Iskaz interesa za sudjelovanje u postupcima obnove

Prijavite se na javni poziv ukoliko ste za zainteresirani za sudjelovanje u postupcima obnove na području grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije

Fond za obnovu priprema, organizira i provodi obnovu za
Grad Zagreb i Krapinsko-zagorsku županiju