Sukob interesa

Sprječavanje sukoba interesa obrađeno je u Poglavlju 7, člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16).

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj: 120/2016), objavljujemo da Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članaka 76. i 77. sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 1. EXPERT GENESIS d.o.o., Lovretska 16, Split, OIB: 02740258312
 2. ECO POINT d. o. o., Brdovita 12A, Kutina, OIB: 09998729419
 3. WORKER d. o. o., Mate Lovraka 15, Velika Gorica, OIB 21379857881
 4. ZAGREBELLO SPORT d. o. o., Mate Lovraka 15, Velika Gorica, OIB: 74139773915
 5. TRILING d.o.o., Mate Lovraka 15, Velika Gorica, OIB: 51676497788
 6. ARIOSO d.o.o., Zvonimira Furtingera 1, Zagreb, OIB: 31411787623
 7. D&J-ING d.o.o., Ulica Tite Brezovačkog 21, Vrbovec, OIB: 43880081086
 8. AŠIBO D.O.O.,Ulica don Ive Prodana 7, Zadar, OIB:77822313280
 9. UP D.O.O., Ulica don Ive Prodana 7, Zadar; OIB:17048630199

Profil kupca

PODATCI O NARUČITELJU:

 • Naziv: Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
 • Sjedište: Slavonska avenija 4,  10000 Zagreb, Hrvatska
 • OIB: 20506058112
 • PDV ID broj: HR20506058112
 • Telefon: +385 1 6448890
 • URL: www.fzo.hr

ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZADUŽENA ZA KONTAKT:

 • Naziv: Sektor za javnu nabavu
 • Sjedište: Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Telefon: +385 1 6448890
 • URL: www.fzo.hr
 • Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Plan nabave

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017 i 144/2020), Plan nabave i sve njegove promjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, gdje su javno dostupni u rubrici „Planovi nabave“.