089 02.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Kurelčeva ulica 1, Zagreb 03744272526 114.875,00 kn UP/I-000-06/21-03/4159 04.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Mrazovićeva ulica 5, Zagreb 03744272526 48.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2630 04.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Masarykova ulica 13, Zagreb 03744272526 68.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2766 04.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Prolaz Jurja Ratkaja 1, Zagreb 03744272526 36.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2897 04.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ilica 5, Zagreb 03744272526 576.576,49 kn UP/I-000-06/21-03/3539 04.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Milana Amruša 5, Zagreb 03744272526 9.550,50 kn UP/I-000-06/21-03/2565 04.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Kozjak 24B, Zagreb 25.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2110 04.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Donja Pačetina 58, Donja Pačetina 20.000,00 kn UP/I-000-06/22-03/25 04.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Srebrnjak 10, Zagreb 03744272526 53.756,24 kn UP/I-000-06/20-03/2070 11.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ilica 76, Zagreb 03744272526 160.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1923 11.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Milana Makanca 14, Zagreb 03744272526 9.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1984 11.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Vlaška ulica 102A, Zagreb 03744272526 28.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2187 11.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Barutanski ogranak V. 7, Zagreb 32.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1860 11.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ilica 229/1, Zagreb 03744272526 21.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1782 11.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Masarykova ulica 14/1, Zagreb 03744272526 12.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2708 11.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Grge Tuškana 29, Zagreb 03744272526 22.350,00 kn UP/I-000-06/20-03/1864 11.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica grada Vukovara 70, Zagreb 85821130368 16.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1231 11.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Gundulićeva ulica 15, Zagreb 03744272526 176.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2039 11.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Pavla Šubića 3, Zagreb 34902658865 8.750,00 kn UP/I-000-06/20-03/1137 11.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Sveti Duh 20, Zagreb 03744272526 9.946,25 kn UP/I-000-06/20-03/1799 11.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Josipa Torbara 16, Zagreb 03744272526 28.775,00 kn UP/I-000-06/20-03/705 11.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Ivana Padovca 6, Zagreb 03744272526 42.145,63 kn UP/I-000-06/20-03/132 11.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Ivana Kukuljevića 2, Zagreb 03744272526 64.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1937 11.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Stanka Andrijevića 13, Zagreb 45026196523 64.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3508 25.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Martićeva ulica 46, Zagreb 03744272526 10.325,00 kn UP/I-000-06/20-03/512 25.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Petrova ulica 6 c, Zagreb 03744272526 193.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2085 25.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Medveščak 1, Zagreb 03744272526 17.218,75 kn UP/I-000-06/20-03/2069 25.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Trg Nikole Zrinskog 15, Zagreb 109.615,16 kn UP/I-000-06/21-03/4198 25.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Draškovićeva ulica 50, Zagreb 03744272526 149.093,75 kn UP/I-000-06/20-03/741 25.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Voćarska cesta 92, Zagreb 03744272526 33.087,50 kn UP/I-000-06/21-03/3001 25.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Natka Nodila 5, Zagreb 03744272526 44.687,50 kn UP/I-000-06/20-03/796 25.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Berislavićeva ulica 9, Zagreb 16.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2666 25.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Milana Makanca 20, Zagreb 03744272526 69.877,50 kn UP/I-000-06/20-03/2155 25.08.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ilica 49, Zagreb 96583527575 610.965,69 kn UP/I-000-06/21-03/3754 05.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Ljerke Šram 2, Zagreb 03744272526 77.463,99 kn UP/I-000-06/20-03/1234 13.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Natka Nodila 2, Zagreb 03744272526 130.674,13 kn UP/I-000-06/20-03/1525 13.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Stara Peščenica I. 58, Zagreb 03744272526 23.625,00 kn UP/I-000-06/20-03/1695 13.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Vinkovačka ulica 31, Velika Gorica 5.550,00 kn UP/I-000-06/21-03/3825 13.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Trnjanska cesta 11 c, Zagreb 03744272526 46.486,85 kn UP/I-000-06/20-03/865 13.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Lašćinska cesta 22, Zagreb 03744272526 72.975,12 kn UP/I-000-06/20-03/2093 13.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Draškovićeva ulica 21, Zagreb 79298831513 178.826,44 kn UP/I-000-06/21-03/3686 13.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Zeleni dol 8, Zagreb 03744272526 100.981,94 kn UP/I-000-06/20-03/2078 13.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Martićeva ulica 19, Zagreb 03744272526 30.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1174 13.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Primorska ulica 14, Zagreb 34902658865 89.086,27 kn UP/I-000-06/21-03/4193 13.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Blaža Šoštarića 8, Zagreb 03744272526 85.199,88 kn UP/I-000-06/20-03/1034 13.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Veslačka ulica 14B, Zagreb 03744272526 23.937,50 kn UP/I-000-06/20-03/1690 13.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Domobranska ulica 3, Zagreb 03744272526 176.000,00 kn UP/I-000-06/22-14/864 13.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Ivana Kukuljevića 13, Zagreb 03744272526 195.184,12 kn UP/I-000-06/21-03/3346 13.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Veslačka ulica 14, Zagreb 03744272526 23.687,50 kn UP/I-000-06/22-14/759 13.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica sv. Franje 15, Dumače 34902658865 192.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/1871 13.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Matije Jandrića 44, Zagreb 36.460,80 kn UP/I-000-06/21-03/2969 13.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Preradovićeva ulica 3, Zagreb 03744272526 69.637,40 kn UP/I-000-06/20-03/1813 13.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Slovenska ulica 3, Zagreb 03744272526 94.210,00 kn UP/I-000-06/21-03/3878 16.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Klovićeva ulica 7, Zagreb 03744272526 20.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3326 16.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Krajiška ulica 7, Zagreb 03744272526 112.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4177 16.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Gajeva ulica 47, Zagreb 03744272526 98.656,25 kn UP/I-000-06/21-03/3956 16.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ilica 12/1, Zagreb 03744272526 157.416,00 kn UP/I-000-06/21-03/3093 16.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Šenoina ulica 27, Zagreb 03744272526 296.449,41 kn UP/I-000-06/20-03/1277 21.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Jurja Žerjavića 7, Zagreb 03744272526 23.170,00 kn UP/I-000-06/20-03/2024 21.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica kneza Trpimira 7, Zagreb 03744272526 2.873,13 kn UP/I-000-06/20-03/825 23.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Sveti Duh 98, Zagreb 03744272526 27.168,75 kn UP/I-000-06/21-03/4158 23.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Marijana Derenčina 4, Zagreb 128.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4051 23.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Trg kralja Petra Svačića 5, Zagreb 34902658865 20.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2910 23.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Jurja Biankinija 17, Zagreb 03744272526 26.225,00 kn UP/I-000-06/20-03/1568 27.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Nikole Škrlca 22, Zagreb 54730193110 15.950,00 kn UP/I-000-06/20-03/1200 27.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ilica 66, Zagreb 03744272526 137.153,20 kn UP/I-000-06/20-03/1919 27.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Krajiška ulica 32, Zagreb 03744272536 17.725,00 kn UP/I-000-06/20-03/2101 27.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Zvjezdana ulica 2, Zagreb 48.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2174 27.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Jurjevska ulica 31 /1, Zagreb 03744272526 43.518,75 kn UP/I-000-06/20-03/1939 27.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Primorska ulica 26, Zagreb 03744272526 124.668,75 kn UP/I-000-06/20-03/601 30.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Domobranska ulica 11, Zagreb 03744272526 135.351,40 kn UP/I-000-06/21-03/3957 30.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Selska cesta 39, Zagreb 03744272526 5.250,00 kn UP/I-000-06/20-03/856 30.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Jurja Biankinija 19, Zagreb 03744272526 127.776,25 kn UP/I-000-06/20-03/1539 30.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica kralja Zvonimira 37, Zagreb 03744272526 20.412,50 kn UP/I-000-06/20-03/2094 30.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Jordanovac 119, Zagreb 03744272526 14.245,00 kn UP/I-000-06/20-03/2109 30.09.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Berislavićeva ulica 12, Zagreb 03744272526 86.877,76 kn UP/I-000-06/20-03/2183 06.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Milana Amruša 11, Zagreb 03744272526 193.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1855 06.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Račkoga 8, Zagreb 03744272526 61.657,50 kn UP/I-000-06/20-03/1927 06.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Radnički dol 12, Zagreb 03744272526 4.237,50 kn UP/I-000-06/20-03/2019 06.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ilica 55 /3, Zagreb 03744272526 15.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1832 06.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Nikole Tesle 4, Zagreb 03744272526 111.028,75 kn UP/I-000-06/20-03/1533 06.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ilica 35, Zagreb 03744272526 94.719,29 kn UP/I-000-06/20-03/1374 06.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Petra i Tome Erdödyja 9, Zagreb 03744272526 272.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1719 06.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Boškovićeva ulica 24, Zagreb 03744272526 61.488,44 kn UP/I-000-06/21-03/4178 06.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Preradovićeva ulica 38, Zagreb 03744272526 96.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1312 06.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Palmotićeva ulica 29 A, Zagreb 03744272526 142.249,77 kn UP/I-000-06/21-03/3584 06.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Prilaz Gjure Deželića 27, Zagreb 03744272526 238.675,00 kn UP/I-000-06/21-03/3246 12.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Preradovićeva ulica 20, Zagreb 03744272526 176.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3444 12.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Trg Marka Marulića 13, Zagreb 03744272526 105.319,88 kn UP/I-000-06/21-03/3212 12.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Kozjak 33 /1, Zagreb 5.250,00 kn UP/I-000-06/20-03/576 12.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Kozjak 33, Zagreb 6.700,00 kn UP/I-000-06/20-03/575 12.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Klovićeva ulica 4, Zagreb 03744272526 15.093,75 kn UP/I-000-06/20-03/702 12.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Petrinjska ulica 26, Zagreb 03744272526 208.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1856 12.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ilica 114, Zagreb 03744272526 208.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1090 12.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Nike Grškovića 11, Zagreb 03744272526 14.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/2059 17.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Frane Bulića 4, Zagreb 03744272526 152.710,13 kn UP/I-000-06/21-03/3054 17.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Jurja Biankinija 6, Zagreb 30281577600 62.250,00 kn UP/I-000-06/20-03/1676 17.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Jordanovac 36, Zagreb 45026196523 19.950,00 kn UP/I-000-06/20-03/1065 21.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ilica 7, Zagreb 41346262342 277.606,25 kn UP/I-000-06/20-03/1637 21.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Vjekoslava Klaića 6, Zagreb 03744272526 100.483,13 kn UP/I-000-06/21-03/484 21.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Boškovićeva ulica 26, Zagreb 03744272526 32.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1465 21.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Berislavićeva ulica 17, Zagreb 03744272526 60.088,44 kn UP/I-000-06/21-03/753 21.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Vodovodna ulica 16, Zagreb 03744272526 64.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3724 21.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Petrinjska ulica 32 A, Zagreb 03744272526 192.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1657 21.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Palmotićeva ulica 15, Zagreb 03744272526 71.150,00 kn UP/I-000-06/20-03/1238 21.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Medulićeva ulica 24, Zagreb 44940679869 52.762,50 kn UP/I-000-06/20-03/1757 21.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ribnjak 6, Zagreb 03744272526 29.055,69 kn UP/I-000-06/21-03/3239 21.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Palmotićeva ulica 17, Zagreb 03744272526 23.738,50 kn UP/I-000-06/21-03/2811 21.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Medulićeva ulica 40, Zagreb 03744272526 32.478,00 kn UP/I-000-06/21-03/3004 21.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Trg kralja Tomislava 5, Zagreb 03744272526 24.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2626 21.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Novi Goljak 10, Zagreb 03744272526 144.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3173 21.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Tkalčićeva ulica 37, Zagreb 03744272526 28.875,00 kn UP/I-000-06/20-03/1989 21.10.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Kupska ulica 21, Zagreb 03744272526 31.900,00 kn UP/I-000-06/20-03/1762 02.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Kačićeva ulica 2 A, Zagreb 03744272526 160.334,37 kn UP/I-000-06/20-03/2102 02.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Medulićeva ulica 18 A, Zagreb 03744272526 1.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/2014 02.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ilica 34, Zagreb 03744272526 30.840,15 kn UP/I-000-06/20-03/1922 02.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Prilaz Gjure Deželića 35 /1, Zagreb 03744272526 20.887,50 kn UP/I-000-06/20-03/2064 02.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Nova Ves 77 B, Zagreb 03744272526 38.207,50 kn UP/I-000-06/21-03/3204 02.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ilica 55 /5, Zagreb 03744272526 6.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1803 02.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Rapska ulica 37 c, Zagreb 03744272526 73.512,50 kn UP/I-000-06/21-03/4363 02.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ribnjak 42, Zagreb 03744272526 24.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1809 02.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Kačićeva ulica 9 /1, Zagreb 03744272526 176.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1934 02.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Matije Jandrića 44 /1, Zagreb 12.216,45 kn UP/I-000-06/20-03/2194 02.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Matije Mesića 11, Zagreb 03744272526 36.028,60 kn UP/I-000-06/20-03/2096 02.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Dalmatinska ulica 18, Zagreb 03744272526 144.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1951 02.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ilica 205 A, Zagreb 03744272526 302.500,00 kn UP/I-000-06/21-03/3361 02.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Maksimirska cesta 76, Zagreb 81530401884 3.531,25 kn UP/I-000-06/20-03/1754 02.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Novomarofska ulica 31, Zagreb 15.625,00 kn UP/I-000-06/22-14/149 08.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Kačićeva ulica 2, Zagreb 03744272526 32.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2795 08.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Gundulićeva ulica 24, Zagreb 33725552892 25.175,00 kn UP/I-000-06/20-03/781 08.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Gajeva ulica 5, Zabok 30117405677 96.000,00 kn UP/I-000-06/22-14/925 08.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Trg Marka Marulića 12, Zagreb 34902658865 44.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2939 08.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Kačićeva ulica 6 a, Zagreb 63126032936 146.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3193 08.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Jurkovićeva ulica 10, Zagreb 03744272526 112.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1915 08.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Draškovićeva ulica 27, Zagreb 03744272526 48.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2899 08.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Trg Nikole Zrinskog 9, Zagreb 03744272526 51.187,50 kn UP/I-000-06/20-03/1119 08.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Matka Laginje 4, Zagreb 03744272526 117.613,14 kn UP/I-000-06/22-14/132 08.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Samci 55 a, Samci 25.000,00 kn UP/I-000-06/22-14/291 08.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Prilaz Gjure Deželića 53, Zagreb 03744272526 32.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2683 08.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Vončinina ulica 6, Zagreb 03744272526 49.655,00 kn UP/I-000-06/20-03/1518 08.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica kneza Branimira 57, Zagreb 03744272526 8.625,00 kn UP/I-000-06/20-03/2053 08.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Medulićeva ulica 10, Zagreb 03744272526 4.919,03 kn UP/I-000-06/21-03/2787 08.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Medulićeva ulica 16 /3, Zagreb 03744272526 39.781,94 kn UP/I-000-06/21-03/2460 08.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Branovečka cesta 216, Zagreb 9.587,79 kn UP/I-000-06/20-03/1311 08.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Palmotićeva ulica 60, Zagreb 15748798560 5.925,00 kn UP/I-000-06/21-03/3182 14.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Lastovska ulica 10, Zagreb 03334333643 48.319,00 kn UP/I-000-06/20-03/1110 14.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Nova Ves 49, Zagreb 03744272526 24.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2706 14.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Prilaz Gjure Deželića 18, Zagreb 03744272526 113.416,25 kn UP/I-000-06/21-03/1994 14.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Trg Marka Marulića 6, Zagreb 03744272526 67.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/2066 14.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Antuna Vramca 17, Zagreb 03744272526 112.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/2000 14.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Nova Ves 16, Zagreb 20.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/1390 14.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Barutanski jarak 128 b, Zagreb 18.575,00 kn UP/I-000-06/20-03/1259 14.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Augusta Šenoe 15, Sesvete 25.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2891 14.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Jukićeva ulica 32, Zagreb 6.685,64 kn UP/I-000-06/20-03/1962 14.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Antuna Bauera 6, Zagreb 54776266991 82.035,00 kn UP/I-000-06/20-03/1353 14.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Mudifaji 7, Zagreb 25.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/1306 14.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ilica 217, Zagreb 197.583,88 kn UP/I-000-06/20-03/1147 14.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Pavla Radića 36, Zagreb 03744272526 12.500,00 kn UP/I-000-06/22-14/213 14.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Skalinska ulica 2, Zagreb 03744272526 176.000,00 kn UP/I-000-06/20-03/1921 14.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Republike Austrije 19, Zagreb 03744272526 30.866,50 kn UP/I-000-06/21-03/3668 16.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Palmotićeva ulica 78, Zagreb 03744272526 92.225,00 kn UP/I-000-06/21-03/4052 16.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Trg Ivana Kukuljevića 12, Zagreb 78641299718 219.043,75 kn UP/I-000-06/21-03/3457 16.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Ljudevita Jonkea 8, Zagreb 03744272526 160.000,00 kn UP/I-000-06/22-03/6 16.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ilica 177, Zagreb 03744272526 64.142,08 kn UP/I-000-06/21-03/3451 16.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Trnjanska cesta 45, Zagreb 81530401884 12.500,00 kn UP/I-000-06/20-03/2197 16.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Vlaška ulica 70, Zagreb 03744272526 136.775,00 kn UP/I-000-06/21-03/3487 21.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Fišerova ulica 3, Zagreb 03744272526 253.898,24 kn UP/I-000-06/21-03/3595 21.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Trg kralja Tomislava 14, Zagreb 03744272526 45.359,43 kn UP/I-000-06/21-03/3419 21.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Medveščak 33 /2, Zagreb 03744272526 15.170,00 kn UP/I-000-06/21-03/3482 21.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Vlaška ulica 126, Zagreb 03744272526 33.948,75 kn UP/I-000-06/21-03/3484 21.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ilica 299, Zagreb 03744272526 50.910,06 kn UP/I-000-06/20-03/1512 21.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Martićeva ulica 51, Zagreb 03744272526 97.580,50 kn UP/I-000-06/21-03/3893 21.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Trg kralja Petra Krešimira IV. 4, Zagreb 81530401884 21.027,31 kn UP/I-000-06/21-03/1383 21.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Mrazovićeva ulica 10, Zagreb 03744272526 176.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/4057 21.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica kralja Stjepana Tvrtka 8, Zagreb 03744272526 28.500,00 kn UP/I-000-06/22-14/127 21.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Koste Vojnovića 24, Zagreb 03744272526 87.765,00 kn UP/I-000-06/20-03/881 21.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Andrije Hebranga 4, Zagreb 03744272526 224.000,00 kn UP/I-000-06/22-14/267 21.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Matije Mesića 34, Zagreb 03744272526 24.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/3437 25.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Zadravečka ulica 6, Zagreb 30281577600 16.131,25 kn UP/I-000-06/20-03/2031 25.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Pavla Šubića 5, Zagreb 03744272526 11.250,00 kn UP/I-000-06/21-03/3236 25.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Medvedgradska ulica 28, Zagreb 03744272526 31.249,50 kn UP/I-000-06/21-03/3960 25.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Ulica Aleksandra Alagovića 3, Zagreb 03744272526 24.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2700 25.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Palmotićeva ulica 58, Zagreb 03744272526 64.000,00 kn UP/I-000-06/21-03/2542 25.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Frankopanska ulica 1, Zagreb 03744272526 165.608,50 kn UP/I-000-06/20-03/2060 25.11.2022 ISPLATA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE POTRESOM
Dobljavač OIB Iznos Br. računa Datum plaćanja Br. ugovora Br. narudžbenice Opis troška