Ovim javnim pozivom za iskazom interesa pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da dostave svoje prijave za sudjelovanje u budućim postupcima obnove dostavljanjem u tu svrhu niže navedenih podataka.

Svrha ovog javnog poziva za iskazom interesa je da se po obradi pristiglij prijava maksimalno ubrzaju postupci nabave roba usluga i radova, vrijednosti do visine europskih pragova nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave roba, usluga i radovaza postupke obnove ("Narodne novine" broj 126/21, 19/22, 132/22).

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupcima obnove