Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Fond za obnovu, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13NN 85/15).

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti te su istim propisana načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Informacijama se može pristupiti podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Službenica za informiranje: Ana Vraneša

Zamjenica službenice za informiranje: Stanislava Jerkić

Naknada troškova: Fond za obnovu ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i NN 15/14).

Godišnje izvješće:

Godišnje izvješće 2022

Godišnje izvješće 2021


Pristup informacijama:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Odluka o imenovanju službenika:

Odluka o imenovanju službenice za informiranje i zamjenice službenice za informiranje od 29. ožujka 2021. godine.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje od 27. studenog 2020. godine.