Obavijest ugovornim subjektima Fonda za obnovu

Sukladno Zakonskim promjenama i stupanjem na snagu Zakona o obnovi NN 21/2023 kojim je Fond za obnovu prestao s radom, obavještavamo ugovorne subjekte da prilikom ispostave e-Računa kao Naručitelja navedu Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i OIB Ministarstva : 95093210687.


Iskaz interesa za sudjelovanje u postupcima obnove


Prijavite se na javni poziv ukoliko ste za zainteresirani za sudjelovanje u postupcima obnove na području grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije.

Fond za obnovu priprema, organizira i provodi obnovu za
Grad Zagreb i Krapinsko-zagorsku županiju